БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Довідник "Податки на зарплату"

Реклама

Розповсюджується безкоштовно та без реєстрації.

Цей довідник містить список важливих сторінок, нормативних актів, статей, прикладів заповнення, розрахунків, роз'яснень податківців, бухгалтерських вебінарів, що стосуються оподаткування зарплати і деяких інших виплат працівникам.

Збережіть на «Робочому столі» вашого комп'ютера для заощадження часу на пошук потрібної інформації.

Оберіть мову:

Українською На русском

Важные тематические сборники / Важливі тематичні добірки:

pz001 Единый социальный взноc (ЕСВ) / pz002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ), pz003 Единый налог / pz004 Єдиний податок, pz005 НДС / pz006 ПДВ, pz007 НДФЛ / pz008 ПДФО, pz009 Военный сбор / pz010 Військовий збір, pz011 Налог на прибыль / pz012 Податок на прибуток, pz013 Плата за землю / pz014 Земельний податок, pz015 Налог на недвижимость / pz016 Податок на нерухомість, pz017 Расчет отпускных / pz018 Розрахунок відпускних, pz019 Компенсация за неиспользованный отпуск / pz020 Компенсація за невикористану відпустку, pz021 Отпуск по беременности и родам / pz022 Відпустка по вагітності та пологах, pz023 Резерв отпусков / pz024 Резерв відпусток, pz025 Индексация зарплаты / pz026 Індексація зарплати, pz027 Табель учета рабочего времени / pz028 Табель обліку робочого часу, pz029 Больничные, больничный лист / pz030 Лікарняні, лікарняний лист, pz031 Пособие по беременности и родам / pz032 Допомога по вагітності та пологах, pz033 Штатное расписание / pz034 Штатний розпис, pz035 Суммированный учет рабочего времени / pz036 Підсумований облік робочого часу, pz037 Проверки инспекции по труду / pz038 Перевірки Держпраці, pz039 Кассовые аппараты / pz040 Касові апарати, pz041 Бухгалтерский учет / pz042 Бухгалтерський облік, pz043 Финансовая отчетность / pz044 Фінансова звітність, pz045 Основные средства / pz046 Основні засоби, pz047 Учетная политика / pz048 Облікова політика, pz049 Учет зарплаты / pz050 Облік зарплати, pz051 Отчет по ЕСВ / pz052 Звіт з ЄСВ, pz053 Декларация плательщика единого налога / pz054 Декларація платника єдиного податку, pz055 Налоговая накладная / pz056 Податкова накладна, pz057 Декларация по НДС / pz058 Декларація з ПДВ, pz059 Форма 1ДФ / pz060 Звіт 1ДФ, pz061 Декларация о доходах / pz062 Декларація про доходи, pz063 Декларация налога на прибыль / pz064 Декларація з податку на прибуток, pz065 Книга доходов / pz066 Книга доходів, pz067 Уведомление о приеме на работу / pz068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу.