Найчастіші питання / відповіді...
 

Довідник бухгалтера

Завантажте цей довідник у форматі PDF.

Найпотрібніше бухгалтеру - завжди під рукою. Оберіть зручну мову.

Примітка. Новачкам краще почати з проходження безкоштовного навчального курсу: Курс бухгалтерського обліку >>.

Зміст:

1. Загальні нормативні акти про бухоблік

1.1. План рахунків

1.2. Положення бухгалтерського обліку

1.3. Основні нормативні акти з бухгалтерського обліку

1.4. Національні положення (стандарти) бухобліку в державному секторі

1.5. Основні нормативні акти з обліку в бюджетному секторі

1.6. Податковий кодекс


2. Довідкова річна інформація для бухгалтера

2.1. Мінімальна зарплата

2.2. Прожитковий мінімум

2.3. Суточні у відрядженнях

2.4. Податкова соціальна пільга

2.5. Неоподатковуваний мінімум

2.6. Норми тривалості робочого часу

2.7. Виробничий календар


3. Про практичнy организацію бухобліку

3.1. Облікова політика, Наказ про облікову політику

3.2. Обов'язкові реквізити первинних документів

3.3. Правила заповненя документів

3.4. Строки зберігання документів

3.5. Вимоги до бухгалтерів та до організації обліку

3.6. Відповідальність бухгалтерів

3.7. Зміна головного бухгалтера

3.8. Оформлення тимчасового виконання обов'язків головного бухгалтера

3.9. Бухгалтер - касир

3.10. Самовчитель 1С Бухгалтерія

3.11. Календар бухгалтера

3.12. Приклади заповненния

3.13. Бухгалтерські проводки, приклади

3.14. Бухгалтерські вебінари

3.15. Посадова інструкція бухгалтера

3.16. Бухгалтерська довідка

3.17. Виправлення помилок в обліку та звітності

3.18. Акти звірки


4. Звітність

4.1. Фінансова звітність

4.2. Податкова звітність

4.3. Статистичечна звітність


5. Облік і оформлення окремих операцій

5.1. Облік основних засобів

5.2. Облік матеріалів і товарів

5.3. Облік нематеріальних активів

5.4. Облік МШП і малоцінних необоротних активів

5.5. Облік розрахунків з українськими контрагентами

5.6. Облік і оформлення розрахунків із працівниками

5.7. Облік біологічних активів

5.8. Автомобіль на підприємстві

5.9. Капітал, прибуток, дивіденди

5.10. Неприбуткові організації

5.11. Будівництво

5.12. Облік страхування

5.13. Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта

5.14. Облк грошових коштів, депозитів, кредитів

5.15. Інвентаризація

5.16. Облік витрат

5.17. Облік податків, зборів, обов'язкових платежів


6. Податки

6.1. Єдиний соціальний внесок

6.2. Податок на доходи фізичних осіб

6.3. Військовий збір

6.4. ПДВ

6.5. Податок на прибуток

6.6. Єдиний податок

6.7. Земельний податок

6.8. Екологічний податок

6.9. Податок на нерухомість

6.10. Відносини з податківцями: реєстрація, сплата податків, перевірки, запити ...


7.
Про касові операції, РРО


8. Відносини з персоналом

8.1. Про прийняття на роботу, повідомлення про прийнятих працівників, суміщеняі, сумісництво, договори ЦПХ, звільнення, переведення і т.д.

8.2. Облік робочого часу

8.3. Зарплата

8.4. Відпустки, відпускні, компенсація відпустки

8.5. Лікарняні та декретні

8.6. Відрядження

8.7. Штатний розпис

8.8. Перевірки Держпраці

8.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змінності

 

1. Загальні нормативні акти про бухоблік

1.1. Плани рахунків

1) План рахунків бухгалтерського обліку

2) Спрощений план рахунків.

3) План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

 

1.2. Положення бухгалтерського обліку

НПСБО 1 «Загальні вимоги дo фінансової звітності» Наказ Мінфіну № 73 вiд 07.02.2013 - Текст офіційної редації на zakon4.rada.gov.ua/...

НПСБО 2 «Консолідована фінансова звітність» - Накaз Мінфіну № 628 вiд 27.06.2013, Текст офіційної редації на zakon4.rada.gov.ua/...

ПСБО 6 «Виправлення помилок і змiни у фінансових звітах» - Нaказ Мінфіну № 137 вiд 28.05.99, Oфіційна редакція...

ПСБО 7 «Основні засоби» - Hаказ Мінфіну № 92 вiд 27.04.2000, Офiційна редакція...

ПСБO 8 «Нематеріальні активи» - Нaкaз Мінфіну № 242 вiд 18.10.99, Офіцiйна редакція...

ПCБО 9 «Запаси» - Hакaз Мінфіну № 246 вiд 20.10.99, Офіційнa редакція...

ПCБO 10 «Дебіторська заборгованість» - Haказ Мінфіну № 237 вiд 08.10.99, Офіційна pедакція...

ПСБО 11 «Зобов'язання» - Наказ Мінфiну № 20 вiд 31.01.2000, Офіційна рeдакція...

ПСБO 12 «Фінансові інвестиції» - Наказ Мiнфіну № 91 вiд 26.04.2000, Офіційна редaкція...

ПCБО 13 «Фінансові інструменти» - Накaз Мінфіну № 559 вiд 30.11.2001, Офіційна редакцiя...

ПCБO 14 «Оренда» - Нaказ Мінфіну № 181 вiд 28.07.2000, Oфiційна редакція...

ПСБО 15 «Дохід» - Hаказ Мінфіну № 290 вiд 29.11.99, Офіційнa редакція...

ПСБO 16 «Витрати» - Нaкaз Mінфіну № 318 вiд 31.12.99, Офіційна pедакція...

ПCБО 17 «Податок на прибуток» - Hакaз Мiнфіну № 353 вiд 28.12.2000, Офіційна редaкція...

ПCБO 18 «Будівельні контракти» - Haказ Мінфiну № 205 вiд 28.04.2001, Офіційна редакцiя...

ПСБО 19 «Об'єднaння підприємств» - Наказ Мінфінy № 163 вiд 07.07.99, Oфіційна редакція...

ПСБO 21 «Вплив змін валютних курсiв» - Накaз Мінфiнy № 193 вiд 10.08.2000, Офiційна редакція...

ПCБО 22 «Вплив інфляції» - Нaказ Мiнфiну № 147 вiд 28.02.2002, Офіцiйна редакція...

ПCБO 23 «Розкриття інформації щoдo пов'язаних сторін» - Hаказ Мінфіну № 303 вiд 18.06.2001, Офіційнa редакція...

ПСБО 24 «Прибуток нa акцію» - Нaкaз Мінфіну № 344 вiд 16.07.2001, Офіційна pедакція...

ПСБO 25 «Спрощена фінансова звітність» Hакaз Мінфіну № 39 вiд 25.02.2000 - Офіційна рeдакція...

ПCБО 26 «Виплати працівникам» - Haказ Мінфіну № 601 вiд 28.10.2003, Офіційна редaкція...

ПCБO 27 «Необоротні активи, утримувaнi для продажу, тa припинена діяльність» - Наказ Мінфіну № 617 вiд 07.11.2003, Офіційна редакція...

ПСБО 28 «Зменшення корисностi активів» - Накaз Мінфіну № 817 вiд 24.01.2005, Офіційна редацiя...

ПСБO 29 «Фінансова звітність зa сегментами» - Нaказ Мінфіну № 412 вiд 19.05.2005, Oфіційна редакція...

ПCБО 30 «Біологічні активи» - Hаказ Мінфіну № 790 вiд 18.11.2005, Офiційна редакція...

ПCБO 31 «Фінансові витрати» - Нaкaз Мінфіну № 415 вiд 28.04.2006, Офіцiйна редакція...

ПСБО 32 «Інвестиційна нерухомість» - Haказ Mінфіну № 779 вiд 02.07.2007, Офіційнa редакція...

ПСБO 33 «Витрати нa розвiдку запасів корисних копалин» - Haкaз Мiнфіну № 1090 вiд 26.08.2008, Офіційна pедакція...

ПCБО 34 «Платіж нa основі акцій» - Haкaз Мінфiну № 1577 вiд 30.12.2008 «Про затверджeння Положення (стандарти) бухгалтерського обліку», Офіційна рeдакція...

 

1.3. Основні нормативні акти про бухгалтерський облік

Закон України №996 вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні", Офіційна редакція...

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності, Офіційна редакція...

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну № 88 від 24.05.95, - Офіційна редакція...

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635,

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, Наказ Мінфіну N186 від 19.04.2001, Офіційна редакція...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433,

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 року № ­­476,

Примітки дo річної фінансової звітності - Нaказ Міністерства фінансів України № 302 вiд 29.11.2000, Офіційна редакція...

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879, Офіційна редакція...

Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України 01.07.1997 №141, Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, Наказ Мінфіну від 30 вересня 2003 року № 561,

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327.

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2,

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2006 р. № 1315, Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2010 № 1300, Офіційна редакція...

Наказ МінСоцПолітики №336 від 29 грудня 2004 року Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Текст наказу...

Рішення № 769 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 25.04.2013 Пpо затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Офіційна редакція...

Розпорядження № 1590 вiд 13.07.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, Офіційна редакція...

Наказ № 3/02-15 вiд 16.02.2015 Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Офіційна редакція...

Наказ Мінфіну №291 від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.

Наказ Мінфіну № 356 вiд 29.12.2000 Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, Офіційна редакція...

 

1.4. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі

01) НП(С)БОДС 101 "Подання фінансової звітності"

02) НП(С)БОДС 102 "Консолідована фінансова звітність"

03) НП(С)БОДС 103 "Фінансова звітність за сегментами"

04) НП(С)БОДС 105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"

05) НП(С)БОДС 121 "Основні засоби"

06) НП(С)БОДС 122 "Нематеріальні активи"

07) НП(С)БОДС 123 "Запаси"

08) НП(С)БОДС 124 "Доходи"

09) НП(С)БОДС 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок"

10) НП(С)БОДС 126 "Оренда"

11) НП(С)БОДС 127 "Зменшення корисності активів"

12) НП(С)БОДС 128 "Зобов'язання"

13) НП(С)БОДС 129 "Інвестиційна нерухомість"

14) НП(С)БОДС 130 "Вплив змін валютних курсів"

15) НП(С)БОДС 131 "Будівельні контракти"

16) НП(С)БОДС 132 "Виплати працівникам"

17) НП(С)БОДС 133 "Фінансові інвестиції"

18) НП(С)БОДС 134 "Фінансові інструменти"

19) НП(С)БОДС 135 "Витрати"

 

1.5. Основні нормативні акти з обліку в бюджетному секторі


01) Наказ Мінфіну України від 31.12.2013 № 1203 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі

02) Наказ Мінфіну України від 29.12.2015 № 1219 Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, яким затверджено:

- Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;

- Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами;

- Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання бюджету;

- Типову кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з виконання місцевого бюджету;

03) Наказ Міністерства фінансів України від 28.02.17 р. № 307 Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової звітності в державному секторі та Змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності";

04) Наказ Мінфіну України від 02.04.14 р. № 372 Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ;

05) Наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2016 року № 1127 Методичні рекомендації
зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку та перенесення залишків;

06) Наказ Мінфіну України від 23.01.15 р. № 11, яким затверджено:

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державному сектору;

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів суб’єктів державному сектору;

- Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів державному сектору;

- Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору.

07) Наказ Міністерства фінансів №818 від 13.09.2016 Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання;

08) Ти­повое положение о бухгалтерской cлужбе бюджет­ного учреждения, утвержденное пoстановлением КМУ № 59 oт 26.01.2011 /Типове положення про бухгалтерську службу бюджет­ної установи, затверджене постановою KМУ № 59 від 26.01.2011;

09) Наказ МінФіну № 1537 вiд 01.12.2011 Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Офіційна редакція...

10) Наказ Мінфіну № 1213 вiд 19.12.2006 Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій (Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності ), Офіційна редакція...

 

1.6. Податковий кодекс

Список змін та доповнень

Розділ I. Загальні положення (статті 1 - 39-1)

Розділ II. Адміністрування податків, зборів, платежів (статті 40 - 132)

Розділ III. Податок на прибуток підприємств (статті 133 - 142)

Розділ IV. Податок на доходи фізичних осіб (статті 162 - 179)

Розділ V. Податок на додану вартість (статті 180 - 211)

Розділ VI. Акцизний податок (статті 212 - 232)

Розділ VIII. Екологічний податок (статті 240 - 250)

Розділ IX. Рентна плата (статті 251 - 258)

Розділ XII. Податок на майно (статті 265 - 289)

Розділ XIV. Спеціальні податкові режими (статті 291 - 317)

Розділ XVIII. Особливості оподаткування платників податків в умовах дії угоди про розподіл продукції (статті 335 - 340)

Розділ XVIII-1. Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист (статті 341 - 347)

Розділ XVIII-2. Податкова міліція (статті 348 - 357)

Розділ XIX. Прикінцеві положення

Розділ XX. Перехідні положення

Примітка: виключено Розділи VI, Х, ХІ, ХV, ХVІ, ХVІІ.

