Найчастіші питання / відповіді...
 

Середньоденна зарплата (середня зарплата для розрахунку лікарняних)

Теми: Лікарняні (Больничные), Розрахунок лікарняних (Расчет больничных).

Для розрахунку страхових виплат та оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця відповідно до Порядку № 1266 використовується показник середньоденної заробітної плати.

Згідно п. З цього Порядку, цей показник «обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати... на яку нарахований єдиний внесок... на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування — період перебування у трудових відносинах...) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин...».

Тут є декілька особливостей, які треба враховувати.

1) У розрахунку середнього заробітку працівника беруть участь нараховані в розрахунковому періоді виплати в сумі, яка ввійшла до бази нарахування ЄСВ у складі заробітної плати (згідно пп. 3 та 32 Порядку №1266). Тобто суми лікарняних і допомоги по вагітності та пологах, нараховані в розрахунковому періоді, в розрахунку середньої зарплати участі не беруть, оскільки не входять до фонду оплати праці.

2) При розрахунку середньої зарплати всі виплати відносимо до того місяця, в якому вони фактично були нараховані і включені до бази нарахування ЄСВ. Наприклад, суми донарахованої чи "відсторнованої" зарплати враховуємо в тому місяці розрахункового періоду, в якому такі коригування проведені. Це підтверджується наказом Мінсоцполітики  №1022 від 21.10.2015, листом Мінсоцполітики №101/18/99-16 від 07.04.2016, листом ФСС з ТВП №5.2-32-1380 від 25.08.2015. Виняток із цього правила - суми відпускних. При розрахунку лікарняних суми відпускних відносяться до місяців, за які вони нараховані, незалежно від того, в якому місяці вони були фактично відображені в бухгалтерському обліку та включені до бази нарахування ЄСВ. Це підтверджувалось у листі Мінсоцполітики №528/18/99-15 від 16.09.2015 та листі ФСС з ТВП №5.2-32-1422 від 03.09.2015).


3) Із загальної суми зарплати в розрахунковому періоді виключаються виплати, нараховані в місяцях, повністю не відпрацьованих з поважних причин. Наприклад, у місяці, який не був відпрацьований з поважних причин, було нараховано винагороду за підсумками роботи у минулому році. Така сума винагороди не братиме участі в розрахунку лікарняних, оскільки цей місяць виключається з розрахункового періоду.

БОНУС: Скачайте довідник "Лікарняні"

Формула розрахунку середньоденної зарплати:

Середньоденна зарплата = Заробітна плата, з якої сплачувалися страхові внески, нарахована за розрахунковий період / Кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді

Кількість календарних днів зайнятості визначається як різниця між загальною кількістю календарних днів розрахункового періоду та кількістю календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин [дивіться список поважних причин з посиланням на листи Мінсоцполітики >>]. Згідно абзацу першому п. З Порядку № 1266, це - «період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами [довідково: Цивільно-правовий договір], проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, — тимчасова непрацездатність, відпустка по вагітності та пологах, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати».

Кількість календарних днів зайнятості можна визначити за кожен місяць протягом розрахункового періоду за даними Додатку 1 об'єднаного звіту, використовуючи реквізити:

12 «Кількість календарних днів тимчасової непрацездатності»,

 13 «Кількість календарних днів без збереження заробітної плати»,

 14 «Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця»,

 15 «Кількість календарних днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами».

Додатково: ? Питання що часто cтавляться про лікарняні

Отже використовуємо формулу:

Кількість календарних днів зайнятості протягом місяця = Кількість календарних днів перебування у трудових/цивільно-правових відносинах протягом звітного місяця (реквізит 14) - Кількість календарних днів тимчасової непрацездат­ності (реквізит 12) - Кількість календарних днів без збереження заробітної плати (реквізит 13) - Кількість календарних днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (реквізит 15)


Згідно із частиною першою ст. 25 Закону про соцстрах, при обчисленні середньої заробітної плати для допомоги по тимчасовій непрацездатності враховуються всі види заробітної плати (доходу) в межах граничної суми місячної заробітної плати, на яку нараховуються страхові внески на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності. Також згідно із частиною другоюй cт. 17 Закону, сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім'ї) в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, з якої сплачувалися страхові внески.

Отже, середньоденна заробітна плата не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з розрахунку на один календарний день: обчислюється шляхом ділення встановленого її розміру в останньому місяці розрахункового періоду на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Використовується формула:

Максимальна сума (гранична величина) заробітної плати в розрахунку на один календарний день = Максимальна сума (гранична величина) заробітної плати в останньому місяці розрахункового періоду / 30,44

БОНУС: Скачайте довідник "Зарплата" 

Маємо два варіанти:

1) якщо у працівника є повний розрахунковий період, або навіть один місяць, то максимальна сума обчислюється за останнім місяцем цього періоду;

2) якщо розрахункового періоду немає, то обчислювати максимальну суму зарплати потрібно за тим місяцем, за який здійснюється нарахування лікарняних.


Додатково - ? Питання, щo чaстo ставляться про зарплату

Другий варіант може бути, коли працівник захворів у перший день роботи (середньоденна зарплата обчислюється виходячи з тарифної ставки (посадового окладу)) або якщо працівник працює за відрядною оплатою праці (середньоденна зарплата обчислюється виходячи з мінімальної заробітної плати (її частини)). 

Коли працівник у розрахунковому періоді не мав заробітку взагалі з поважних причин, треба застосовувувати п. 28 Порядку № 1266: середня зарплата визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу), встановленої на день настання страхового випадку, якщо у розрахунковому періоді перед настанням страхового випадку застрахована особа з поважних причин не мала заробітку. При цьому середньоденна зарплата за один календарний день визначається шляхом ділення тарифної ставки (посадового окладу) на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Середньоденна зарплата = Тарифна ставка (посадовий оклад) або її частина / Середньомісячна кількість календарних днів (30,44)

Якщо посадовий оклад (тарифну ставку) не встановлено та страховий випадок настав у перший день роботи, то згідно з п. 5 та 28 Порядку № 1266 розрахунок проводиться шляхом ділення розміру мінімальної зарплати (або її частини), встановленого законом на день настання страхового випадку, на середньомісячну кількість календарних днів (30,44).

Використовуйте Калькулятор розрахунку лікарняних >>> та Калькулятор розрахунку декретних >>>

Декілька прикладів обчисленні середньоденної зарплати наведено у Наказі Мінсоцполітики №1022 вiд 21.10.2015.

Аналогічні пoказники середньої зарплати для розрахунку відпускних та зарплати у відрядженні розраховуються за іншим порядком, детальніше:

01) Розрахунок відпускних,

02) Зарплата у відрядженні, розрахунок,

03) Калькулятор розрахунку відпускних,

04) Обов'язкові кадрові документи >>.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua