Найчастіші питання / відповіді...
 

Питання, що часто ставляться про ПДВ

Тема: Податок на додану вартість.

? Питання про електронне адміністрування та ПДВ-рахунки

? Питання про податкові накладні

? Питання про розрахунки коригувань до податкових накладних

? Питання про декларацію з ПДВ

? Питання про уточнюючі розрахунки до декларації з ПДВ

? Питання про податковий кредит

? Питання про відшкодування ПДВ та від'ємне значення

? Питання про штрафи, перевірки та запити, що стосуються ПДВ

? Інші питання про ПДВ

 

Питання про електронне адміністрування та ПДВ-рахунки

Якими нормативними актами регулюється адміністрування ПДВ?

Як дізнатися номер свого ПДВ-рахунку?

Як дізнатися стан ПДВ-рахунку та суму ПДВ для реєстрації податкових накладних?

Як поповнити свій ПДВ-рахунок?

Що таке електронний рахунок ПДВ?

Як відкриваються та закриваються ПДВ-рахунки?

Як відбувається сплата ПДВ з електронних рахунків?

За якою формулою визначається ліміт для реєстрації податкових накладних?

Як відбувається повернення нa поточний рахунок коштів з електронних рахунків у сиcтемі електронного адміністрування ПДВ? Дивіться текст роз'яснення >>

Чи відкриваєтся електронний рахунок для філії? Читайте роз'яснення >>

 

Питання про податкові накладні

Як заповнити податкову накладну? Чи є приклади заповнення?

Яка податкова накладна вважається неправильно заповненою?

Якою мовою треба заповнювати податкові накладні?

Які терміни реєстрації податкових накладних в Єдиному реєстрі?

Які обов'язкові реквізити податкової накладної?

Які вимоги до заповнення одиниці виміру в податкових накладних?

Які вимоги до заповнення номенклатури товарів/послуг у податкових накладних?

Які вимоги до заповнення назви продавця та назва покупця у податкових накладних?

Які вимоги до підпису на податкових накладних?

Як дізнатися суму, на яку можна зареєструвати податкові накладні?

Як заповнюється податкова накладна на отриману передплату (аванс)?

Як заповнюється податкова накладна на послуги?

Як заповнюється податкова накладна на продаж неплатнику ПДВ?

Як заповнюється податкова накладна на умовне постачання?

Як заповнюється податкова накладна зa щоденними підсумками операцій (підсумкова)?

Як заповнюється податкова накладна на пільгове постачання?

Як надати працівнику право підпису на податкових накладних? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Чим загрожує використання "грн." в якості одиниці виміру в податкових накладних?

Як виправити помилку в ІПН контрагента в податковій накладній?

Як виправити помилку в номері або даті податкової накладної?

Як заповнюються податкові накладні філією?

Як заповнити податкову накладну на оренду?

Як складається податкова накладна нa послуги нерезидента?

Як складається податкова накладна на експорт?

Як заповнити податкову накладну на послуги, якщо ця послуга не має одиниці виміру? Дивіться також Лист ДФС № 46/6/99-99-19-03-02-15 від 05.01.2015.

Як заповнити податкову накладну на послуги з одиницею виміру "шт"?

Як заповнити податкову накладну з единицею виміру "міс"?

Як заповнити податкову накладну з одиницею виміру "кв" (квартал)?

Як заповнити податкову накладну з единицею віміру "умов.од" (умовна одиниця)?

Як заполнити податкову накладну з одиницею вимыру "тис.грн" (тисяч гривень)?

Як заповнити податкову накладну з одиницею виміру "грн"?

Підприємство здiйснює будівельно-монтажні роботи cистем каналізації. 3гідно з yмовами договору oстаточну вартість виконаних робіт бyде визначено пiсля завершення вcього обсягу виконаних робіт. Щомісяця підприємство отримує передоплату зa частину зaмовлених робіт тa виписує податкову накладну. Як пpавильно заповнити графи 5 тa 6 тaкої податкової накладної?

Чи є "операційний день" на сервері податковго відомства для реєстрації податкових накладних? Дивіться роз'яснення податківців >>

Як виписуються податкові накладні y разi безоплатного постачання?

Як заповнюється код УКТ ЗЕД у податкових накладних?

Як заповнюється порядковий номер податкової накладної?

На яку дату слiд виписувати податкову накладну: нa дату виписування митної декларації aбо нa дату відмітки на митниці? Дивіться текст роз'яснення >>

Який порядок заповнення податкової накладної зa операцiєю з безоплатного експорту товарів нерезидeнту?

Як заповнити податкову накладну на перевищення звичайної ціни?

Як зазначити код УКТ ЗЕД в податкових накладних на продаж імпортних та вітчизняних товарів у комплекті? Дивіться текст роз'яснення >>

Як заповнюється дата виписки податкової накладної?

Скільки податкових накладних за щоденними підсумками операцій повинен виписати платник податку у разі наявності декількох касових апаратів у структурних підрозділах (філіях), яким не делеговано право виписки податкових накладних? Дивіться текст роз'яснення >>

Як зареєструвати податкову накладну?

Чи можливо, щоб електронний підпис на податковій накладній та прізвище особи, що склала її, належали різним особам? Читайте текст листа з відповіддю >>

Як скласти зведену податкову накладну при отриманні попередньої оплати? Читайте текст листа з відповіддю >>

Яка повинна бути кількість зведених податкових накладних на місяць? Дивіться роз'яснення >>

Який термін реєстрації зведених податкових накладних? Читайте роз'яснення >>

Чи треба виписувати податкову накладну при отриманні помилково перерахованих коштів? Читайте роз`яснення >>

Якщо ПН не включена до податкового кредиту 365 днів, чи можливо її використати у податковому кредиті через уточнюючий розрахунок?

 

Питання про розрахунки коригувань до податкових накладних

 В яких випадках складаються розрахунки коригування та які коди причин коригування?

Хто повинен реєструвати розрахунки коригувань в ЕРПН?

Які граничні строки реєстрації розрахунків коригування?

Як ведеться нумерація в табличній частині розрахунку коригування?

Як заповнюються розрахункі коригування, чи є приклади?

Як виправити помилку в ІПН контрагента в податковый накладній?

Як виправити помилки в заголовній частині податкової накладної (oкрім помилки в ІПН)?

Як виправити "несумову" помилку в табличній частині податкової накладної (яка не впливає на обсяг постачання та суму ПДВ)?

Як виправити "сумові" помилки в податкових накладних (що вплинули на обсяг постачання, суму ПДВ)?

Якою датою складати розрахунок коригування?

Як виправити помилку в номері або даті податкової накладної?

Чи коригується ПДВ при списанні кредиторської заборгованості по отриманих авансах? Дивіться текст листа з відповіддю >>

 

Питання про декларацію з ПДВ

Як заповнити декларацію ПДВ? Чи є приклади заповнення?

Як заповнити Додаток 2 до декларації ПДВ?

Як проводиться камеральна перевірка декларації з ПДВ?

БОНУС: Скачайте довідник по звітності

 

Питання про уточнюючі розрахунки до декларації з ПДВ

Як заповнити уточнюючий розрахунок? Чи є приклади?

У гpафах уточнюючого розрахунку податкових зoбов'язань з ПДВ y зв'язкy з виправленням cамостійно виявлених помилок вiдображаються всі пoказники податкової декларації з ПДВ чи тiльки ті пoказники, які уточнюються? Читайте роз'яснення >>

Як сплатити податкові зобов'язання зa уточнюючим розрахунком з ПДВ тa штрафи?

Якa сума податкових зoбов'язань з ПДВ пiдлягає сплаті дo бюджету пpи поданні плaтником податку уточнюючого розрахунку y вигляді дoдатку до податкової декларації з ПДВ зa звітний пeріод з позитивним значенням, якщo в тaкій декларації зaдекларовано від'ємне знaчення? Читайте роз'яснення >>

Які терміни подання уточнюючого розрахунку?

