Найчастіші питання / відповіді...
 

Адміністративні витрати у бухгалтерському обліку

Автор: Ошурков С.

Зміст:

01. Що це - адміністративні витрати

02. Склад адміністративних витрат (із коментарями та прикладами)

03. Типові проводки та приклади ситуацій із обліку адміністративних витрат

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку >>.

 

01. Що вважається адміністративними витратами?

Визначення у номативних актах немає. Адміністративні витрати — це загальногосподарські витрати, спрямовані на управління підприємством i його обслуговування.

Склад цих витрат визначено пунктом 18 ПСБО16 (дивіться їх список нижче).

Для обліку адміністративних витрат використовується рахунок 92.

 

02. Склад адміністративних витрат, приклади

Згідно з пунктом 19 ПСБО16, адміністративні витрати включають:

01) загальні корпоративні витрати (організаційні, нa проведення річних зборів, представницькі тощо); 

02) витрати на службові відрядження [читайте, наприклад, Облік відряджень за кордон] i утримання апарату управління підприємством [дивіться Облік зарплати] та іншого загальногосподарського персоналу;

03) витрати нa утримання основних засобів [дивіться збірник Основні засоби], інших матеріальних необоротних aктивів загальногосподарського використання (операційна оренда [дивіться Операційна оренда основних засобів], страхування майна [читайте Облік страхування майна], амортизація, ремонт [дивіться Ремонт основних засобів], опалення [читайте Облік придбання обігрівачів], освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

04) винагороди за професійні послуги (наприклад: аудиторські, юридичні, з оцінки майна тощо);

05) витрати на зв'язок (наприклад: поштові, телеграфні, телефонні, факс ...);

06) амортизація нематеріальних активів [приклад - Облік електронних цифрових підписів] загальногосподарського використання;

07) витрати на врегулювання спорів y судових органах;

08) податки, збори та інші [читайте Облік податків] передбачені законодавством обов'язкові плaтежі (крім тих, що включаються дo виробничої собівартості продукції, послуг, робіт);

09) плата за розрахунково-касове [ці операції обговорюються у відео на початку сторінки] обслуговування, інші послуги банків, витрати, пoв'язані із купівлею-продажем валюти [дивіться Облік купівлі валюти та Облік продажу валюти];

10) інші витрати загальногосподарського призначення.


Останній пункт "інші витрати загальногосподарського призначення" може включати:

10.1) витрати на поштові послуги;

10.2) витрати на охорону праці [дивіться список питань з охорони праці, що розглядають перевіряючі Держпраці], техніку безпеки, пожежну безпеку [читайте Облік пожежної сигналізації] всіх адміністративних об'єктів;

10.3) витрати на послуги охорони та охорону власними силами [дивіться Облік системи відеоспостереження] адміністративних та загальногосподарських будівель чи інших об'єктів;

10.4) відрахування в резерв відпускних [читайте тему Облік відпускних] працівників адміністративного персоналу;

10.5) вартість запасів, використовуваних для [приклад: Проводки на списання пально-мастильних матеріалів] управління та обслуговування підприємства;

10.6) вартість техогляду і паркування автомобілів, що використовуються в адміністративних цілях;

10.7) витрати на інформаційні послуги;

10.8) інші послуги сторонніх підприємств (головне тут - споживання цих послуг саме для управління підприємством та загальної підтримки його роботи) [приклад - Витрати на архівні послуги].

 

03. Типові проводки та приклади ситуацій із обліку адміністративних витрат

Для їх обліку використовується рахунок 92.

Дивіться досить широкий список типових кореспонденцій на сторінці Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 92 >>.

Нижче - таблиця з трохи меншим списком 10 більш поширених операцій нарахування цих витрат.

Таблиця. Приклади проводок з обліку адміністративних витрат

N

Зміст господарської операції за дебетом 92

Кредит рахунків

01

Включено до витрат амортизацію [дивіться Проводки - амортизація основних засобів, Проводки амортизації нeматеріальних активів (із Методрекомендацій №1327)] необоротних активів загальногосподарського призначення

13

02

Списано запаси [приклади шукайте тут: Облік шин, Облік акумуляторів], що використані для адміністративних витрат

20, 22, 281

03

Виконано роботи, послуги власним виробництвом для адміністративно-управлінських цілей

23

04

Списання витрат на відрядження адмінперсоналу

372

05

Віднесено на адміністративні витрати поточного місяця частину залишку витрат майбутніх періодів (приклади: Платежі за використання "хмарних" технологій, передплата періодичних видань, Облік банківських гарантій, авансові орендні платежі)

39

06

Нарахування забезпечень майбутніх виплат [приклад - Резерв відпусток], пов’язаних із адміністративними цілями

47

07

Вартість інших адміністративнит витрат, виконаних сторонніми організаціями (наприклад, послуги телефонного, поштового зв’язку, аудиторські, юридичні послуги)

63, 685

08

Нараховано податки, збори [наприклад - Облік купівлі бланків векселів] або обов’язкові платежі (окрім тих, які відносяться до виробничої собівартості продукції або робіт, послуг)

64

09

Нараховано зарплату управлінському персоналу [дивіться Облік зарплати] підприємства та іншому загальногосподарському персоналу

661

10

Нарахування ЄСВ на зарплату [дивіться Облік ЄСВ] управлінському персоналу підприємства та іншому загальногосподарському персоналу

651

Додатково - коментарі з відео стосовно адміністративних витрат

Минулого разу ми розглянули принципи обліку витрат на збут. Зараз дуже схожа тема – облік адміністративних витрат.

Ви зараз бачите проводки з попереднього відео.

Я розгляну декілька типових проводок, як це було протягом попереднього відео. Потім зроблю проводки з обліку адміністративних витрат, щоб ви побачили за якою схемою це відбувається.

Ви бачите список типо’вих кореспонденцій за рахунком 92 Адмін. витрати. Вони досить схожі на ті що ми дивились в попередньому відео. Відрізняються вони призначенням витрат. Минулого разу витрати були пров’язані зі збутом. Зараз ми розглядаємо витрати, що пов’язані з управлінням підприємством та підтримкою його роботи. Посилання на цю сторінку я залишу в описі відео.

Ще раз повторю, як в минулому уроці, я зараз не закликаю запам’ятати всі проводки з цього досить великого списку.  Знову я буду зараз оперувати поняттями, які ви вивчали в самому першому уроці. І досить часто буду порівнювати операції з попереднім відео. Бо загальна схема обліку не змінюється.

Почну з кінця. Як ми говорили за кредитом рахунку 92, лише один варіант кореспонденції - списання накопичених за місяць витрат на зменшення фінансового результату.

Так було і з рахунком 93 в попередньому відео, і з субрахунком 902, який ми використовували вже в декількох попередніх відео даного курсу.

Вище йдуть декілька проводок із застосуванням класу рахунків 8. Я їх не розглядаю, щоб не відволікати вас інформацією, яка поки що для вас зайва.

Трохи вище - Дт 92 Кт 661. Це нарахування зарплати працівникам управлінського персоналу. Ми в минулому відео теж бачили подібну проводку нарахування зарплати. Але тоді це була зарплата персонала, що займається збутом, а зараз управлінського персонала та рядових працівників, які підпримують функціонування підприємства. Наприклад секретар, бухгалтер, фахівці з кадрового обліку, фінансовий фідділ, директор, заступник директора, але за виключеннім випадку заступника директора саме зі збуту, бо його зарплата буде віднесена на в дебет рахунку 93 витрати на збут.

Трохи вище - Дт 92 Кт 651 Нараховано єдиний соціальний внесок на заробітну плату адміністративному персоналу. На зарплату працівників, яких ми щойно розглянули, нараховується соціальний внесок. Що відбувається? Збільшується сума накопичених витрат за дебетом рахунку 92. І збільшується заборгованість нашого підприємства перед бюджетом на суму єдиного соціального внеску.

Трохи нижче є запис Дт 92 Кт 655. Знайома кореспонденція з попереднього уроку. За кредитом субрахунку 655 збільшується заборгованість перед страховою кампанією. Але минулого разу був приклад, коли підприємство застрахувало доставку товарів. І це ми віднесли в дебет рахунку 93 витрати зі збутом.

Трохи вище йде теж знайома проводка за кредитом рахунку 631. В минулому відео прикладом були витрати на доставку товарів іншим підприємством-перевізником.  Тут може бути дуже багато варіантів операцій. Наприклад, ось така (Операційна оренда основних засобів).

Зрозуміла новачкам операція. Підприємство отримало в оренду офісне приміщення. За місяць нараховуємо орендну плату. Збільшуємо адмін. витрати за дебетом, а за кредитом збільшуємо заборгованість  перед орендодавцем. Дехто з бухгалтерів відображає ці операції за кредитом субрахунку 685, а не 631. Тож не дивуйтеся, якщо зустрінетесь з такою кореспонденцією.

Ну і знову не буду не буду розтягувати відео. Прокручу майже до початку сторінки. В минулому відео ми розглянули операцію списання запасних частин.

Тоді ми розглядали ситуацію, коли є автомобіль, що зайнятий на вашому підприємстві здебільшого перевезенням ваших товарів або продукції покупцям. І відображали списання запчастин за дебетом рахунку 93.

А у випадку , якщо є легковий автомобіль, який перевозить директора, бухгалтера та інший адміністративний персонал, списуємо запчастини в дебет рахунку 92, тобто збільшуються адміністративні витрати, зменшується вартість та кількість запасних частин, що перебували на складі підприємства за кредитом субрахунку 207 під назвою «Запасні частини». Теж згадуються в якості прикладу шини та акумуляторні батареї. Але в даному випадку напрямок використання автомобіля інший, не пов’язаний зі збутом.

І останній випадок, який ми розглянемо - Кореспонденція Дт 92 Кт 311. Тут написано, що це не зовсім коректна кореспонденція, але вона згадується в Інструкції про застосування Плану рахунків. Це логічно. Наприклад, ми не відображаємо орендну плату такою проводкою. Ми щойно розглядали цю ситуацію та бачили кореспонденцію.

Ми окремо відображаємо нарахування оренди:

«Нараховано оренду» Дт 92 Кт 631 сума 8000 гривень,

Тисну «Провести».

А потім відображаємо оплату орендодавцю:

«Оплата оренди» Дт 631 Кт 311 сума 8000 гривень,

Тисну «Провести».

Подібну проводку ми вже використовували в попередніх уроках [Оплата постачальнику Дт 631 Кт 311, сума 100000].

Ось вона. Минулого разу це була оплата за товар, а зараз відображаємо оплату за оренду. Як бачите одна сума 8000 гривень пішла с банківського рахунку і в результаті збільшила суму витрат. Але це дві проводки, а не одна пряма проводка без участі субрахунку 631.

Нарахування заборгованості - окремо. Погашення заборгованості - окремо.

Відкрию знову список типових проводок. Тут ми бачимо що двы проводки зкомкано в одну: Дт 92 Кт 311.

Викинуто субрахунок 631 або інший субрахунок обліку розрахунків з нашими контрагентами

Як бачите трохи нижче згадується одне виключення - банківськи послуги.

Чим цей вид витрат відрізняється від інших?

Коли ми отримуємо товари, то збільшення заборгованості постачальнику за кредитом субрахунка 631 ми відображаємо на підставі отриманого документа, це накладна.

Коли ми отримаємо роботи чи послуги, то збільшуємо заборгованість за кредитом субрахунка ми відображаємо на підставі іншого отриманого документа, це зазвичай якийсь акт підписаний двома сторонами: нашим підприємством та виконавцем.

А у випадку з банком ми подібний документ ніколи не побачимо. Не буде банк кожному з десятків тисяч свої клієнтів декілька раз на місяць виписувати якісь акти на декілька десятків гривень або навіть на декілька гривень.

Ні. Такої бюрократичної вакханалії не буде.

Ми отримаємо від банку виписку за нашим поточним рахунком, де написано скільки грошей було на початок місяця або дня, скільки і кому заплатили, скільки і від кого отримали грошей. Скількі грошей залишилось на кінець місяця або дня.

В тому числі банківська виписка буде містити записи про те, скільки списано з нашого поточного рахунка за банківські послуги.

І оскільки  інших документів крім виписки не отримаємо, відображаємо банківськи послуги такою кореспонденціює, яку ми зараз бачили серед типових проводок

Наприклад введу дві операції.

Оплата за місяць користування системою Клієнт-банк Дт 92 Кт 311 сума 150 гривень

Тисну «Провести»

І ось серед попередніх операцій нашого прикладу бачимо, що одного разу ми платили постачальнику. Скажімо банк знімає за кожний платіж три гривні

Проведу

Оплата за розрахункове обслуговування Дт 92 Кт 311 сума 3 гривні

Тисну «Провести»

Такі списання можуть відбуватися хоч кожного дня. Я зробив усього дві проводки.

Дивимось нижче, що відбулось в нашому обліку.

Ось картка субрахунку 311 Поточний банківський рахунок.

Всі операції тут відображено. Одне зарахування від покупця, оплата за товар, за оренду, два списання за банківські послуги.

Дивимось що у нас на рахунку 92, якому присвячено цей урок.

У нас накопичилось сальдо за дебетом. Що робимо з цим сальдо?

Робимо саме те, що вжеробили з іншими рахунками витрат – 93 (ось він), і 902 (ось він).

Ми робимо наприкінці місяця проводку, якою накопичене сальдо списується на субрахунок 791 для визначення фінансового результату.

Проведу: Списання витрат на фінансовий результат Дебет 791 Кредит 92.

На суму нашого сальдо за рахунком 92. Ще раз дивимось наше сальдо: 8153 гривні (введу).

Тисну «Провести»

Дивимось що відбулось в обліку адміністративних витрат на рахунку 92.

Залишок став нульовим. Саме так відбулося з іншими рахунками обліку витрат – 93 та 902. Тобто схема роботи завжди однакова.

Ну і подивимось, що сталося з фінансовим результатом. Ось трохи вище субрахунок 791.

Всі три наші види витрат – вартість проданих товарів, витрати на збут плюс адмін. витрати взяли участь у визначення фінансового результату, всі вони відображені за дебетом субрахунку 791. Тобто вони зменшили фінансовий результат діяльності підприємства.

Як бачите, хоч ми розглянули інший тип витрат, все відбувається за однаковою схемою.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua