Найчастіші питання / відповіді...
 

Хто здійснює перевірки дотримання законодавства про працю

Тема: Перевірки Держпраці (Проверки инспекции по труду).

Питання контролю додержання законодавства про працю визначає насамперед Кодекс законів про працюп…

1. По-перше, це Державна служба України питань праці. Цитата з ч. 1 ст. 259 КЗпП:

"Державний нагляд та контроль за тим, як дотримують законодавство про працю юридичні особи незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання та ФОП, які використовують найману працю, здійснює Держпраці."

БОНУС: Скачайте довідник "Перевірки Держпраці"


2.
  Частина 2 ст. 259 КЗпП відносить до переліку контролюючих органів з питань праці ще й центральні органи виконавчої влади (ЦОВ), хоча сфера їх повноважень в цій частині обмежується підприємствами, установами і організаціями, що перебувають у їх функціональному підпорядкуванні.

 

3.  З 2017 рокупроводити перевірки у сфері праці і накладати штрафи можуть і органи місцевого самоврядування.

У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР з'явилося доповнення наступного змісту.

1) статтю 17 доповнити частиною другою такого змісту:

"Органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади";

2) частину третю статті 18 викласти в такій редакції:

"3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади можуть виступати з ініціативою щодо перевірок, організовувати їх проведення, а при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників";


Це доповнення з'явилося згідно із Законом України від 06.12.2016 № 1774-VІІІ.

Згідно зі а статтею 18 Закону про місцеве самоврядування, перевірки суб’єктів господарювання, що не перебувають у комунальній власності, можуть провадитися з питань здійснення делегованих органів місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади.

Таке делегування закріплено ч. 3 ст. 143 Конституції України: органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Йдеться про делегування таких повноважень:

  • здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством;
  • накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення у порядку, встановленому законодавством надано виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад (ч. 3 ст. 34 Закону про місцеве самоврядування).

 

Згаданий закон про місцеве самоврядування закріплює за органами місцевого самоврядування право проводити перевірки і накладати штрафи, але реалізувати це право виконавчі органи зможуть лише після затвердження потрібного Порядку проведення перевірок і накладення штрафів.

 

4. Органи Державної фіскальної служби.

Згідно ч. 2 ст. 259 КЗпП:

"З метою перевірки дотримання податкового законодавства органи доходів і зборів теж мають право контролювати додержання законодавства про працю — на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування."

У цьому випадку мова не йде про цілеспрямовані перевірки дотримання законодавства про працю, а тільки паралельно із перевірками податкового законодавства.

Стосовно цього питання у Листі №2932/6/99-99-13-02-03-15 вiд 14.02.2017 ДФС висловилася, чи мають право податківці перевіряти правильність нарахування зарплат.

Ще сторінки за темою:

01) Форми трудового договору (Трудовое соглашение).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua