Найчастіші питання / відповіді...
 

Витрати на збут продукції (товарів, послуг) у бухгалтерському обліку

Автор: Ошурков С.

Зміст:

01. Що це - витрати на збут?

02. Склад витрат на збут (з коментарями та прикладами)

03. Типові проводки та приклади ситуацій із обліку витрат на збут

Початок - тут: Курс бухгалтерського обліку >>.

 

01. Що вважається витратами на збут?

Визначення у номативних актах немає. Витрати на збут — це пов’язані зi збутом товарів (або продукції, робіт, послуг) витрати.

Склад цих витрат визначено пунктом 19 ПСБО16 (дивіться їх список нижче).

Для їх обліку використовується рахунок 93.

 

02. Склад витрат на збут, приклади

Згідно з пунктом 19  ПСБО16, витрати на збут включають:

01) витрати пакувальних матеріалів [дивіться Облік упаковки товарів] та на затарювання [примітка: додатково дивіться Облік зворотної тари, бо не завжди йдеться про одноразову тару] готової продукції [примітка: тут потрібно було б слово "товарів" додати] на складах готової продукції [примітка: або оптових складах, якщо йдеться про товари, а не власну продукцію];

02) витрати на ремонт тари;

03) оплата праці, комісійні винагороди продавцям [примітка: зверніть увагу, що комісійна винагорода може виплачуватися не тільки працівникам, але й іншим підприємствам чи підприємцям, приклад проводок дивіться тут - Продаж за договором комісії], торговим агентам, працівникам підрозділів підприємства, що забезпечують збут;

04) витрати на рекламу, дослідження ринку (маркетинг);

05) витрати на передпродажну підготовку [дивіться Облік витрат підприємства на передпродажну підготовку товарів] товарів [примітка: тут окрім товарів логічніше додати ще і готову продукцію, бо в ситуації, якщо, наприклад, ваше підприємство - виробник моторної техніки, для неї теж зазвичай потрібна передпродажна підготовка];

06) витрати на відрядження працівників, що зайняті збутом;

07) витрати нa утримання основних засобів [приклади ситуацій та проводок - Облік шин, Облік акумуляторів], інших матеріальних  необоротних активів, пoв'язаних зі збутом ... (операційна оренда [дивіться Операційна оренда основних засобів], страхування [приклад - Облік страхування автомобіля КАСКО, якщо цей автомобіль використовується здебільшого для збуту], амортизація, ремонт [дивіться Ремонт основних засобів], опалення [дивіться Облік придбання обігрівачів], освітлення, охорона [дивіться Облік сигналізації (пожежної, охоронної), Облік системи відеоспостереження]);

08) витрати на транспортування, перевалку [дивіться Облік доставки товарів покупцям] i страхування готової продукції (товарів) [дивіться Облік страхування експортних вантажів], транспортно-експедиційні [примітка: дивіться Облік транспортно-експедиційних послуг] та інші послуги, пoв'язані із транспортуванням продукції (або товарів) відповідно до умов договорів (базису) поставки;

09) витрати на гарантійний ремонт [примітка: Облік гарантійних витрат y виробника] і гарантійне обслуговування;

10) витрати на страхування призначених [дивіться - Облік страхування майна] для реалізації готової продукції, або товарів, які зберігаються на складі;

11) витрати на транспортування товарів, готової продукції між складами [наприклад, дивіться приклади проводок списання пально-мастильних матеріалів] підрозділів (філій, представництв) підприємства;

12) інші витрати [можливу розшифровку дивіться нижче], пов'язані зі збyтом товарів, продукції, робіт, послуг.


Останній пункт "інші витрати" на збут може включати:

12.1) витрати на поштові послуги;

12.2) амортизація нематеріальних активів [примітка: приклад проводок - Облік створення тa використання рекламного банера], пов'язаних зі збутом [примітка: крім слова "продукції" логічніше було згадати "товари, роботи, послуги"] продукції;

12.3) витрати на охорону праці [дивіться список питань з охорони праці, що розглядають перевіряючі Держпраці], техніку безпеки, пожежну безпеку всіх об'єктів служби збуту;

12.4) витрати на послуги охорони складів готової продукції;

12.5) витрати на зберігання товарів або продукції на сторонніх складах [дивіться - Облік зберігання товарів]

12.6) відрахування в резерв відпускних [дивіться тему Облік відпускних] працівників служби збуту;

12.7) вартість запасів [наприклад: Облік рекламної роздачі товарів], використовуваних для підрозділів, що пов'язані зі збутом;

12.8) вартість техогляду і паркування автомобілів, використовуваних службою збуту;

12.9) витрати на інформаційні послуги в різних каталогах, буклетах і т. п.;

12.10) участь у виставках;

12.11) інші послуги сторонніх підприємств (головне - споживання цих послуг саме для збуту) [приклади: Облік вхідних платежів у торгівельну мережу супермаркетів].


В тому ж пункті 19 ПСБО-16 зроблено зауваження, що у торговельних організаціях (підприємствах) до витрат на збут не відносять фінансові витрати, адміністративні та ті, що належать до інших операційних витрат.

 

03. Типові проводки та приклади ситуацій із обліку витрат на збут

Для їх обліку використовується рахунок 93.

Дивіться досить широкий список можливих кореспонденцій на сторінці Приклади проводок за дебетом і кредитом рахунка 93 >>.

Нижче - таблиця з трохи меншим списком 9 більш поширених операцій нарахування цих витрат.

Таблиця. Приклади проводок з обліку витрат на збут

N

Зміст господарської операції за дебетом 93

Кредит рахунків

01

Включено амортизацію необоротних активів до витрат на збут

13

02

Списання запасів, що має відношення до збуту (наприклад, для пакування товарів / продукції, на проведення ремонту основних засобів [дивіться приклад - Проводки з обліку ремонту] саме збутового призначення, ще ситуація - Облік товарів на вітрині)

20, 22, 281

03

Виконано роботи та / або послуги власним виробництвом підприємства для збутових цілей

23

04

Витрати на службові відрядження [наприклад, дивіться Облік відряджень за кордон] персоналу відділу збуту

372

05

Відображено збутові витрати, що обліковувалися раніше як витрати майбутніх періодів. Приклади:  передплата періодичних видань (див. Періодичні видання: облік передплати), авансові орендні платежі, або дивіться Облік платежів за використання "хмарних" технологій.

39

06

Нарахували забезпечення майбутніх виплат (наприклад, Резерв відпусток), пов’язані зі збутом

47

07

Нараховано інші збутові витрати, що виконані сторонніми підприємствами (організаціями, підприємцями). Наприклад, витрати на транспортування товарів або готової продукції, оплата послуг та оренди.

63, 685

08

Нараховано заробітну плату [дивіться Облік зарплати] працівників відділу збуту

661

09

Нараховано єдиний соціальний внесок [дивіться Облік ЄСВ] на зарплату працівників відділу збуту

651

Додатково - коментарі з відео стосовно витрат на збут

Перше знайомство з витратами за збут у нас відбулось протягом попереднього відео про облік доставки проданих товарів на склад покупця.

Проводки з попереднього відео ви зараз бачите.

Ми розглянули на окремому випадку, за якою схемою ми обліковуємо витрати на збут.

Ми зробили головне: показали шлях витрат на збут від первісного визнання до участі в фінансових результатах.

За точно такою схемою ви будемо відображати витрат на збут в усіх інших випадках.

Скільки різних ситуацій буде у вашій практичній діяльності – не важливо.

Ми використали тут один варіант витрат. А ви можете зустріти десятки різних видів витрат та ситуацій. Кількість однорідних операцій за місяць може бути сотні або тисячі.

І у вас буде не одна проводка, а багато проводок за дебетом  рахунка 93 та кредитом різноманітних рахунків і субрахунків.

За результатами місяця ми бачимо, скільки накопичилось витрат на збут за дебетом рахунку 93.

І ця сума накопичених витрат відображається наприкінці місяця проводкою за кредито рахунку 93 та дебетом субрахунку 791.

Після чого рахунок 93 отримує залишок 0 гривень, як власне і інший рахунок витрат.

Дивимось, що відбувається на субрахунку 902.

Тут працює точно така схема.

За дебетом субрахунку 902 теж весь місяць накопичуються витрати, в даному випадку це собівартість проданих товарів, а не витрати на збут.

В нашому прикладі була одна проводка з продажу товару, а у вашій реальній професійній діяльності ії може бути десятки тисяч за місяць. Пле схему роботи це не змінює.

За результатами місяця бачим оборот за дебетом.

Тобто бачимо, скільки витрат цього виду накопичилось за місяць.

Наприкінці мясяця робимо проводку на накопечену суму за кредитом субрахунку 902 та дебетом субрахунку 791.

Все відбувається аналогічно з іншим рахунком витрат, рахунком 93.

І аналогічний результат – залишок наприкінці місяця на рахунку витрат обнулився.

Ще сьомому уроці під назвою «Структура плану рахунків», розглядаючи  клас рахунків 9  «Витрати діяльності»,  я говорив, що наприкінці кожного місяця сальдо за цими рахунками стає нульовим.

І ось ви на проводках бачите що вже два рахунки класу 9 ведуть себе однаково і наприкінці місяця отримують нульове сальдо.

Тепер, після того як ми розглянули схему обліку витрат на збут, я перегляну декілька інших випадків цих витрат.

Багатьом з цих випадків доведеться в майбутньому присвятити окреме відео.

Але ми зараз не намагаємось вивчити одразу все. Коли в сьомому уроці дивились на структуру плану рахунків, або ще раніше просто знайомились із Планом рахунків я не закликав вивчити всі рахунки одразу.

І зараз не закликаю запам’ятати всі проводки з цього досить великого списку.

Я виходжу з того, що мене дивляться новачки, які нічого окрім попередніх уроків даного курсу не вивчали.

Якщо дивиться хтось з дещо більшим досвідом, то посилання на сторінку, яку ви зараз бачите, я залишу в описі відео. Можливо вам будуть цікаві посилання на окремі теми обліку, які тут є.

Отже зараз я пройдусь не по всім проводкам, які тут згадуються, а додам коментарі стосовно лише тих проводок, які здатні зрозуміти новачки. Щоб ви звикали до того що відбувається в обліку, та побачили, що нічого складного тут немає. Бо основи ви вже вивчили. А я буду зараз оперувати поняттями, які ви вивчали в самому першому уроці.

Почну з кінця.

Як ми говорили за кредитом рахунку 93 лише один варіант кореспонденції - списання накопичених за місяць витрат на зменшення фінансового результату.

Вище йдуть декілька проводок із застосуванням класу рахунків 8. Я їх не розглядаю, щоб не відволікати вас інформацією, яка поки що для вас зайва. І велика вірогідність, що ця інформація буде для вас завжди зайвою. Мало хто використовує паралельно рахунки і восьмого і дев’ятого класу.

Наступна проводка Дт 93 Кт 685.

Це повний аналог того, що ми розглядали в нашому прикладі, але замість субрахунку 631 використовуємо субрахунок 685. І про це я прямо сказав у попередньому відео. Деякі бухгалтери вважають за краще використовувати саме такий варіант.

Трохи вище - Дт 93 Кт 661. Це нарахування зарплати саме тим працівникам, робота яких пров’язана зі збутом.

Ось субрахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою».

Що відбувається? За дебетом ми збільшуємо суму витрат за місяць. За кредитом збульшується заборгованість нашого підприємства перед працівниками. Це аналогічно проводкам з нашого прикладу, але тоді збільшувалася заборгованість перед перевізником, а зараз збільшується заборгованість по зарплаті перед працівниками.

Перескочу через одну проводку, щоб за смислом бути послідовним.

Дт 93 Кт 651: на зарплату працівників нараховується соціальний внесок.

Що відбувається? Збільшується сума накопичених витрат за дебетом рахунку 93. І збільшується заборгованість нашого підприємства перед бюджетом на суму єдиного соціального внеску. 

Шукаємо аналог.

Ось в нас була операція з нарахування ПДВ, тобто за кредитом субрахунку 641 збільшилась заборгованість перед державним бюджетом на суму нарахованого податку.

А у нас збільшується заборгованість перед бюджетом на суму суму єдиного соціального внеску за кредитом субрахунку 651.

Трохи вище йде проводка Дт 93 Кт 641 Нарахування податків до сплати в бюджет.

Мені спадає на думку тільки вивізне мито під час експорту. Є декілька груп товарів, які іноді обкладаєть митом підчас експорту з території України.

Тут за кредитом субрахунку 641 збільшується заборгованість перед бюджетом на суму нарахованого експортного мита. Ми хвилину тому розбирали проводку з нарахування ПДВ теж за кредитом субрахунку 641. Це означає, що цей субрахунок розбивається ще на аналітичні рахунки, на яких ведеться облік кожного конкретного податку.

Трохи нижче йде схожа проводка.

Дт 93 Кт 642 Нарахування обов'язкових платежів до сплати в бюджет.

Покажу цей субрахунок у Плані рахунків. Ось він. Наприклад, коли ви експортуєте товар, з вас митниця бере невеликі суми платежів за митний догляд.

І цією проводкою традиційно вже збільшуємо витрати на збут за дебетом рахунку 93 і збільшуємо заборгованість перед бюджетом за митними платежами за кредитом субрахунку 642.

Трохи нижче запис, через який я перестрибнув.

Ось він, цей рахунок: – розрахунки «За страхуванням майна».

Це знову ж таки схоже на попередні витрати, розглянуті нами. Ми відображали витрати на доставку збільшенням заборгованості перед перевізником за кредитом субрахунку 631.

А тут створюється заборгованість не перед перевізником,  а перед страховою кампанією за кредитом субрахунку 655.

Трохи вище йде проводка, з якої ми починали знайомство з витратами на збут.

Ми починали з досить очевидної операції – з витрат на доставку покупцям. Як бачите варіантів різних господарських операцій з такими проводками дуже багато.

Ми пройшли приблизно третину списка. Ви могли переконатися, що тут не відбувається нічого, що не піддається поясненню в термінах першого уроку даного курсу.

Не буду розтягувати відео. Прокручу майже до початку сторінки.

Ми розглядали проводки, де за кредитом збільшквалась заборгованість підприємства перед ншими особами. Ось ще один тип операції.

Наприклад є автомобіль, що зайнятий на вашому підприємстві здебільшого перевезенням ваших товарів або продукції покупцям.

Якщо замінили на цьому автомобілі шини або акумуляторну батарею, то за традицією збіюльшується накопичена сума витрат на збут за дебетом рахунка 93, а за кредитом субрахунка 207 під назвою «Запчастини» зменшується кількість і вартість запасних частин, що перебували на складі підприємства.

Схожу проводку ми бачили в наших попередніх прикладах. Ось вона.

Тільки в попередніх прикладах ми зменшували кількість товарів на складі, а тепер дивимось як зменшується кількість запчастин на складі.

І вартість товарів ми відносили теж на рахунок обліку витрат класу 9. Це був субрахунок 902 під назвою «Собівартість реалізованих товарів». А ми в цьому уроці все відносимо в дебет іншого рахунку обліку витрат цього ж класу 9, тобто до дебету рахунку 93.

І вище йдуть три варіанти проводок. Їх я зараз розглядати не буду. Ми наближаємось до знайомства з основними засобами та подібними активами, які потрапляють до витрат не одразу, а частинами. Через декілька уроків ми розглянемо і цю тему.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua