БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ I. Загальні положення

РекламаПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Скачайте Податковий кодекс у PDF-форматі

Стаття 1. Сфера дії Податкового кодексу України

Стаття 2. Внесення змін до Податкового кодексу України

Стаття 3. Податкове законодавство України

Стаття 4. Основні засади податкового законодавства України

Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншими законодавчими актами

Стаття 6. Поняття податку та збору

Стаття 7. Загальні засади встановлення податків і зборів

Стаття 8. Види податків та зборів

Стаття 9. Загальнодержавні податки та збори

Стаття 10. Місцеві податки

Стаття 11. Спеціальні податкові режими

Стаття 12. Повноваження Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, сільських, селищних, міських рад та рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, щодо податків та зборів

Стаття 13. Усунення подвійного оподаткування

Стаття 14. Визначення понять

Стаття 15. Платники податків

Стаття 16. Обов'язки платника податків

Стаття 17. Права платника податків

Стаття 18. Податкові агенти

Стаття 19. Представники платника податків

Стаття 19-1. Функції контролюючих органів

Стаття 19-2. Функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, в частині забезпечення формування та реалізації податкової та митної політики

Стаття 19-3. Функції державних податкових інспекцій

Стаття 20. Права контролюючих органів

Стаття 21. Обов'язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів

Стаття 22. Об'єкт оподаткування

Стаття 23. База оподаткування

Стаття 24. Одиниця виміру бази оподаткування

Стаття 25. Ставка податку

Стаття 26. Базова (основна) ставка податку

Стаття 27. Гранична ставка податку

Стаття 28. Абсолютна та відносна ставки податку

Стаття 29. Обчислення суми податку

Стаття 30. Податкові пільги

Стаття 31. Строк сплати податку та збору

Стаття 32. Зміна строку сплати податку та збору

Стаття 33. Податковий період

Стаття 34. Види податкового періоду

Стаття 35. Порядок сплати податків та зборів

Стаття 36. Податковий обов'язок

Стаття 37. Виникнення, зміна і припинення податкового обов'язку

Стаття 38. Виконання податкового обов'язку

Стаття 38-1. Визначення мінімального податкового зобов’язання

Стаття 39. Трансфертне ціноутворення

Стаття 39-1. Особливості застосування валютних курсів при нарахуванні митних платежівПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Важливі тематичні добірки / Важные тематические сборники:

1rozd002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / 1rozd001 Единый социальный взноc (ЕСВ), 1rozd004 Єдиний податок / 1rozd003 Единый налог, 1rozd006 ПДВ / 1rozd005 НДС, 1rozd008 ПДФО / 1rozd007 НДФЛ, 1rozd010 Військовий збір / 1rozd009 Военный сбор, 1rozd012 Податок на прибуток / 1rozd011 Налог на прибыль, 1rozd014 Земельний податок / 1rozd013 Плата за землю, 1rozd016 Податок на нерухомість / 1rozd015 Налог на недвижимость, 1rozd018 Розрахунок відпускних / 1rozd017 Расчет отпускных, 1rozd020 Компенсація за невикористану відпустку / 1rozd019 Компенсация за неиспользованный отпуск, 1rozd022 Відпустка по вагітності та пологах / 1rozd021 Отпуск по беременности и родам, 1rozd024 Резерв відпусток / 1rozd023 Резерв отпусков, 1rozd026 Індексація зарплати / 1rozd025 Индексация зарплаты, 1rozd028 Табель обліку робочого часу / 1rozd027 Табель учета рабочего времени, 1rozd030 Лікарняні, лікарняний лист / 1rozd029 Больничные, больничный лист, 1rozd032 Допомога по вагітності та пологах / 1rozd031 Пособие по беременности и родам, / 1rozd034 Штатний розпис / 1rozd033 Штатное расписание, 1rozd036 Підсумований облік робочого часу / 1rozd035 Суммированный учет рабочего времени, 1rozd038 Перевірки Держпраці / 1rozd037 Проверки инспекции по труду, 1rozd040 Касові апарати / 1rozd039 Кассовые аппараты, 1rozd042 Бухгалтерський облік / 1rozd041 Бухгалтерский учет, 1rozd044 Фінансова звітність / 1rozd043 Финансовая отчетность, 1rozd046 Основні засоби / 1rozd045 Основные средства, 1rozd048 Облікова політика / 1rozd047 Учетная политика, 1rozd050 Облік зарплати / 1rozd049 Учет зарплаты, 1rozd052 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО / 1rozd051 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ, 1rozd054 Декларація платника єдиного податку / 1rozd053 Декларация плательщика единого налога, 1rozd056 Податкова накладна / 1rozd055 Налоговая накладная, 1rozd058 Декларація з ПДВ / 1rozd057 Декларация по НДС, 1rozd060 Звіт 1ДФ / 1rozd059 Форма 1ДФ, 1rozd062 Декларація про доходи / 1rozd061 Декларация о доходах, 1rozd064 Декларація з податку на прибуток / 1rozd063 Декларация налога на прибыль, 1rozd066 Книга доходів / 1rozd065 Книга доходов, 1rozd068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу / 1rozd067 Уведомление о приеме на работу.