БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Довідник "Облік робочого часу"

Реклама

Розповсюджується безкоштовно та без реєстрації.

Цей довідник містить список важливих сторінок, нормативних актів, статей, прикладів заповнення, розрахунків, роз'яснень податківців, вебінарів, що стосуються обліку робочого часу.

Збережіть на «Робочому столі» вашого комп'ютера для заощадження часу на пошук потрібної інформації.

Оберіть мову:

Українською На русском

Важливі сторінки / Важные страницы:

orch09 План рахунків бухгалтерського обліку / orch10 План счетов бухгалтерского учета, orch07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / orch08 ЕСВ (единый социальный взнос), orch05 Єдиний податок / orch06 Единый налог, orch11 Бухгалтерський облік / orch12 Бухгалтерский учет, orch01 Податкова накладна / orch02 Налоговая накладная, orch03 Неоподатковуваний мінімум / orch04 Необлагаемый минимум, orch13 Основні засоби / orch14 Основные средства, orch15 Компенсація за невикористану відпустку / orch16 Компенсация за неиспользованный отпуск, orch17 Фінансова звітність підприємства / orch18 Финансовая отчетность предприятия, orch19 Баланс підприємства / orch20 Баланс предприятия, orch21 Штатний розпис / orch22 Штатное расписание, orch23 Індексація зарплати / orch24 Индексация зарплаты, orch25 Розрахунок лікарняних / orch26 Расчет больничного, orch27 Розрахунок відпускних / orch28 Расчет отпускных, orch29 Лікарняні (лікарняний лист) / orch30 Больничные (больничный лист), orch31 Класифікатор професій / orch32 Классификатор профессий, orch33 Відпустка по догляду за дитиною / orch34 Отпуск по уходу за ребенком, orch35 Допомога по вагітності та пологах / orch36 Пособие по беременности и родам, orch37 Відпустка на дітей / orch38 Отпуск на детей, orch39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / orch40 Декретный отпуск по беременности и родам, orch41 Табель обліку робочого часу / orch42 Табель учета рабочего времени, orch43 Нарахування відпускних / orch44 Начисление отпускных, orch45 Декларація про доходи / orch46 Декларация о доходах, orch47 Графік відпусток, приклад / orch48 График отпусков, пример, orch59 Трудовий договір, приклад / orch50 Трудовой договор, пример, orch51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / orch52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), orch53 Єдиний податок - 3 група / orch54 Единый налог - 3 группа, orch55 Єдиний податок - 2 група / orch56 Единый налог - 2 группа, orch57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / orch58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, orch73 Наказ про відпустку, приклад / orch74 Приказ на отпуск, пример, orch75 Заява на відпустку, приклад / orch76 Заявление на отпуск, пример, orch77 Особова картка працівника, приклад / orch78 Личная карточка работника, пример, orch79 Декларація платника єдиного податку / orch80 Декларация плательщика единого налога, orch81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / orch82 Правила внутреннего трудового распорядка, orch83 20-ОПП, orch84 ЄСВ ФОП, orch85 Наказ про прийняття на роботу / orch86 Приказ о приеме на работу.