Найчастіші питання / відповіді...
 

Розрахунок загальної суми виплат для нарахування відпускних

Теми: Формула відпускних (Расчет отпускных), Облік відпускних (Учет отпускных).

Всі виплати включаються в розрахунок середньої зарплати в тому розмірі, в якому вони нараховані, без виключення сум податків, стягнення аліментів і т. п., за винятком відрахувань із зарплати осіб, засуджених до виправних робіт без позбавлення волі за вироком суду.

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

До розрахунку середньоденної зарплати беруться виплати, які були нараховані на користь працівника за місяці розрахункового періоду (не нараховані протягом звітного періоду, а саме так, як написано в другому абзаці пункту 3 Порядку №100: "Суми нарахованої заробітної плати враховуються у тому місяці, за який вони нараховані".

Згідно з пунктом 3 Порядку №100, для обчислення відпускних та компенсації відпустки у розрахунку беруть участь:

1) "усі суми нарахованої заробітної плати згідно із законодавством та умовами трудового договору, крім визначених у пункті 4 цього Порядку" (до речі, поняття "заробітної плати" досить широке: що до нього входить, прописано в Інструкції зі статистики заробітної плати №5 у підпунктах "2.1. Фонд основної заробітної плати" та "2.2. Фонд додаткової заробітної плати");

2) "виплати за час, протягом якого працівнику зберігається середній заробіток (за час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю" (це було процитовано останній абзац пункту 3 Порядку №100, допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю - це лікарняні та допомога по вагітності та пологах.

 

Виплати, які не враховуються при розрахунку середньої плати для нарахування відпускних, перераховані в п. 4 Порядку № 100:

а) виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру), що не входять в обов'язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а також різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов'язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);

б) одноразові виплати (компенсація за невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);

в) компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);

г) премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин, введення в дію виробничих потужностей та об'єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);

д) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;

е) пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;

є) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;

ж) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;

з) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;

и) виплати, пов'язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;

і) вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;

ї) заробітна плата на роботі за сумісництвом (за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);

й) суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

к) доходи (дивіденди, проценти), нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;

л) компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплати;

м) заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;

н) винагороди державним виконавцям.

Окремі проблемні ситуації:

1) Якщо невідома зарплата за останній місяць розрахункового періоду на момент виплати відпускних,

2) Для працівника з відрядною оплатою праці немає оперативних даних для розрахунку зарплати за останній місяць розрахункового періоду, детальніше >>,

3) Працівник не мав заробітку протягом розрахункового періоду (не зі своєї вини),

4) Нараховувалися різні премії, виплати за результатами роботи,

5) Якщо була відпустка по догляду за дитиною.

Додатково: ? Питання, що часто ставляться про розрахунок середьої зарплати та Відео про відпустки

Вкористовуйте Калькулятор відпускних.


Інші сторінки за темами Розрахунок загальної суми виплат для відпускних, Відпустки:

1) Приклад розрахунку відпускних (Пример расчета отпускных).

2) Як відобразити відпускні в звіті ЄСВ / (Переходящие отпускные в отчете ЕСВ, пример).

3) Лікарняний під час відпустки (Больничный в отпуске).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua