Найчастіші питання / відповіді...
 

Розрахунок загальної суми виплат для нарахування відпускних

Теми: Розрахунок відпускних (Расчет отпускных), Облік відпускних (Учет отпускных).

Всі виплати включаються в розрахунок середньої зарплати в тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум податків, стягнення аліментів і т. п., за винятком відрахувань із зарплати осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі за вироком суду.

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

До розрахунку середньоденної зарплати беруться виплати, які були нараховані на користь працівника за місяці розрахункового періоду (не нараховані протягом звітного періоду, а саме так, як написано в другому абзаці пункту 3 Порядку №100: "Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані".

Згідно з пунктом 3 Порядку №100, для обчислення відпускних та компенсації відпустки у розрахунку беруть участь:

1) "усі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку" (до речі, поняття "заробітної плати" досить широке: що до нього входить, прописано в Інструкції зі статистики заробітної плати №5 у підпунктах "2.1. Фонд основної заробітної плати" та "2.2. Фонд додаткової заробітної плати");

2) "виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю" (це було процитовано останній абзац пункту 3 Порядку №100, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю - це лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

 

Виплати, які не враховуються при розрахунку середньої плати для нарахування відпускних, перераховані в п. 4 Порядку № 100:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

м) заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

н) винагороди державним виконавцям.

Окремі проблемні ситуації:

1) Якщо невідома зарплата за останній місяць розрахункового періоду на момент виплати відпускних,

2) Для працівника з відрядною оплатою праці немає оперативних даних для розрахунку зарплати за останній місяць розрахункового періоду,

3) Працівник не мав заробітку протягом розрахункового періоду (не зі своєї вини),

4) Нараховувалися різні премії, виплати за результатами роботи,

5) Якщо була відпустка по догляду за дитиною.

Додатково: ? Питання, що часто ставляться про розрахунок середьої зарплати та Відео про відпустки

Вкористовуйте Калькулятор розрахунку відпускних.


Інші сторінки за темами Розрахунок загальної суми виплат для відпускних, Відпустки:

1) Приклад розрахунку відпускних (Пример расчета отпускных).

2) Як відобразити відпускні в звіті ЄСВ/a> (Переходящие отпускные в отчете ЕСВ, пример).

3) Лікарняний під час відпустки (Больничный в отпуске).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua