БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Додаток 3 - Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операцій із запасами

Реклама

[Наказ Міністерства фінансів №2 від 10 січня 2007 року Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів]

Розділ 1. Облік надходження запасів

Розділ 2. Переоцінка запасів

Розділ 3. Облік вибуття запасів

Розділ 4. Позабалансовий облік запасів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf002d303 Финансовая отчетность / rpmf002d304 Фінансова звітність підприємства

rpmf002d303 Бухгалтерский учет / rpmf002d304 Бухгалтерський облік

rpmf002d313 Учетная политика / rpmf002d314 Облікова політика

rpmf002d305 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf002d306 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf002d313 Отчет о финансовых результатах / rpmf002d314 Звіт про фінансові результати

rpmf002d315 Отчет о движении денежных средств / rpmf002d316 Звіт про рух грошових коштів

rpmf002d317 Отчет о собственном капитале / rpmf002d318 Звіт про власний капітал

rpmf002d319 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf002d320 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf002d321 Примечания к финансовой отчетности / rpmf002d322 Примітки до фінансової звітності

rpmf002d305 Бухгалтерские проводки / rpmf002d306 Бухгалтерскі проводки

rpmf002d315 Приказ об учетной политике / rpmf002d316 Наказ про облікову політику

rpmf002d319 План счетов бухгалтерского учета / rpmf002d320 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf002d301 Учет основных средств / rpmf002d302 Облік основних засобів