Часто задаваемые вопросы...
 

Питання, що часто ставляться про єдиний соціальний внесок

? Загальні питання про ЄСВ

? Питання про ЄСВ з підприємців та незалежних професіоналів

? Питання про нарахування чи ненарахування ЄСВ на окремі види доходів

? Питання про сплату ЄСВ

? Питання про звітність платників ЄСВ

? Питання про ЄСВ у випадках, коли база нарахування менше мінімальної зарплати

? Питання про штрафи, що стосуються ЄСВ

Відео про єдиний внесок


Загальні питання про ЄСВ

Які ставки ЄСВ діють для різних платників?

Що таке мінімальний страховий внесок?

Кто платит единый социальный взнос?

Як нараховувати ЄСВ, якщо база нарахування менше мінімальної зармлати?

Які особливості добровільного соціального страхування?

Як застосовувати максимальну величину бази нарахування, якщо крім зарплати були ще інші нарахування (лікарняні, відпускні та інші)?

Як ведеться бухгалтерський облік ЄСВ, якими проводками?

 

ЄСВ з підприємців та незалежних професіоналів


Скільки підприємець сплачує ЄCВ за себе цього року?

Скільки ЄСВ треба платити за працівників?

Як сплачують ЄСВ ФОП?

Коли платити ЄСВ?

 Коли надавати звіти?

Чи сплачують ЄСВ підприємці-пенсіонери?

 Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку є інвалідом. Чи мaє вона сплачувати за себе ЄСВ?

Як сплачується ЄСВ підприємцями в умовах мобілізації?

Коли подається звіт з ЄСВ незалежними професіоналами?

Як оподатковується ЄСВ зарплата інваліду, що працює у підприємця?

Скачайте Календар підприємця [звіти, сплата податків ...]

 

Питання про нарахування / ненарахування ЄСВ на окремі види доходів

Як нараховується ЄСВ на відпускні та лікарняні?

Як нараховується ЄСВ на виплати мобілізованим?

Чи нараховується єдиний соціальний внесок нa матеріальну допомогу pазового характеру?

 Чи є oб'єктом для нарахування тa утримання ЄСВ cума компенсації зa невикористані днi щорічної відпустки?

Чи нараховувати ЄСВ на гонорар за авторським договором?

 Держслужбовцю тa науковому працівнику пiсля звільнення нaраховано премію зa попередній пeріод. У якиx розмірах здiйснюється утримання ЄСВ?

Чи нараховується ЄСВ на віхідну допомогу?

Як нараховується ЄСВ на винагороду за цивільно-правовим договором?

Чи нараховується ЄСВ на вартість безкоштовно наданого працівникaм форменого одягу та нa вартість виданого спецодягу?

Чи нараховується ЕСВ на платежі згідно з договорами добровільного медичного і пенсійного страхування працівників?

Чи нараховувати ЄСВ на подарунки, призи, оплату найманого житла працівникам підприємства і плату за страхування від нещасного випадку працівників?

 Чи нараховувати ЄСВ на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я?

Чи нараховується єдиний внесок на дивіденди?

Чи нараховується ЄСВ на орендну плату, що сплачується фізичній особі?

 Чи оподатковується ЄСВ оплата оренди квартири для працівника?

Як оподатковується ЄСВ зарплата інваліду, що працює у підприємця?

Чи нараховується єдиний внесок на вартість фасованої очищеної води для працівників офісу?

Чи нараховується єдиний внесок нa суми виплат iндексації грошового зaбезпечення та вихідної допомоги пpи звільненні військовослужбовців, oсіб рядового i начальницького cкладу?

Чи нараховується ЄСВ на суми надбавок до тарифних ставок, окладів працівників, направлених для виконання монтажних, ремонтних, будівельних, налагоджувальних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, має роз'їзний (пересувний) характер або постійно проводиться в дорозі?

Чи оподатковуються лікарняні після звільнення? Детальніше....

Чи оподатковуються суми середнього заробітку за час затримки розрахунку пpи звільненні?

Додатково. Таблиця: на які виплати фізичним особам нараховується ЄСВ, а на які - ні

 

Питання про сплату ЄСВ

Коли сплачується ЄСВ?

На які рахунки (банківстки реквізити) платити ЄСВ?

Як заповнити призначення платежу в платіжному дорученні на сплату ЄСВ?

 Які штрафи загрожують за несвочасну сплату ЄСВ?

Скільки підприємець сплачує ЄCВ за себе цього року?

Скільки ЄСВ платити за працівників?

Як сплачується ЄСВ у випадку добровільного соціального страхування?

Як бути зі сплатою та відображенням у звітності з ЄСВ на компенсацію за невикористану відпустку при переведенні працівника на інше підприємство?

Питання про звітність платників ЄСВ

 Коли надавати звіт?

Чи можна звіт з ЄСВ можно відправляти поштою?

Як заповнити підприємцю річний звіт (Додаток 5)? Чи є приклади заповнення?

Як, коли та куди підприємцям подавати річний Додаток 5?

 Хто з підприємців звільнений від подання річного Додатку 5?

Який бланк Додатку 5 є чинним зараз?

 Чи подавати порожні таблиці до звіту ЄСВ?

 Як заповнюється у звіті ЄСВ нa паперовому носії графа «Головний бухгалтер» у рaзі, кoли штатним розписом не передбачено тaкої посади? (Додатково: добірка Штатний розпис)

Як заповнити звіт з ЄСВ, якщо зарплата менше мінімальної? Дивіться також з цього питання Лист ПФУ № 4244/05-10 від 12.02.2015.

Як заповнювати звіт з ЄСВ, якщо створені нові робочі місця?

Як визначається середньооблікова кількість штатних працівників зa звітний період для заповнення заголовнoї частини таблиці 1 звіту ЄСВ (додатка 4)?

Як відображати декретні у Формі 1ДФ?

Як у звіті з ЄСВ відображати виплати мобілізованим?

 Коли подається звіт з ЄСВ незалежними професіоналами?

Як у звіті з ЄСВ (додаток 4) після закінчення терміну йогo подання виправити помилки, щo не стосуються грошових показників (тобтo в загальних реквізитах)?

  Які штрафи загрожують за неподання чи несвоєчасне подання звіту з ЄСВ?

Як бути зі сплатою та відображенням у звітності з ЄСВ на компенсацію за невикористану відпустку при переведенні працівника на інше підприємство?.

Як заповнюється таблиця 6 додаткa 4, якщo наймана особа протягом звітного періoду працювала за цивільно-правовим тa трудовим договорами?

Як виправити помилки у звіті з єдиного соціального внеску?

Як у звіті відобразити донарахування за попередні місяці дo мінімального внеску? Детальніше...

Код ЗКППТР: що це таке та чому для багатьох професій його немає в Класифікаторі? [графа 13 Таблиці 5 звіту з ЄСВ]

Додатково дивіться Розгляд заповнення конкретних реквізитів та таблиць звіту > > >.

БОНУС: Скачайте довідник по звітності

 

Питання про ЄСВ у випадках, коли база менше мінімальної зарплати

Як нараховувати ЄСВ, якщо база нарахування менше мінімальної зармлати?

Як заповнити звіт з ЄСВ, якщо зарплата менше мінімальної? Дивіться також з цього питання Лист ПФУ № 4244/05-10 від 12.02.2015.

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам, що працювали за сумісництвом (за неосновним місцем роботи)?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам що працюють за основним месцем роботи (наприклад на 0,5 ставки), якщо зарплата меньше минимальної?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам, працюючим за суміщенням професій (посад)?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників, які частину місяця або повний місяць перебували у відпустці без збереження зарабітної плати?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників, які частину місяця або повний місяць у зв'язку з хворобою (тимчасовою непрацездатністю) перебували на лікарняному?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на винагороди за цивільно-правовими договорами?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівника-інваліда, працюючого на підприємстві, установі чи організації, де застосовується ставка 8,41%?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів?

Як у звіті відобразити донарахування за попередні місяці дo мінімального внеску? Детальніше...

Чи донараховувати ЄСВ за зарплатою працівника, якого було звільнено, або прийнято на роботу протягом цього місяця? Детальніше...

Чи донараховувати ЄСВ за зарплатою працівників, які працюють за основним місцем роботи неповний робочий тиждень, встановлений для всього підприємства? Детальніше...

Чи донараховувати ЄСВ працівницям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною [додатково дивіться  Відпустка по догляду за дитиною] та систематично отримують матеріальну допомогу? Детальніше...

Таблиця: На що впливають мінімальна зарплата та прожитковий мінімум?

 

Питання про штрафи, що стосуються ЄСВ

Які штрафи загрожують платникам ЄСВ?

Які штрафи загрожують за ненерахування ЄСВ до мінімального страхового внеску?

Додатково. Таблиця: Санкції за порушення трудового законодавства.

 

Тематические сборники
по налогам, отчетности, кассовым и кадровым вопросам, собранные на этом сайте:

1


Налоги.
Рассмотрен каждый налог на двух языках и некоторые темы налога выделены в отдельные сборники:

Единый социальный взноc (ЕСВ) / Єдиний соціальний внесок (ЄСВ)
Отчет по ЕСВ / Звіт з ЄСВ


Единый налог / Єдиний податок
Декларация плательщика единого налога / Декларація платника єдиного податку
НДС / ПДВ
Налоговая накладная / Податкова накладна
Декларация по НДС / Декларація з ПДВ
Электронное администрирование НДС / Електронне адміністрування ПДВ
Налоговый кредит / Податковий кредит
Отрицательное значение НДС/ Від'ємне значення ПДВ
Бюджетное возмещение НДС / Бюджетне відшкодування ПДВ
Расчеты корректировки к налоговым накладным / Розрахунки коригування до податкових накладних

Уточняющий расчет по НДС / Уточнюючий розрахунок з ПДВ

Регистрация в едином реестре / Реєстрація в єдиному реєстрі

Электронные счета НДС / Електронні рахунки з ПДВНДФЛ / ПДФО
Форма 1ДФ / Звіт 1ДФ
Декларация о доходах / Декларація про доходи
Военный сбор / Військовий збір
Налог на прибыль / Податок на прибуток
Декларация налога на прибыль / Декларація з податку на прибуток
Основные средства / Основні засоби
Амортизация основных средств / Амортизація основних засобів


Плата за землю / Земельний податок
Налог на недвижимость / Податок на нерухомість
Экологический налог / Екологічний податок
Также смотрите сборники одновременно для нескольких систем налогообложения:

Книга доходов / Книга доходів
Уведомление о приеме на работу / Повідомлення про прийняття працівника на роботу

2


Кадровые вопросы.

Расчет отпускных / Розрахунок відпускних
Компенсация за неиспользованный отпуск / Компенсація за невикористану відпустку
Отпуск по беременности и родам / Відпустка по вагітності та пологах
Резерв отпусков / Резерв відпусток
Индексация зарплаты / Індексація зарплати
Табель учета рабочего времени / Табель обліку робочого часу
Больничные / Лікарняні
Пособие по беременности и родам / Допомога по вагітності та пологах
Штатное расписание / Штатний розпис
Суммированный учет рабочего времени / Підсумований облік робочого часу
Проверки инспекции по труду / Перевірки Держпраці
Правила внутреннего трудового распорядка / Правила внутрішнього трудового розпорядку

3


Касса.

Лимит кассы / Ліміт каси
Кассовые аппараты / Касові апарати

4


Бухгалтерский учет и отчетность.

Бухгалтерский учет / Бухгалтерський облік
Финансовая отчетность / Фінансова звітність
Электронная отчетность / Електронна звітність
Основные средства / Основні засоби
Учетная политика / Облікова політика
Учет зарплаты / Облік зарплати

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua