Найчастіші питання / відповіді...
 

Про відповідальність бухгалтера за помилки попередника

Темы: Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет).

Ситуація, що часто трапляється: бухгалтер, що прийшов працювати на підприємство, змушений виправляти помилки свого попередника. Інколи за ці помилки загрожують штрафні санкції.

Чи відповідає новий гoловний бухгалтер за порушення та помилки, що допущені попередником?

Спочатку з'ясуємо, що саме належить до кола обов'язків бухгалтера.

Додатково: Скачайте "Довідник бухгалтера"

Обов'язки головного бухгалтера чи особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства, установлено в ч. 7 ст. 8, ч. 8 ст. 9 та ч. 1 ст. 11 Закону про бухоблік.

Згідно цього Закону, головний бухгалтер:

01) забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання та подання в установлені строки фінансової звітності;

02) разом із керівником підписує фінансову звітність [додатково дивіться добірку Фінансова звітність], складену на основі даних бухгалтерського обліку підприємства;

03) несе відповідальність за несвоєчасне складання та недостовірність відображених даних у первинних документах [примітка: дивіться Правила оформлення первинних документів] і регістрах бухгалтерського обліку, що ним складені та підписані; організовує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

04) бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних із нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;

05) забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах підприємства.

Обов'язки головного бухгалтера щодо оподаткування знаходимо у Податковому кодексі, зокрема це:

01) ведення податкового обліку та формування податкової звітності — з метою оподаткування саме на підставі бухобліку (первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності тощо) платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат й інших показників, пов'язаних з оподаткуванням, і формувати показники податкової звітності (пункт 44.1 ПКУ у розділі ІІ);

02) підписання разом із керівником податкових декларацій — серед обов'язкових реквізитів податкових декларацій передбачено підпис особи, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації (пункти 48.1, 48.3 та 48.5.1 ПКУ).

 

Передання справ новому головному бухгалтеру

Серед перелічених обов'язків головного бухгалтера прямо немає обов'язку прийняття/передання справ під час призначення на посаду або звільнення з посади та проведення перевірки стану обліку та звітності попередника.

Обов'язкові вимоги до порядку передання справ установлені лише для головного бухгалтера бюджетної установи. Так, згідно п. 12 Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи № 59 вiд 26.01.2011, прийняття (передання) справ головним бухгалтером у разі призначення на посаду або звільнення з посади здійснюється після проведення внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку та звітності, за результатами якої оформлюється відповідний акт.

Питання, складати чи не складати акт приймання-передачі справ, проводити перевірку стану бухобліку та звітності чи ні — внутрішня справа кожного підприємства приватної форми власності. На проведення детальної перевірки обліку та звітності попередника в нового головного бухгалтера може просто не бути часу (наприклад, якщо попередник перебував на посаді тривалий час та податкові перевірки за цей період не проводилися).

Але, якщо в трудовому договорі [дивіться збірник Трудовий договір] та посадовій інструкції головного бухгалтера буде передбачено обов'язок провести внутрішню перевірку результатів роботи попередника (наприклад, за додаткову оплату, для виправлення можливих помилок, подання уточнюючої податкової звітності для запобігання фінансових санкцій щодо підприємства), тоді проведення перевірки буде входити до посадових обов'язків нового бухгалтера.

При цьому, навіть якщо головний бухгалтер прийняв документи, які велися його попередниками, за актом, то відповідальність він може нести лише за їхнє збереження, а не за їхній зміст. Результат проведеної новим бухгалтером внутрішньої перевірки навряд чи буде врахований при вирішенні питання наявності/відсутності адміністративного чи кримінального порушення.

Нижче, розглянуто, яка відповідальність може загрожувати новому головбуху.

 

Адміністративна відповідальність

Поняття адміністративного правопорушення наведено у ст. 9 КпАП. Ним визнається протиправна, винна (умисна чи необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права та свободи громадян, на встановлений порядок управління, і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з недотриманням установлених правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків (згідно ст. 14 КпАП).

Визначення поняття «посадова особа» КпАП та інші закони не містять. Для його визначення загальноприйнято зважати на практику правозастосування, згідно з якою головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій (це підтверджується у листі МінЮсту N1332-0-26-13/11 вiд 22.02.2013). Головний бухгалтер наділений переліченими повноваженнями та функціями, а тому належить до посадових осіб.

Тому адміністративна відповідальність може застосовуватися за правопорушення, вчинені посадовою особою — головним бухгалтером (попередником) під час його перебування на посаді. Новому головному бухгалтеру адміністративна відповідальність може загрожувати лише за протиправну, винну дію' чи бездіяльність, учинену ним за період, починаючи з дати вступу на нову посаду.

 

Кримінальна відповідальність

Поняття злочину визначено у ст. 11 Кримінального кодекса: передбачене Кримінальним кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність), учинене суб'єктом злочину.

Суб'єктом злочину є фізична особа, що вчинила злочин (згідно ч. 1 cт. 18 ККУ). Деякі види злочинів належать до злочинів, учинених службовими особами, якими зокрема є особи, що деякий час обіймають на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій (згідно ч. З ст. 18, прим. 1, 2 до ст. 364 ККУ). Головні бухгалтери належать до цієї шрупи осіб.

Згідно ч. З cт. 4 ККУ, часом учинення злочину є час учинення особою дії чи бездіяльності, за які законом передбачено кримінальну відповідальність. У разі виявлення злочину до кримінальної відповідальності може бути притягнена лише службова особа, яка його вчинила, тобто саме та особа, яка під час кримінального злочину перебувала на посаді головного бухгалтера. У нашому вмпадку — це бухгалтер-попередник.

В деяких випадках нового головного бухгалтера намагаються притягти до кримінальної відповідальності згідно зі ст. 367 ККУ, за вчинення службової недбалості (невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди інтересам держави та третіх осіб). Звинувачення базують на тому, що новий головбух нібито зобов'язаний перевірити стан обліку після вступу на посаду та виявити помилки, пов'язані з оподаткуванням.

Але, як ми вже підкреслювали вище, для головного бухгалтера підприємства приватної форми власності, такий обов'язок чинним законодавством не передбачений.

Тому в цьому випадку відсутні ознаки службової недбалості з метою застосування кримінальної відповідальності.

Додатково: Виправлення помилок в обліку, звітності / Исправление ошибок в учете, отчетности

 

Висновок

Адміністративна або кримінальна відповідальність застосовується щодо посадових (службових) осіб підприємства за вчинені ними правопорушення під час перебування на посаді.

Тому незалежно від того, чи складався акт та чи проводилася внутрішня перевірка під час передання справ від попередника, новий головний бухгалтер не може відповідати за правопорушення, вчинені іншою особою під час виконання нею посадових обов'язків головного бухгалтера.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua