БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Путівник по звітності

Реклама

Розповсюджується безкоштовно та без реєстрації.

Цей путівник містить список форм статистичної, фінансової, податкової та іншої звітності, терміни їх поданя, посилання на бланки, інструкції, приклади заповнення, тематичні добірки та інше.

Збережіть на «Робочому столі» вашого комп'ютера для заощадження часу на пошук потрібної інформації.

Оберіть мову:

Українською На русском

Важливі сторінки / Важные страницы:

putiv09 План рахунків бухгалтерського обліку / putiv10 План счетов бухгалтерского учета, putiv07 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / putiv08 ЕСВ (единый социальный взнос), putiv05 Єдиний податок / putiv06 Единый налог, putiv11 Бухгалтерський облік / putiv12 Бухгалтерский учет, putiv01 Податкова накладна / putiv02 Налоговая накладная, putiv03 Неоподатковуваний мінімум / putiv04 Необлагаемый минимум, putiv13 Основні засоби / putiv14 Основные средства, putiv15 Компенсація за невикористану відпустку / putiv16 Компенсация за неиспользованный отпуск, putiv17 Фінансова звітність підприємства / putiv18 Финансовая отчетность предприятия, putiv19 Баланс підприємства / putiv20 Баланс предприятия, putiv21 Штатний розпис / putiv22 Штатное расписание, putiv23 Індексація зарплати / putiv24 Индексация зарплаты, putiv25 Розрахунок лікарняних / putiv26 Расчет больничного, putiv27 Розрахунок відпускних / putiv28 Расчет отпускных, putiv29 Лікарняні (лікарняний лист) / putiv30 Больничные (больничный лист), putiv31 Класифікатор професій / putiv32 Классификатор профессий, putiv33 Відпустка по догляду за дитиною / putiv34 Отпуск по уходу за ребенком, putiv35 Допомога по вагітності та пологах / putiv36 Пособие по беременности и родам, putiv37 Відпустка на дітей / putiv38 Отпуск на детей, putiv39 Декретна відпустка по вагітності та пологах / putiv40 Декретный отпуск по беременности и родам, putiv41 Табель обліку робочого часу / putiv42 Табель учета рабочего времени, putiv43 Нарахування відпускних / putiv44 Начисление отпускных, putiv45 Декларація про доходи / putiv46 Декларация о доходах, putiv47 Графік відпусток, приклад / putiv48 График отпусков, пример, putiv59 Трудовий договір, приклад / putiv50 Трудовой договор, пример, putiv51 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / putiv52 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор), putiv53 Єдиний податок - 3 група / putiv54 Единый налог - 3 группа, putiv55 Єдиний податок - 2 група / putiv56 Единый налог - 2 группа, putiv57 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / putiv58 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ, putiv73 Наказ про відпустку, приклад / putiv74 Приказ на отпуск, пример, putiv75 Заява на відпустку, приклад / putiv76 Заявление на отпуск, пример, putiv77 Особова картка працівника, приклад / putiv78 Личная карточка работника, пример, putiv79 Декларація платника єдиного податку / putiv80 Декларация плательщика единого налога, putiv81 Правила внутрішнього трудового розпорядку / putiv82 Правила внутреннего трудового распорядка, putiv83 Форма №20-ОПП, putiv84 ЄСВ ФОП, putiv85 Наказ про прийняття на роботу / putiv86 Приказ о приеме на работу.