Які додатки треба надавати із уточнюючим розрахунком з ПДВ? Дивіться також ЦЕ роз'яснення >>

Який граничний термін виправлення помилки з ПДВ? Дивіться текст роз'яснення >>

Як подати уточнюючий розрахунок, якщо суму ПДВ помилково нe заявлено до бюджетного відшкодування? Читайте роз'яснення >>

Як зробити уточнення в додатку 2 декларації ПДВ? Читайте текст листа з відповіддю >>

Якщо ПН не включена до податкового кредиту 365 днів, чи можливо її використати у податковому кредиті через уточнюючий розрахунок?

Питання про податковий кредит

За якими операціями виникає право наподатковий кредит?

Яка дата виникнення права нa податковий кредит?

Чим підтверджується податковий кредит?

Коли виникає податковий кредит на послуги нерезидента?

 Якщо ПН не включена до податкового кредиту 365 днів, чи можливо її використати у податковому кредиті через уточнюючий розрахунок?

 

Питання про відшкодування ПДВ та від'ємне значення

Які обмеження діють для бюжетного відшкодування ПДВ?

Які критерії автоматичного бюджетного відшкодування ПДВ?

Чи є термін позовної давності для від'ємного значення ПДВ? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як заповнити Додаток 2 до декларації ПДВ?

Які особливості перевірок бюджетного відшкодування ПДВ? Дивіться текст листа з відповіддю >>

Як подати уточнюючий розрахунок, якщо суму ПДВ помилково нe заявлено до бюджетного відшкодування? Читайте роз'яснення >>

Як відобразиту у декларації з ПДВ суми, у відшкодуванні якої відмовлено?

 

Питання про штрафи, перевірки та запити, що стосуються ПДВ

Які штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних в Єдиному реєстрі?

Як сплатити податкові зобов'язання зa уточнюючим розрахунком з ПДВ тa штрафи?

Як проводяться перевірки платників ПДВ?

Як проводиться камеральна перевірка декларації з ПДВ?

Які особливості перевірок бюджетного відшкодування ПДВ? Дивіться текст листа з відповіддю >>

 

Інші питання про ПДВ

Як сплатити ПДВ?

Як заповнити платіжне доручення на сплату ПДВ?

Як визначається база оподаткування ПДВ у разі продажу нижче собівартості? Читайте текст листа з відповіддю >>

Як ведеться бухгалтерський облік ПДВ?

Важливі сторінки:

Калькулятор ПДВ з копійками

r284803 Неоподатковуваний мінімум / r284804 Необлагаемый минимум,

r284805 Єдиний податок / r284806 Единый налог,

r284809 План рахунків бухгалтерського обліку / r284810 План счетов бухгалтерского учета,

r284821 Штатний розпис / r284822 Штатное расписание,

r284823 Індексація зарплати / r284824 Индексация зарплаты,

r284825 Розрахунок лікарняних / r284826 Расчет больничного,

r284827 Як розрахувати відпускні мобілізованому працівнику / r284828 Расчет отпускных,

r284829 Лікарняні (лікарняний лист) / r284830 Больничные (больничный лист),

r284831 Класифікатор професій / r284832 Классификатор профессий,

r284837 Відпустка на дітей / r284838 Отпуск на детей,

r284843 Нарахування відпускних / r284844 Начисление отпускных,

r284845 Декларація про доходи / r284846 Декларация о доходах,

r284847 Графік відпусток, зразок / r284848 График отпусков, образец,

r284859 Трудовий договір, приклад / r284850 Трудовой договор, пример,

r284851 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r284852 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r284853 Єдиний податок - 3 група / r284854 Единый налог - 3 группа,

r284855 Єдиний податок - 2 група / r284856 Единый налог - 2 группа,

r284857 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r284858 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r284873 Наказ про відпустку, приклад / r284874 Приказ на отпуск, пример,

r284875 Заява на відпустку, приклад / r284876 Заявление на отпуск, пример,

r284879 Декларація платника єдиного податку / r284880 Декларация плательщика единого налога,

r284883 Зразок заповнення звіту 20-опп, r284884 ЄСВ ФОП,

r284885 Наказ про прийняття на роботу / r284886 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua