БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклади розрахунку вартості вибуття запасів за методами оцінки вибуття запасів

Реклама

Додаток 1 до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів

Приклади розрахунку вартості вибуття запасів за методами оцінки вибуття запасів

Приклад 1. Розрахунок за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів

Приклад 2. Розрахунок за методом середньозваженої собівартості

Приклад 3. Розрахунок за методом собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО)

Приклад 4. Розрахунок за методом нормативних затрат

Приклад 5. Розрахунок за методом ціни продажу

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf002d103 Финансовая отчетность / rpmf002d104 Фінансова звітність підприємства

rpmf002d103 Бухгалтерский учет / rpmf002d104 Бухгалтерський облік

rpmf002d113 Учетная политика / rpmf002d114 Облікова політика

rpmf002d105 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf002d106 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf002d113 Отчет о финансовых результатах / rpmf002d114 Звіт про фінансові результати

rpmf002d115 Отчет о движении денежных средств / rpmf002d116 Звіт про рух грошових коштів

rpmf002d117 Отчет о собственном капитале / rpmf002d118 Звіт про власний капітал

rpmf002d119 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf002d120 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf002d121 Примечания к финансовой отчетности / rpmf002d122 Примітки до фінансової звітності

rpmf002d105 Бухгалтерские проводки / rpmf002d106 Бухгалтерскі проводки

rpmf002d115 Приказ об учетной политике / rpmf002d116 Наказ про облікову політику

rpmf002d119 План счетов бухгалтерского учета / rpmf002d120 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf002d101 Учет основных средств / rpmf002d102 Облік основних засобів

rpmf002d165 Облік товарів / rpmf002d166 Учет товаров

rpmf002d167 Облік реалізації товарів / rpmf002d168 Учет продажи товаров