БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Розділ XX. Перехідні положення

РекламаПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Скачайте Податковий кодекс у PDF-форматі

Підрозділ 1. Особливості справляння податку на доходи фізичних осіб

Підрозділ 2. Особливості справляння податку на додану вартість

Підрозділ 3. Особливості оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення на митну територію України устаткування, обладнання та комплектуючих, що не виробляються в Україні, платниками податку - підприємствами суднобудівної промисловості та суб'єктами господарювання, які реалізують інвестиційні проекти, схвалені відповідно до Закону України "Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць"

Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств

Підрозділ 5. Особливості застосування ставок акцизного податку та екологічного податку

Підрозділ 6. Особливості справляння плати за землю

Підрозділ 7. Особливості порядку повернення торгових патентів

Підрозділ 8. Особливості справляння єдиного податку та фіксованого податку

Підрозділ 9. Особливості повернення сум податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за забруднення навколишнього природного середовища, а також місцевих податків і зборів

Підрозділ 9-1. Особливості справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин

Підрозділ 9-2. Особливості уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість під час застосування податкового компромісу

Підрозділ 9-3. Особливості справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України

Підрозділ 9-4. Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб

Підрозділ 10. Інші перехідні положенняПовернутися до ЗМІСТУ Податкового кодексу > > >

Важливі тематичні добірки / Важные тематические сборники:

20rozd002 Єдиний соціальний внесок (ЄСВ) / 20rozd001 Единый социальный взноc (ЕСВ), 20rozd004 Єдиний податок / 20rozd003 Единый налог, 20rozd006 ПДВ / 20rozd005 НДС, 20rozd008 ПДФО / 20rozd007 НДФЛ, 20rozd010 Військовий збір / 20rozd009 Военный сбор, 20rozd012 Податок на прибуток / 20rozd011 Налог на прибыль, 20rozd014 Земельний податок / 20rozd013 Плата за землю, 20rozd016 Податок на нерухомість / 20rozd015 Налог на недвижимость, 20rozd018 Розрахунок відпускних / 20rozd017 Расчет отпускных, 20rozd020 Компенсація за невикористану відпустку / 20rozd019 Компенсация за неиспользованный отпуск, 20rozd022 Відпустка по вагітності та пологах / 20rozd021 Отпуск по беременности и родам, 20rozd024 Резерв відпусток / 20rozd023 Резерв отпусков, 20rozd026 Індексація зарплати / 20rozd025 Индексация зарплаты, 20rozd028 Табель обліку робочого часу / 20rozd027 Табель учета рабочего времени, 20rozd030 Лікарняні, лікарняний лист / 20rozd029 Больничные, больничный лист, 20rozd032 Допомога по вагітності та пологах / 20rozd031 Пособие по беременности и родам, / 20rozd034 Штатний розпис / 20rozd033 Штатное расписание, 20rozd036 Підсумований облік робочого часу / 20rozd035 Суммированный учет рабочего времени, 20rozd038 Перевірки Держпраці / 20rozd037 Проверки инспекции по труду, 20rozd040 Касові апарати / 20rozd039 Кассовые аппараты, 20rozd042 Бухгалтерський облік / 20rozd041 Бухгалтерский учет, 20rozd044 Фінансова звітність / 20rozd043 Финансовая отчетность, 20rozd046 Основні засоби / 20rozd045 Основные средства, 20rozd048 Облікова політика / 20rozd047 Учетная политика, 20rozd050 Облік зарплати / 20rozd049 Учет зарплаты, 20rozd052 Об'єднаний звіт з ЄСВ, ПДФО / 20rozd051 Объединенный отчет по ЕСВ, НДФЛ, 20rozd054 Декларація платника єдиного податку / 20rozd053 Декларация плательщика единого налога, 20rozd056 Податкова накладна / 20rozd055 Налоговая накладная, 20rozd058 Декларація з ПДВ / 20rozd057 Декларация по НДС, 20rozd060 Звіт 1ДФ / 20rozd059 Форма 1ДФ, 20rozd062 Декларація про доходи / 20rozd061 Декларация о доходах, 20rozd064 Декларація з податку на прибуток / 20rozd063 Декларация налога на прибыль, 20rozd066 Книга доходів / 20rozd065 Книга доходов, 20rozd068 Повідомлення про прийняття працівника на роботу / 20rozd067 Уведомление о приеме на работу.