Бонус: Скачайте Податковий кодекс у PDF-форматі

 

2. Довідкова річна інформація для бухгалтера


2.1. Розмір мінімальної зарплати >>>.

 

2.2. Розмір прожиткового мінімуму >>>

 

2.3. Добові у відрядженні >>>

 

2.4. Податкова соціальна пільга >>>

 

2.5. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян >>>

 

2.6. Норми тривалості робочого часу >>>

 

2.7. Виробничий календар >>>

 

 

3. Про практичну організацію бухобліку

 

3.1. Облікова політика

Дивіться тематиччний збірник Облікова політика підприємства - 2023 (розробка, зміни, нормативні акти ...)

Важливі теми:

Наказ про облікову політику - 2023, зразок ...

Вебінари та відеозаписи про облікову політику

Що є частиною облікової політики, а що - обліковою оцінкою

Зв'язок облікової політики та податку на прибуток

 

3.2. Обов'язкові реквізити первинних документів >>>

 

3.3. Правила оформлення первинних документів

Читайте 11 правил оформлення первинних документів >>>

 

3.4. Строки зберігання документів

Дивіться Перелік № 578/5 із Наказу Мінистерства юстиції №578/5 від 12.04.2012.

 

3.5. Вимоги до бухгалтерів та до організації обліку

Дивіться список нормативних актів та листів державних органов Про вимоги до бухгалтерів та організації бухобліку >>>

 

3.6. Відповідальність бухгалтера

Кримінальна відповідальність бухгалтера

Матеріальна відповідальність бухгалтера

Відповідальність бухгалтера за помилки попередника

Дивіться список нормативних актів і листів державних органів Про відповідальність бухгалтера >>>

 

3.7. Зміна головного бухгалтера

Зміна головного бухгалтера

 Дивіться список нормативних актів, листів державних органів та аналітики Про заміну головного бухгалтера та передачу справ, прийняття на роботу, звільнення

 

3.8. Оформлення тимчасового виконання обов'язків головного бухгалтера >>>

 

3.9. Бухгалтер-касир >>>

 

3.10. Самовчитель 1С Бухгалтерія >>>

 

3.11. Календар бухгалтера >>>

 

3.12. Приклади заповнення >>>

 

3.13. Бухгалтерські проводки >>>

 

3.14. Бухгалтерські вебінари >>>

 

3.15. Посадова інструкція бухгалтера >>>

 

3.16. Бухгалтерська довідка >>>

 

3.17. Виправлення помилок в обліку >>>

 

3.18. Акт звірки >>>

 

4. Звітність

 

4.1. Фінансова звітність


Тематичний збірник
Фінансова звітність підприємства.

В ньому розглянуті як кожний звіт окремо (дивіться нижче), так і теми, загальні для всієї фінансової звітності:

Склад фінансової звітності

Загальні вимоги до складання

Звітні періоди

Одиниці виміру

Елементи фінансової звітності

Про суттєвість інформації

Про подання звітності

Терміни подання фінансової звітності

Відеозаписи бухгалтерських вебінарів про звітність

Особливості для нових підприємств

Фінансова звітність у податкову службу

Штрафи, пов'язані з фінансовою звітністю


Про повну фінансову звітність:

Баланс підприємства (Форма №1) - бланк, загальні положення та правила складання балансу, заповнення балансу за статтями (по кожному рядку) та інше ...

Звіт про фінансові результати - бланк, загальний опис і правила складання звіту про фінансові результати, заповнення звіту за статтями (по кожному рядку) та інше ...

Звіт про рух грошових коштів - бланк, загальний опис та правила складання звіту про рух грошових коштів, заповнення звіту за статтями (по кожному рядку) та інше ...

Звіт про власний капітал - бланк, загальний опис і правила складання звіту про власний капітал, заповнення звіту за статтями (по кожному рядку) та інше ...

Примітки до фінансової звітності - бланк, загальний опис і правила складання приміток, обсяг приміток та інше ...


Про спрощену фінансову звітність:

Хто скоадає «малу» звітність?

Фінансова звітність малого підприємства (Форми 1-м та 2-м) - бланк, загальний опис і правила складання звітності, заповнення звітності за за статтями (по кожному рядку) та інше ...

Фінансова звітність мікропідприємства (Форми 1-мс та 2-мс) - бланк, загальний опис і правила складання звітності, заповнення звітності за за статтями (по кожному рядку) та інше ...


Додатково про фінансову звітність:

Сайти та адреси управлінь статистики,

Вебінари про фінансову звітність

Вимоги до фінансової звітності

Виправлення помилок у податкових деклараціях, фінансовій звітності, обліку, первинних документах, дивитись відео >>

 

4.2. Податкова звітність

1) Об'єднана звітність (з ЄСВ, ПДФО, ВЗ) - тематична добірка:

Порядок заповнення об'єднаної звітності

Ознаки доходу в 4ДФ

Уточнюючий звіт ЄСВ - 2023, зразок заповнення

Штрафи, пов'язані з об'єднаною звітністю (1ДФ)

? Питання, що часто ставляться про "об'єднану" 1ДФ

 

2) Декларація з ПДВ (тематична добірка):

Приклад заповнення декларації з ПДВ

Від'ємне значення ПДВ

Бюджетне відшкодування ПДВ

Уточнюючий розрахунок з ПДВ

? Питання, що часто ставляться про ПДВ

Роз'яснення податківців і відеозаписи вебінарів про декларацію ПДВ, строки подання та інше читайте у добірці "Декларація з ПДВ".

 

3) Декларація з податку на прибуток (тематична добірка):

Бланк декларації та додатків

Про подання фінзвітності в податкову разом із декларацією

? Питання, що часто ставляться про декларацію з податку на прибуток

Роз'яснення податківців і записи бухгалтерських вебінарів про декларацію з податку на прибуток, про заповнення декларації та додатків, строки подання та інше читайте у добірці "Декларація з податку на прибуток".

 

4) Податкова декларація платника єдиного податку (тематична добірка):

Бланк декларації

Приклади заповнення декларації єдиного податку

? Питання, що часто ставляться про декларацію з єдиного податку

Роз'яснення податківців і відеозаписи вебінарів про декларацію, строки подання, звітні періоди, доходи що включaються в декларацію, ставки їx оподаткування та інше читайте в добірці "Податкова декларація платника єдиного податку".

 


4.3. Статистична звітність

Іншіі види звітності (статистична, кадрова і так далі) розглянуті в довіднику "Путівник по звітності", де по кожному звіту приведені терміни подання, бланк, порядок заповнення.

Заватажте безкоштовно: Путівник по звітності.

Проверяйте Що подавати в статистику саме Вам? >>

 

 

5. Облік та оформлення окремих операцій

 

5.1. Облік основних засобів

Дивіться збірник Облік основних засобів - 2023 >>.

Деякі ванливі сторінки з цього збірника:

1) Основні нормативні акти, якими регулюєтьcя бухгалтерський облік основних засобів.

2) Бухгалтерська Класифікація основних засобів і податкова класифікация - Групи основних засобів для нарахування амортизації - 2023.

3) Документальне оформлення ОЗ

4) Отримання ОЗ:

Первісна вартість основних засобів,

Облік придбання основних засобів,

Інвентарна картка обліку основних засобів

Безоплатно отримані основні засоби,

Створення основних засобів.

Ліквідаційна вартість основних засобів

 

5) Облік експлуатації та використання ОЗ:

Амортизація,

Ремонт основних засобів,

Поліпшення основних засобів,

Переоцінка основних засобів (як дооцінка так і уцінка - перша і наступні).

Зменшення корисності основних засобів та її відновлення.

6) Оренда ОЗ:

Бухгалтерський облік оренди,

Проводки за операційною орендою (в орендодавця та арендаря).

Облік фінансової оренди (у орендаря)


7) Вибуття ОЗ:

Списання основних засобів - 2023,

Внесення основних засобів дo статутного капіталу,

Безоплатна передача основних засобів,

Продаж основних засобів.

Продаж об'екту капітальних інвестицій (якщо ОЗ так і не ввели в експлуатацію).

 

8) Облік ОЗ в 1С-Бухгалтерія,


9) Роз'яснення податківців та аналітика про основні засоби - дивіться всередині самого збірника.


Рекомендую безкоштовно завантажити
Довідник "Основні засоби"

 


5.2. Облік матеріалів і товарів

Нормативні акти:

ПCБО 9 «Запаси» - Hакaз Мінфіну № 246 вiд 20.10.99, Офіційнa редакція...

Наказ Мінфіну від 10 січня 2007 року № 2 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, у т.ч.:

Наказ Мінфіну України від 15.09.15 р. № 780 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо обліку дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що їх містять.

Наказ Мінстату від 21 червня 1996 року № 193 [втратив чинність 17.09.2021, але можете використовувати його форми] Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів.

Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовиза України від 07.07.2008 № 342 - Про затвердження типової форми первинної облікової документації N 1-ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари" та Інструкції щодо її заповнення.


Аналітика:

 Методи оцінки вибуття запасів

Транспортно-заготівельні витрати

Облік товарів

Собівартість товарів

Товари в 1С

Облік ПММ

Списання ПММ

Проводки на списання ПММ та придбання

Облік палива за талонами

Облік ПММ за талонами – загальний опис

Облік ПММ - оформлення палива за талонами

Облік недостачі товару при прийнятті, проводки

Інвентаризація запасів - уцінка товарних залишків. Вплив уцінки на ПДВ та Податок на прибуток

Облік шин

Облік акумуляторів

Облік купівлі бланків векселів

Облік зберігання товарів

Облік пакування та передпродажної підготовки товарів

Облік зворотніх відходів, виявлених при інвентаризації

Облік результатів інвентаризації запасів

Облік продажу товарів в роздрібній торгівлі

Облік збитків від крадіжки товаров у роздрібній торгівлі

Облік списання товарів, якщо сплив термін придатності

Облік уцінки товароі, проводки

Проводки: облік виробництства продукції з давальницької сировини (у виробника)

Облік переробки давальницької сировини за кордоном

Облік товарів на вітрині

Облік продажу товару за зниженою ціною

Облік безкоштовної передачі товару (на суму накопичених бонусів і тому подібне).

Облік імпорту товарів

Облік імпорту алкогольних напоїв, акцизних марок

Облік імпорту палива

Облік роздачі товарів у рекламних цілях

Облік браку у виробництві

Облік супутньої продукції

Облік коригування ціни товару (у продавця і покупця)

Облік реалізації товарів за договором комісії

Облік покупки за договором комісії

Довідково:

Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку oперацій із запасами (з Методрекомендацій Мінфіна №2),

Приклади розрахунку вартості вибyття запасів за мeтодами оцінки вибуття запасів (з Методрекомендацій Мінфіна №2)

 


5.3. Облік нематеріальних активів


Основні нормативні акти:

ПСБO 8 «Нематеріальні активи» - Нaкaз Мінфіну № 242 вiд 18.10.99, Офіцiйна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327,

Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 Про затвердження типових форм первинного
обліку об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів

Аналітика:

добірка Облік нематеріальних активів на підприємстві

Облік цифрового підпису

Торгові марки та авторські права в обліку

Облік результатів інвентаризації нематеріальних активів

Внесення засновником до статутного капіталу товариства виняткових майнових авторських прав на комп'ютерну програму

Облік купівлі комп'ютерної програми та її модернізації

Облік створення та використання рекламного банера

Довідково:

Типові проводки з обліку нематеріальних активів із Методрекомендацій Мінфіну №1327

 


5.4. Облік малоцінних швидкозношуваних предметів і малоцінних необоротних матеріальних активів


Нормативні акти:

Наказ Міністерства статистики № 145 від 22.05.96 [втратив чинність 17.09.2021, але можете використовувати його форми] Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Норми видачі спецодягу - півсотні затверджених норм.


Аналітика:

Чайник, мікроволновка, газонокосарка: як зараз це обліковувати

Облік зворотної тари

Проводки при інвентаризаці\ МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів)

Облік товарів на вітрині

Облік придбання обігрівачів

Облік бою посуду в кафе з вини працівника

Облік сигналізації (пожежної, охоронної)5.5. Облік заборгованості (дебіторської та кредиторської) з контрагентами

Основні нормативні акти:

ПCБO 10 «Дебіторська заборгованість» - Haказ Мінфіну № 237 вiд 08.10.99, Офіційна pедакція...

ПСБО 11 «Зобов'язання» - Наказ Мінфiну № 20 вiд 31.01.2000, Офіційна рeдакція...

АналІтика:

Відступлення права вимоги

Облік зворотньої фінансової допомоги

Договір відступлення права вимоги

Відступлення права вимоги - факторінг?

Обліковуємо помилково отримані кошти: бухоблік, податок на прибуток, ПДВ (Вебінар)

Як сформувати резерв сумнівних боргів (Вебінар), переглянути відео >>

Облік оренди основних засобів

Облік платежів за використання хмарнихх технологій

Облік у боржника при виконання поручителем зобов'язань по оплаті за товари

Облік у боржника при оплаті поручителем тіла кредиту, відсотків, пені, штрафів

Облік у поручителя при виконанні зобов'язання за договором поручительства

Інвентаризація дебіторів та кредиторів

Облік транспортно-експедиційних послуг

Проводки в торгівельній мережі при наданні маркетингових послуг

Облік реалізації товарів за договором комісії

Проводки по обліку отримання і подальшого виставляння орендареві комунальних послуг

Облік покупки за договором комісії

Облік банківских гарантій

Облік прийому платежів через автомати самообслуговування

Облік розрахунків векселями (векселя отримані, видані; прості, переказні)

 


5.6. Облік і оформлення розрахунків із працівниками

Нормативні акти:

ПCБО 26 «Виплати працівникам» - Haказ Мінфіну № 601 вiд 28.10.2003, Офіційна редaкція...

Аналітика:

Облік зарплати

Облік відпускних

Облік лікарняних, проводки

Проводки - декретні

Облік зарплати в 1С

Резерв відпусток

Розрахунок резерву відпусток

Резерв відпусток - проводки

Інвентаризація резерву відпусток

Самовчитель 1С "Зарплата та Управління персоналом"

Резерви відпусток та резерви сумнівних боргів (Вебінар)

Відрядження: від положення до звіту (Вебінар)

Відрядження. Правила оформлення (Вебінар)

Операції з підзвітними особами: Вигорів чек РРО під авансовим звітом - усе пропало? Дивитись відео >>

Допомагаємо у скрутну хвилину - надаємо позику працівникові, дивитись відео >>

Якщо поєднати відрядження та відпустку

Нюанси оформлення та бухобліку службових відряджень (Вебінар)

Компенсація за використання автомобіля працівника

Облік добровільного медичного страхування працівників

Облік довгострокового страхування життя працівників

Облік матеріальної допомоги на оздоровлення (щорічної) в розмірі середньомісяч­ної зарплати

Облік утривання аліментів із зарплати працівників та їх виплати

Облік виплати частини зарплати товаром

Проводки в бухгалтерському обліку при нарахуванні компенсацій працівнику і зарплати

Проводки при обліку зайво витрачених коштів у зв'язку з наданням авансового звіту із запізненням

Облік відряджень за кордон

Облік одноразової матеріальної допомоги

Облік виплат поновленому працівникові

Облік бою посуду в кафе з вини працівника

 


5.7. Облік біологічних активів, сільське господарство, тваринницво

Нормативні акти:

ПCБО 30 «Біологічні активи» - Hаказ Мінфіну № 790 вiд 18.11.2005, Офiційна редакція...

Наказ Мінфіну від 29 грудня 2006 року № 1315 Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку біологічних активів.


Аналітика:

Особливості оподаткування та обліку результатів діяльності сільськогосподарських підприємств

Довідково:

Типові проводки з обліку біологічних активів з Методрекомендацій Мінфіну №1315 вiд 29 грудня 2006 року

 


5.8. Автомобіль на підприємстві

Норми витрат палива

Облік ПММ

Списання ПММ

Проводки на списання ПММ та придбання

Подорожній лист

Документи на перевезення вантажів

Облк палива за талонами

Бухгалтерський облік талонів на АЗС

Облік ПММ за талонами – загальний опис

Облік ПММ - оформлення палива за талонами

Компенсація за використання автомобіля працівика

Ремонт автомобіля у відрядженні

Облік страхування автомобіля КАСКО

Облік страхування цивільної відповідальності

Облік шин

Облік акумуляторів

Проводки з обліку оренди автомобіля у фізичної особи

Облік палива за картками

БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"

 


5.9. Капітал, прибуток, дивіденди

Облік дивідендів, проводки

Виплата дивідендів

Оподаткування дивідендів

Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Дивіденди у звітності

Внесення основних засобів y статутний капітал.

Отримання дивідендів неприбутковою організацією

Облік виходу участника ТОВ

Облік зменшениня статутного капіталe

Облік викупу долі в статутному капіталі

Додатково: Скачайте довідник "Дивіденди"

 

5.10. Неприбуткові організації

Облік у неприбуткових організаціях

Цільове фінансування

Особливості реєстрації, організації бухгалтерського обліку неприбуткових організацій

Заробити гроші та не втратити статус неприбутковості

Ведення бухгалтерського обліку та податкова звітність громадських організацій

Організаційні питання діяльності ОСББ

 

5.11. Особливості обліку в будівництві

Облік внесків на пайову участь у розвитку інфраструктури міста у будівельників.

Облік витрат на будівництво дитячого садка ("у навантаження" до жітлового масиву).

Облік операцій по зверненню стягнення на предмет іпотеки (якщо забудовник узяв кредит під заставу квартир).

Облік пайової участі в будівництві, проводки, відступлення права вимоги від первинного пайовика новому пайовикові.

Проводки в бухгалтерському обліку стосовно прокладання теплотраси забудовником і передачі її комунальному підприємству в рахунок оплати пайового внеску в розвиток інфраструктури.

Облік знесення незавершеного будівництва і будівництва на його місці нового об'єкту

Облік добудови будівлі з оплатою проектної документації (будівництво з матеріалів замовника)

 

5.12. Облік страхування

Облік страхування майна.

Облік страхування автомобіля КАСКО.

Облік страхування цивільної відповідальності.

Облік добровільного медичного страхування працівників.

Облік довгострокового страхування життя працівників.

Облік страхування експортного вантажу та отримання страхового відшкодування

 

5.13. Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта

Облік та оподаткування зовнішньоекономічної діяльності (Вебінар), перегляд відео >>

Як відобразити експорт послуг в бухгалтерському обліку (вебинар)

Документальне оформлення експорту послуг (вебинар)

Як оподаткувати експорт послуг податком на прибуток, єдиним податком, ПДВ (вебинар)

Експорт в обліку: отримання авансу та відвантаження частинами (вебінар)

Відвантаження та наступне зниження вартості експортированого товару

Облік імпорту товару, якщо ціна в одній вaлюті, а оплата - в іншій.

Проводки в бухобліку стосовно експортної операції, якщо ціна в одній валюті, а oплата - в іншій

Облік валютного кредиту

Облік продажу валюти

Облік купівлі валюти

Операції по заліку закордонних податків

Облік утриманої комісійної винагороди іноземного банку

Облік страхування вантажу та отримання страхового відшкодування

Проводки в бухобліку при наданні веб-хостингу нерезиденту

Облік переробоки давальницької сировини за кордоном

Облік переробки давальницької сировини за кордоном, розрахунків частиною готової продукції і реалізації готової продукції за межами України

Облік експорту товарів (найпростіший варіант)

Облік імпорту товарів

 

5.14. Облік грошових коштів, депозитів, кредитів

Облік депозитів

Облік продажу валюти

Облік купівлі валюти

Облік операцій по зверненню стягнення нa предмет іпотеки.

Отримання вдсотків по депозиту (на прикладі неприбуткової організації)

Облік валютного кредиту

Облік коштів у проблемному банку

Облік кредитів

Облік у боржника при оплаті поручителем тіла кредиту, процентвв, пені, штрафів

Облік операцій РЕПО у підприємств

Облік результатів інвентарізації каси

Типові проводки з Методрекомендацій Мінфіна №1300 з обліку операцій з фінансовими витратами

Облік оплати електронними платіжними картками за товари в роздрібній торгівлі

Облік прийняття платежів через автомати самообслуговування

 

5.15. Інвентаризація

Нормативні акти:

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879, Офіційна редакція...

Аналітика:

Наслідки непроведення щорічної інвентаризації

Приклад наказу про позапланову інвентаризацію при зміні бухгалтера

Облік результатів инвентаризації каси

Інвентаризація дебіторів та кредиторів

Інвентаризація запасів - уцінка товарних залишків. Вплив уцінки на ПДВ та Податок на прибуток

Інвентаризація резерву відпусток

Облік зворотних відходів, виявлених при інвентаризації.

Облік результатів інвентаризації запасів.

Облік результатів інвентаризації нематеріальних активів

Проводки при інвентаризації МНМА (малоцінних необоротних матеріальних активів)

Справочно:

Інвентаризація нематеріальних активів - пункт VII Методрекомендацій Мінфіна №1327

Облік нематеріальних aктивів зa результатами інвентаризації - типові проводки з Методрекомендацій Мінфіну №1327

 

5.16. Облік витрат

Нормативні акти:

ПСБO 16 «Витрати» - Нaкaз Mінфіну № 318 вiд 31.12.99, Офіційна pедакція...

Декілька Методичних рекомендацій із формування собівартості від профільних міністерств

Аналітика:

Адміністративні витрати

Витрати на збут

Витрати майбутніх періодів

Облік транспортно-експедиційних послуг

Облік (у виробника) виробництва продукції з давальницької сировини

Облік у замовника платежів за використання хмарних технологій

Облік рекламної роздачі товарів

Облік браку у виробництві

Облік супутньої продукції

Проводки з обліку отримання і подальшого виставлення орендарю комуналних послуг

Облік членських внесків в асоціацію

Облік витрат на виробництво та реалізацію продукції

Облік вхідних платежів у торгівельну мережу супермаркетів і супутніх витрат у постачальника

Облік гарантійних витрат у виробника устаткування

Облік операцій за договорами на корпоративне медичне обслуговування

Облік витрат на архівні послуги

Облік витрат на проведення конференції

Облік банківських гарантій

Періодичні видання: облік витрат на газети, журнали

Облік витрат на доставку товарів покупцям

 

5.17. Облік податків, зборів, обов'язкових платежів

Облік податків - таблица бухгалтерських проводок для багатьох типових операцій

Облік ПДВ

 Облік ЄСВ

Облік податку на прибуток

Облік імпорту алкогольних напоїв, акцизу, акцизних марок

Облік імпорту пального (акциз)

Облік продажу пальнрго виробником (нарахування та сплата акцизу)

Облік заліку закордонних податків

 

6. Податки, збори, внески


6.1. Єдиний соціальний внесок

Дивіться тематичний збірник Єдиний соціальний внесок, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

Відзначимо деякі важливі теми і сторінки з цього збірника:

Нормативні акти про єдиний соціальний внесок

Сплата ЄСВ - 2023

Ставки ЄСВ

Платники єдиного соціального внеску

Рахунки для сплати ЄСВ /

Призначення платежу в платіжному дорученні на сплату ЄСВ

ЄСВ, якщо зарплата менше мінімальної

Штрафи, пров'язані з ЄСВ

Мінімальний страховий внесок

ЄСВ на декретні

? Питання, що часто ставляться про єдиний соціальний внесок

Вебінари про ЄСВ


БОНУС: Скачайте довідник "Податки на зарплату"

 

6.2. Податок на доходи фізичних осіб

Дивіться тематичний збірник ПДФО, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

Відзначимо деякі важливі теми і сторінки з цього збірника:

Збірник Об'єднана звітність (1ДФ), окремі питання стосовно цієї звітності розглянуті вище в пункті 4.2 цього довідника)

Податкова соціальна пільга - всі питання застосування ПСП, розміри, обмеження, приклад заяви на пільгу, різні ситуації ...

Всі пільги з ПДФО

Ставки ПДФО

Податковий агент

Декларація про доходи - тематична збірка з прикладами заповнення, роз'ясненнями податківців, вебінарамі і т. п.

Сплата ПДФО

? Питання, що часто ставляться про ПДФО

Вебінари про ПДФО

 

6.3. Військовий збір

Дивіться тематичну добірку Військовий збір, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

Деякі важливі теми і сторінки з цієї добірки:

Сплата військового збору

? Питання, що часто ставляться про військовий збір

 

6.4. ПДВ

Дивіться узагальнюючий тематичний збірник ПДВ в Україні, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику..

Розіб'ємо цей узагальнюючий збірник на важливі теми.


1)
Податкова накладна - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше...

Ось деякі важливі теми, присвячені податковим накладним:

Заповнення податкової накладної - на цій сторінці заповнення розглянуто на прикладах та з детальним розбором по кожному реквізиту податкової накладної,

Обов'язкові реквізити податкової накладної


2)
Коригування до податкової накладної - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше......


3)
Декларація з ПДВ -  спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ...


4)
Уточнюючий розрахунок з ПДВ - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ...


5)
Електронне адміністрування ПДВ - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ...


6)
Податковий кредит - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ...


7)
Від'ємне значення ПДВ - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ......


8)
Бюджетне відшкодування ПДВ - спеціалізована добірка, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше ...

9) Реєстрація платником ПДВ.


10) Інші теми та сторінки збірника "ПДВ":

? Питання, що часто ставляться про ПДВ

Перевірка платника ПДВ

Камеральна перевірка ПДВ

ПДВ в 1С-8

Вебінари про ПДВ

Калькулятор розрахунку ПДВ

 

6.5. Податок на прибуток

Дивіться тематичну добірку Податок на прибуток, що включає розбір всіх важливих питань, прикладів, роз'яснень податківців, вебінари та інше....

Деякі важливі теми та сторінки з цієї добірки:

Декларація з податку на прибуток (окремі питання стосовно цієї декларації розглянуто више в пункті 4.2 цього довідника)

Податкові різниці - основні положення та десятки роз'яснень податківців по окремим ситуаціям,

Виправлення помилок з податку на прибуток,

? Питання, що часто ставляться про податок на прибуток

Вебінари про податок на прибуток

 

6.6. Єдиний податок

Дивіться збірник Єдиний податок, що включає основні положення, ставки єдиного податку, терміни сплати, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

Основні теми та сторінки, які варто виділити зі збірника:

Податкова декларація платника єдиного податку (з прикладами заповненния, роз'ясненнями податківців, відео і т. д.)

Нормативні акти пo єдиному податку

Групи платників єдиного податку

Сплата єдиного податку

Перехід на єдиний податок

Заява на єдиний податок

Види діяльності для єдиного податку

? Питання, що часто ставляться про єдиний податок

Записи вебінарів про єдиний податок

 

6.7. Земельний податок

Дивіться тематичну добірку Земельний податок, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

 

6.8. Екологічний податок

Дивіться тематичну добірку Екологічний податок, що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

 

6.9. Податок на нерухомість

Дивіться тематичну добірку Податок на нерухомість (що включає основні положення, звітність, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику..

 

6.10. Відносини з податківцями: реєстрація, сплата податків, перевірки, запити ...

1) Про реєстрацію підприємств та їх облік в податковій:

Порядок обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мін­фіна України № 1588 вiд 09.12.2011

Дивіться Записи вебінарів про реєстрацію юридичних та фізичних осіб

Призначення та звільнення керівника підприємства. Документальне оформлення.

 Форма №20-ОПП

Типи об'єкта оподаткування (для форми 20-ОПП)

2) Про сплату поадтків

Реквізити для сплати податків

Про погашення податкового боргу платників податків (Відео)

 

3) Про перевірки та оскарження їх результатів

Відмнності податковиї перевірок

Строки податкової перевірки

Наказ про проведення перевірки

Документи для податкової перевірки

Документальна перевірка

Планова перевірка

Позапланова перевірка

Камеральна перевірка

Фактичні перевірки

Зустрічна звірка

Порядок проведення податкових перевірок

Копії документів у податкову інспекцію

Складання акту перевірки

Акт податкової перевірки

Види, порядок та особливості проведення податкових перевірок (Відео)

Взаємодія з перевіряючими (Відео)

Податкові перевірки, допити і обшуки: нове і актуальне (Відео)

Перевірка касової дисципліни - фактична перевірка (Відео).

Порядок оскарження податкових повідомлень-рішень податкових органів (Відео)

 

4) Запити від податківців

Запит про надання інформації

Копії документів у податкову інспекцію

Зустрічна звірка

 

5) Інші питання

Втрата документів: що робити платнику податків

Виправлення помилок у податкових деклараціях

 

 

7. Про касові операції, РРО

1) Дивіться добірку Касові апарати (РРО) що включає основні положення, вебінари, роз'яснення податківців, аналітику.

Основні теми та сторінки з цієї добірки:

Штрафи, пов'язані з РРО

РРО та фактичні перевірки

Касові апарати для підприємців

Відео про РРО

 

2) Про касові операції:

Постанова НБУ №637 - Положення про касові операції

Ліміт каси

Розрахунок ліміту каси

Наказ на ліміт каси

 

 

8. Відносини з персоналом


8.1. Про приняття на роботу, повідомлення про прийнятих працівниках, суміщеняі, сумісництво, договори ЦПХ, звільнення, переведення і т.д..

Важливі сторінки:

1) Тематична добірка Повідомлення про прийняття працівника на роботу.

2) Трудовий договір

3) Випробувальний термін

4) Класифікатор професій

5) Особова картка працівника

6) Прийняття на роботу за сумісництвом

7) Строковий трудовий договір, зразок

8) Наказ про прийняття на роботу

9) Заява про прийняття на роботу

10) Звільнення за власним бажанням

11) Звільнення за угодою сторін

12) Видача трудової книжки при звільненні

13) Цивільно-правовий договір

14) Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні


Інша аналітика:

Призначення та звільнення керівника підприємства. Документальне оформлення.

Трудові відносини з вихідного дня

Переведення працівників, на що звернути увагу бухгалтеру

Переведення чи переміщення працівника. Оформлюємо правильно

Робота за сумісництвом. Суміщення. Виконання обов’язків. Відмінності в документальному оформленні

Мобілізація. Демобілізація. Військові збори

Система раціонального кадрового обліку на підприємстві

Ведення військового обліку на підприємстві

Внутрішній аудит кадрової документації: Оптимізація процесу кадрового обліку на підприємстві


Деякі бланки документів (не обов'язкові, але можете їх використовувати):

Форма №П-1 Наказ про прийняття на роботу

Форма №П-2 "Особова картка працівника"

Форма №П-4 "Наказ пpо припинення трудового договору

 

8.2. Облік робочого часу


1) Дивіться збірник Табель обліку робочого часу, що містить норматівку, правила і рекомендації щодо заповнення, розбір різних ситуацій заповнення табеля, приклади, роз'яснення державних органів.

Додатково:

Позначки в табелі робочого часу - 2023

Бланк табеля обліку робочого часу (скачати)

 

2) Дивіться добірку Підсумований облік робочого часу (з прикладами документів, розрахунків, наказів, заявок, режимів, з роз'ясненнями державних органів).

 

Додатково про робочий час:

Робота в нічний час

Праця вагітних жінок

Відео про робочий час

? Питання, що часто ставляться про робочий час


БОНУС:
Скачайте довідник "Облік робочого часу"

 

8.3. Оплата праці

Рекомендую завантажити Довідник "Зарплата"

Довідник заточений під поточний рік, оскільки з новим держбюджетом все змінюється. На початку наступного року зможете завантажити оновлений довідник, з урахуванням нових бухгалтерських реалій.

Нижче дивіться лише деякі важливі теми довідника "Зарплата", не прив'язані до поточного року і не згадані в інших розділах "Довідника бухгалтера", який ви зараз читаєте.


1) Читайте добірку Індексація зарплати.

Важливі сторінки з цієї добірки:

Таблиця індексації зарплати

Приклад індексації заробітної плати

Індексація зарплати сумісників

Чи можна не робити індексацію зарплати?

Штрафи за непроведення індексації зарплати

Індексація - грудень 2022

Індексація - листопад 2022


2) Про випадки, коли нарахована зарплата менше мінімальної:

Якщо зарплата менше мінімальної

Доплата до мінімальної зарплати - в яких випадках донараховувати, а в яких - ні

Приклади розрахунку доплати до мінімальної зарплати

Штрафи - зарплата менше мінімальної, несвоєчасна виплата зарплати, невиплата


3)
Інші важливі теми і сторінки:

Документи для зарплати

Строки виплати зарплати

Розрахунково-платіжна відомість

Зарплата у відрядженні

Вихідна допомога.

Розрахунок середнього заробітку для зарплати у відрядженні

Доплата за роботу в нічний час.

Інструкція зі статистики заробітної плати №5

Порядок обчислення середньої заробітної плати №100

? Питання, що часто ставляться про зарплату

Вебінари про зарплату, премії та т. п.

Таблиця: які виплати відносяться до фонду оплати праці, входять до минимальної зарплати, оподатковуються ПДФО, ЄСВ, військовим збором, а які ні

 

8.4. Відпустки, відпускні, компенсація відпустки

1) Читайте тематичну добірку Розрахунок відпускних.

Найважливіші сторінки добірки:

Приклад розрахунку відпускних

Визначення розрахункового періоду для нарахування відпускних

Розрахунок загальної суми виплат для відпускних

Розрахунок середньої зарплати для відпускних

 

2) Читайте тематичну добірку Компенсація за невикористану відпустку.

Найважливіші сторінки добірки:

Розрахунок компенсації за невикористану відпустку

Компенсація за невикористану відпустку при звільненні

Заміна частини невикористаної відпустки грошовою компенсацією

 

3) Ще про відтпускні:

Виплата відпускних

Перехідні відпускні

 

4) Додатково про відпустки:

Графік відпусток

Щорічна відпустка

Додаткова відпустка

Тривалість відпустки

Відпустка по догляду за дитиною

Додаткова оплачувана відпустка на дітей

Відпустка батькові при народженні дитини

Соціальні відпустки

Відпустка сумісникам

Навчальна відпустка

Відпустка без збереження заробітної плати

Відпустка за ненормований робочий день

Відпустка за шкідливі умови праці

 Відпустка за роботу на комп'ютері

Поділ відпустки на частини

Відкликання з відпустки

Перенесення відпустки та продовження

Повідомлення про відпустку

Наказ про відпустку

Заява на відпустку

Відпустка з подальшим звільненням

Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника

Відпустка директора

Відпустка головного бухгалтера

Відпустка касира

Форма №П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки" - не обов'язкова, але можете використовувати

Інші відео про відпустки

БОНУС: Скачайте довіник "Відпускні + Компенсація відпустки" (він детальніший, ніж те, що ви бачите вище стосовно відпускної тематики).

 

8.5. Лікарняні та декретні

1) Дивіться тематичний збірник Лікарняні, лікарняний лист.

Важливі теми та сторінки цього збірника:

Розрахунок лікарняних (з прикладами)

Хто видає лікарняний лист

Заповнення лікарняного листа

Документи для лікарняного

Страховий стаж для лікарняних

Розрахунковий період для лікарняних

Середньоденна зарплата для лікарняних

Обмеження лікарняних та декретних

Коли лікарняні не оплачують

Лікарняний по догляду за дитиною

Лікарняний під час відпустки

 

2) Дивіться тематичний збірник Допомога по вагітності та пологах.

Важливі теми та сторінки цього збірника:

Розрахунок декретних

Відпустка по вагітності та пологах

Заява на відпустку по вагітності та пологах

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами - Наказ

Заява на відпустку по догляду за дитиною

Наказ про відпустку догляду за дитиною до 3 років

3) Загальні сторінки для лікарняних та декретних:

Нормативні акти стосовно лікарняних та декретних

Приклади документів для лікарняних та декретних

Зразок Наказу про призначення особи, відповідальної за призначення лікарняних і декретних

Рішення про призначення виплати із соціального страхування

Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних

Приклад заповнення Заяви-розрахунку

Повідомлення про виплату коштів застрахованим особам - 2023

Роз'яснення щодо лікарняних та декретних

Відео про лікарняні, декретні


Додатково:
Скачайте довідник "Лікарняні + Декретні"

 

8.6. Відрядження


Строк відрядження

Добові у відрядженні

Відрядження у вихідний день


Аналітика:

Особливості оформлення документів під час направлення працівників у відрядження (Вебінар)

Відрядження: від положення до звіту (Вебінар)

Відрядження. Правила оформлення (Вебінар)

Якщо поєднати відрядження та відпустку

Нюанси оформлення та бухобліку службових відряджень (Вебінар)

Поїздка на семінар: навчання чи відрядження?

Розробляємо Положення про відрядження

 

8.7. Штатний розпис

Читайте тематичну добірку Штатний розпис.

Важливі сторінки цієї добірки:

Зразок штатного розпису

Наказ про внесення змін до штатного розпису

Посади в штатному розписі

Наказ про зміни професій у штатному розписі

 

8.8. Перевірки Держпраці

Читайте тематичну добірку Перевірки Держпраці.

Деякі важливі сторіки з цієї добірки:

План перевірок Держпраці

Хто проводить трудові перевірки

Коли можна чекати перевірки з питань праці?

Підстави позапланової перевірки Держпраці

Штраф за недопущення до трудової перевірки

Що саме перевіряється під час трудових перевірок?

Рекомендації стосовно процесу проведення перевірки Держпраці та спілкування з інспектором

Штрафи за порушення законодавства про працю

26 порушень у сфері оплати праці, за які загрожує штраф розміром 2 мінімальних зарлати

25 порушень, що тягнуть штраф "за порушення інших вимог трудового законодавства" (тоюто 1 мінімальна зарплата)

Акт перевірки Держпраці

Додатково: Скачайте довідник "Перевірки держпраці"

 

8.9. Правила внутрішнього трудового розпорядку, графіки змінності та т.п.

Читайте важливі теми:

01) Правила внутрішнього трудового розпорядку;

02) Змінний графік роботи.

03) Зміна режиму роботи.

04) Перерва для відпочинку і харчування.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua