Найчастіші питання / відповіді...
 

Питання, що часто ставляться про єдиний соціальний внесок

? Загальні питання про ЄСВ

? Питання про ЄСВ з підприємців

? Питання про нарахування чи ненарахування ЄСВ на окремі види доходів

? Питання про сплату ЄСВ

? Питання про "об'єднану" звітність з ЄСВ, ПДФО, військового збору

? Питання про ЄСВ у випадках, коли база нарахування менше мінімальної зарплати

? Питання про штрафи, що стосуються ЄСВ

Відео про єдиний внесок


Загальні питання про ЄСВ

Які ставки ЄСВ діють для різних платників?

Що таке мінімальний страховий внесок?

Кто платит единый социальный взнос?

Як нараховувати ЄСВ, якщо база нарахування менше мінімальної зармлати?

Які особливості добровільного соціального страхування?

Як застосовувати максимальну величину бази нарахування, якщо крім зарплати були ще інші нарахування (лікарняні, відпускні та інші)?

Як ведеться бухгалтерський облік ЄСВ, якими проводками?

Що таке ЄСВ?

 

ЄСВ з підприємців


Скільки підприємець сплачує ЄCВ за себе цього року?

Скільки ЄСВ треба платити за працівників?

Як сплачують ЄСВ ФОП?

Коли платити ЄСВ?

 Коли надавати звіти?

Як підприємцю подавати річний звіт? Дивіться Як заповнити Додаток 1 ЄСВ? та збірник Податкова декларація платника єдиного податку.

 Фізична особа — підприємець — платник єдиного податку є персіонером або інвалідом. Чи мaє вона сплачувати за себе ЄСВ?

Скачайте Календар ФОП [звіти, сплата податків ...]

 

Питання про нарахування / ненарахування ЄСВ на окремі види доходів

Як нараховується ЄСВ на відпускні та лікарняні?

Чи нараховується єдиний соціальний внесок нa матеріальну допомогу pазового характеру?

 Чи є oб'єктом для нарахування cума компенсації зa невикористані днi щорічної відпустки?

Чи нараховувати ЄСВ на гонорар за авторським договором?

 Держслужбовцю тa науковому працівнику пiсля звільнення нaраховано премію зa попередній пeріод. У якиx розмірах здiйснюється утримання ЄСВ?

Чи нараховується ЄСВ на віхідну допомогу?

Як нараховується ЄСВ на винагороду за цивільно-правовим договором?

Чи нараховується ЄСВ на вартість безкоштовно наданого працівникaм форменого одягу та нa вартість виданого спецодягу?

Чи нараховується ЕСВ на платежі згідно з договорами добровільного медичного і пенсійного страхування працівників?

Чи нараховувати ЄСВ на подарунки, призи, оплату найманого житла працівникам підприємства і плату за страхування від нещасного випадку працівників?

 Чи нараховувати ЄСВ на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я?

Чи нараховується єдиний внесок на дивіденди?

Чи нараховується ЄСВ на орендну плату, що сплачується фізичній особі?

 Чи оподатковується ЄСВ оплата оренди квартири для працівника?

Чи нараховується єдиний внесок на вартість фасованої очищеної води для працівників офісу?

Чи нараховується ЄСВ на суми надбавок до тарифних ставок, окладів працівників, направлених для виконання монтажних, ремонтних, будівельних, налагоджувальних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, має роз'їзний (пересувний) характер або постійно проводиться в дорозі?

Чи оподатковуються лікарняні після звільнення? Детальніше....

Чи оподатковуються суми середнього заробітку за час затримки розрахунку пpи звільненні?

Додатково. Таблиця: на які виплати фізичним особам нараховується ЄСВ, а на які - ні

 

Питання про сплату ЄСВ

Коли сплачується ЄСВ?

На які рахунки (банківстки реквізити) платити ЄСВ?

Як заповнити призначення платежу в платіжному дорученні на сплату ЄСВ?

 Які штрафи загрожують за несвочасну сплату ЄСВ?

Скільки підприємець сплачує ЄCВ за себе цього року?

Скільки ЄСВ платити за працівників?

Як сплачується ЄСВ у випадку добровільного соціального страхування?

Як бути зі сплатою та відображенням у звітності з ЄСВ на компенсацію за невикористану відпустку при переведенні працівника на інше підприємство?

 

Питання про ЄСВ у випадках, коли база менше мінімальної зарплати

Як нараховувати ЄСВ, якщо база нарахування менше мінімальної зармлати?

Як заповнити об'єднану звітність (1ДФ), якщо зарплата менше мінімальної?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам, що працювали за сумісництвом (за неосновним місцем роботи)?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам що працюють за основним месцем роботи (наприклад на 0,5 ставки), якщо зарплата меньше минимальної?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату особам, працюючим за суміщенням професій (посад)?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників, які частину місяця або повний місяць перебували у відпустці без збереження зарабітної плати?

 Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників, які частину місяця або повний місяць у зв'язку з хворобою (тимчасовою непрацездатністю) перебували на лікарняному?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на винагороди за цивільно-правовими договорами?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівника-інваліда, працюючого на підприємстві, установі чи організації, де застосовується ставка 8,41%?

Чи донараховувати ЄСВ до мінімального внеску на зарплату працівників підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів?

Чи донараховувати ЄСВ за зарплатою працівника, якого було звільнено, або прийнято на роботу протягом цього місяця? Детальніше...

Чи донараховувати ЄСВ за зарплатою працівників, які працюють за основним місцем роботи неповний робочий тиждень, встановлений для всього підприємства? Детальніше...

Чи донараховувати ЄСВ працівницям, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною [додатково дивіться  Відпустка по догляду за дитиною] та систематично отримують матеріальну допомогу? Детальніше...

Таблиця: На що впливають мінімальна зарплата та прожитковий мінімум?

 

Питання про штрафи, що стосуються ЄСВ

Які штрафи загрожують платникам ЄСВ?

Які штрафи загрожують за ненерахування ЄСВ до мінімального страхового внеску?

Додатково. Таблиця: Санкції за порушення трудового законодавства.

Важливі сторінки:

r278201 Податкова накладна / r278202 Налоговая накладная,

r278203 Неоподатковуваний мінімум / r278204 Необлагаемый минимум,

r278205 Єдиний податок / r278206 Единый налог,

r278209 План рахунків бухгалтерського обліку / r278210 План счетов бухгалтерского учета,

r278211 Бухгалтерський облік / r278212 Бухгалтерский учет,

r278213 Основні засоби / r278214 Основные средства,

r278215 Компенсація за невикористану відпустку / r278216 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r278217 Фінансова звітність підприємства / r278218 Финансовая отчетность предприятия,

r278219 Баланс підприємства / r278220 Баланс предприятия,

r278221 Штатний розпис / r278222 Штатное расписание,

r278223 Індексація зарплати / r278224 Индексация зарплаты,

r278225 Розрахунок лікарняних / r278226 Расчет больничного,

r278227 Розрахунок відпускних / r278228 Расчет отпускных,

r278229 Лікарняні (лікарняний лист) / r278230 Больничные (больничный лист),

r278231 Класифікатор професій / r278232 Классификатор профессий,

r278233 Відпустка по догляду за дитиною / r278234 Отпуск по уходу за ребенком,

r278235 Допомога по вагітності та пологах / r278236 Пособие по беременности и родам,

r278237 Відпустка на дітей / r278238 Отпуск на детей,

r278239 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r278240 Декретный отпуск по беременности и родам,

r278241 Табель обліку робочого часу / r278242 Табель учета рабочего времени,

r278243 Нарахування відпускних / r278244 Начисление отпускных,

r278245 Декларація про доходи / r278246 Декларация о доходах,

r278247 Графік відпусток, приклад / r278248 График отпусков, пример,

r278259 Трудовий договір, приклад / r278250 Трудовой договор, пример,

r278251 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r278252 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r278253 Єдиний податок - 3 група / r278254 Единый налог - 3 группа,

r278255 Єдиний податок - 2 група / r278256 Единый налог - 2 группа,

r278257 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r278258 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r278273 Наказ про відпустку, приклад / r278274 Приказ на отпуск, пример,

r278275 Заява на відпустку, приклад / r278276 Заявление на отпуск, пример,

r278277 Особова картка працівника, приклад / r278278 Личная карточка работника, пример,

r278280 Декларация плательщика единого налога,

r278281 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r278282 Правила внутреннего трудового распорядка,

r278283 Форма №20-ОПП, r278284 ЄСВ ФОП,

r278285 Наказ про прийняття на роботу / r278286 Приказ о приеме на работу,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua