Найчастіші питання / відповіді...
 

Наказ Міністерства фінансів № 291 від 30.11.1999

Тема: План рахунків бухгалтерського обліку (План счетов бухгалтерского учета Украины).

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 р. за № 892/4185

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"


Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. № 1706,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків)

та

Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - Інструкція), що додаються.

2. Встановити, що План рахунків та Інструкція запроваджуються підприємствами та організаціями у 2000 році з дати, визначеної розпорядчим документом керівника підприємства, організації.

3. Визнати такими, що втрачають чинність з дати застосування Плану рахунків та Інструкції, інші нормативні документи Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку в частині, що містить кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра
А.В. Литвин

Важливі сторінки:

r328203 Неоподатковуваний мінімум / r328204 Необлагаемый минимум,

r328205 Єдиний податок / r328206 Единый налог,

r328211 Бухгалтерський облік / r328212 Бухгалтерский учет,

r328213 Основні засоби / r328214 Основные средства,

r328217 Фінансова звітність підприємства / r328218 Финансовая отчетность предприятия,

r328219 Баланс підприємства / r328220 Баланс предприятия,

r328221 Штатний розпис / r328222 Штатное расписание,

r328223 Індексація зарплати / r328224 Индексация зарплаты,

r328225 Розрахунок лікарняних / r328226 Расчет больничного,

r328229 Лікарняні (лікарняний лист) / r328230 Больничные (больничный лист),

r328231 Класифікатор професій / r328232 Классификатор профессий,

r328243 Нарахування відпускних / r328244 Начисление отпускных,

r328245 Декларація про доходи / r328246 Декларация о доходах,

r328247 Графік відпусток, зразок / r328248 График отпусков, образец,

r328259 Трудовий договір, приклад / r328250 Трудовой договор, пример,

r328251 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r328252 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r328253 Єдиний податок - 3 група / r328254 Единый налог - 3 группа,

r328255 Єдиний податок - 2 група / r328256 Единый налог - 2 группа,

r328273 Наказ про відпустку, приклад / r328274 Приказ на отпуск, пример,

r328275 Заява на відпустку, приклад / r328276 Заявление на отпуск, пример,

r328277 Особова картка працівника, приклад / r328278 Личная карточка работника, пример,

r328279 Декларація платника єдиного податку / r328280 Декларация плательщика единого налога,

r328283 Зразок 20-ОПП,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua