Найчастіші питання / відповіді...
 

Приклади заповнення і розрахунків, що зібрані на buhoblik.org.ua

Список прикладів заповнення постійно пополнюється. На цій сторінці їх згруповано за належністю до конкретної теми. Початківцям краще почати з проходження безкоштовного начального курсу: Курс бухгалтерського обліку >> / Курс бухгалтерского учета >>.

1. Тема ПДФО / НДФЛ 

1.1. Збірник Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ містить приклади, розбір різних ситуацій із роз'ясненнями податківців. Також дивіться про виправлення помилок: Як зробити уточнюючий звіт по ЄСВ - 2023?.

1.2. Збірник Декларація про доходи фізичних осіб / Декларация о доходах містить приклади заповнення (як самої декларації, так і додатків до неї).

1.3. Приклад Заява на податкову соціальну пільгу.

1.4. Тема Податки на зарплату / Налоги НА зарплату и С зарплаты з прикладами розрахунку та утримання податків (додатково дивіться: ? Питаня що часто ставляться про зарплату).

1.5. Річний перерахунок ПДФО з прикладами.

1.6. Сплата ПДФО / Уплата НДФЛ з прикладами заповнення платіжних доручень

1.7. Податкова соціальна пільга - 2023 на двох дітей, приклад

 

2. Тема Єдиний податок / Единый налог.

2.1. Збірник Податкова декларація платника єдиного податку / Декларация плательщика единого налога містить Приклад заповнення декларації єдиного податку / Пример заполнения декларации единого налога для різних груп платників [відео: Як швидко заповнити декларацію єдиного податку онлайн?].

2.3. У темі Заповнення платіжних доручень на сплату податків, ЄСВ, зборів, платежів наведено приклади заповнення платіжних доручень.


3. Тема ПДВ / НДС.

3.1. На сторінці Реєстрація платником ПДВ / Регистрация плательщиком НДС дивіться приклади заповнення форми 1-ПДВ для добровільної та обов'язкової реєстрації.

3.2. Збірник Декларація з ПДВ / Декларация по НДС містить сторінки:

Приклад заповнення декларації з ПДВ / Пример заполнения декларации по НДС

Уточняющий расчет по НДС / Уточнюючий розрахунок з ПДВ.

3.3. Збірник Податкова накладна / Налоговая накладная має сторінки, прісвячені заповненню як самої ПН так і окремих її реквізитів: Заповнення податкової накладної / Заполнение налоговой накладной, де заповнення розглянуто в двох площинах. Подробиці дивіться в таблиці нижче.

Заповнення ПН в різних ситуаціях:

Заповнення окремих реквізитів і елементів ПН:

zapolnenie197601 Податкова накладна на передплату

zapolnenie197602 Податкова накладна на послуги

zapolnenie197603 Податкова накладна неплатнику ПДВ

zapolnenie197604 Податкова накладна нa перевищення звичайної ціни

zapolnenie197605 Податкова накладна зa щоденними підсумками операцій

zapolnenie197606 Податкова накладна на умовне постачання

zapolnenie197607 Податкова накладна нa послуги нерезидента

zapolnenie197608 Податкова накладна на безоплатні постачання

zapolnenie197609 Податкова накладна на пільгове постачання

zapolnenie197610 Податкова накладна на експорт

zapolnenie197611 Заповнена податкова накладна від філії

zapolnenie197612 Порядковый номер

zapolnenie197613 Дата виписки

zapolnenie197614 Назва продавця і покупця

zapolnenie197615 ІПН продавця і покупця

zapolnenie197621 Номенклатура товароі / послуг

zapolnenie197622 Код УКТ ЗЕД

zapolnenie197624 Підпис

3.4. Збірник Розрахунок коригування до податкової накладної / Расчет корректировки к налоговой накладной має сторінки, присвячені заповненню розрахунків коригувань.

 


4. Розділ "Облік"


4.1.
Наказ про облікову політику підприємства - 2023 / Приказ об учетной политике
.


4.2.
У добірці "Фінансова звітність / Финансовая отчетность" немає прикладів, адже стандартних ситуацій там майже не буває, але для кожної конкретної форми фінансової звітності ви знайдете сторіники, присвячені заповненню за кожним рядком (!!!).

4.3. Приклади бухгалтерських проводок / Примеры бухгалтерских проводок.

4.4. У добірці Амортизація основних засобів / Амортизация основных средств містяться Методи амортизації / Методы амортизации з прикладом розрахунку амортизацыъ за кожним методом.

4.5. На сторінці Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку" наведені не тільки бланки актів та інших документів з облку основних засобів, але й декілька прикладів заповнення актів, інвентарних карток, описів.

4.6. Про документальне оформлення трудових відносин бухгалтера і роботодавця:

01) Приклад акту при зміні бухгалтера з добірки Зміна головного бухгалтера / Смена главного бухгалтера,

02) Приклад наказу про створення комісії при зміні головного бухгалтера з теми Комісія, що бере участь у документальній перевірці та прийманні-переданні справ при зміні бухгалтера,

03) Приклад наказу про позапланову інвентаризацію при зміні бухгалтера,

04) Приклад заяви на виконання обов’язків відсутнього головного бухгалтера з теми Оформлення тимчасового виконання обов'язків головного бухгалтера,

05) Приклад наказу про виконання обов’язків відсутнього головного бухгалтера.

06) Посадова інструкція бухгалтера / Должностная инструкция бухгалтера.

4.7. У Методичних рекомендаціях №2 з бухгалтерского обліку запасів наведені:

Додаток 1 - Приклади розрахунку вартості вибyття запасів за мeтодами оцінки вибуття запасів

Додаток 2 - Приклад визначення чиcтої вартості реалізації запасів.


4.8. В темі Облік шин / Учет шин наведені прикладі заповнення картки обліку шин. Шукайте їх на сторінці Картка обліку шин / Карточка учета шин.


4.9.
В темі Облік акумуляторів / Учет аккумуляторов наведено приклад заповнення картки обліку акумулятора: Картка обліку акумулятора / Карточка учета аккумулятора.

 

4.10. В темі Інвентарна картка обліку основних засобів / Инвентарная карточка учета основных средств наведені приклади заповнення картки.


4.11. В темі Бухгалтерська довідка / Бухгалтерская справка наведені приклади оформлення довідки та приклади складання довідок у різних ситуаціях.


4.12.
В темі Акт звірки / Акт сверки дивіться приклад складання акту.


4.13.
В темі Заповнення звіту малого підприємства / Заполнение отчета малого предприятия дивіться, окрім опису заповнення кожного рядка, навчальний приклад складання баланса і звіту про фінансові результати.


4.14.
В темі Транспортно-заготівельні витрати / Транспортно-заготовительные расходы наведено приклади розподілу ТЗВ (розрахунки, проводки).


4.15.
В темі Нематеріальні активи (НМА) / Нематериальные активы (НМА) наведено приклади заповнення первинних документів для обліку НМА.


Додатково дивіться:

11 правил оформлення первинних документів.

БОНУС: Скачайте довідник зі звітності

5. Оплата праці

5.1. В добірці Індексація зарплати - 2023 / Индексация заработной платы - 2023 наведені Приклади індексації заробітної плати / Примеры индексации зарплаты.

5.2. В добірці (Штатний розпис - 2023) / Штатное расписание - 2023 наведено Зразок штатного розпису / Образец штатного расписания з прикладами відповідних наказів, в т.ч. Наказ про затвердження штатного розпису, Наказ про внесення змін до штатного розпису.

5.4. В добірці Зарплата у відрядженні / Зарплата в командировке дивіться Розрахунок середнього заробітку у відрядженні / Расчет среднего заработка в командировке з прикладами.

5.4. Приклади розрахунку доплати до мінімальної зарплати.

5.5. Приклади розрахунку вихідної допомоги дивіться в темі Вихідна допомога / Выходное пособие.

5.6. В темі Розрахунково-платіжна відомість / Расчетно-платежная ведомость наведена її форма з прикладом заповнення.


6. Каса

В розділі, пщо присвячений касовим операціям в темі Ліміт каси / Лимит кассы наведені сторінки з прикладами:

6.1. Розрахунок ліміту каси.

6.2. Наказ на ліміт каси.

6.3. Порядок розрахунку ліміту каси.

6.4. Наказ про затвердження порядку розрахунку ліміту залишку готівки в касі.

 

7. В розділі, що присвячений відпусткам:

7.1. В збірнику Розрахунок відпускних у 2023 році / Расчет отпускных наведено багато прикладів.

7.2. Збірник Компенсація за невикористану відпустку / Компенсация за неиспользованный отпуск містить сторінику Розрахунок компенсації за невикористану відпустку / Расчет компенсации за неиспользованный отпуск (там зібрано декілька прикладів).

БОНУС: Скачайте довідник "Відпускні + Компенсація відпустки"

 

7.3. В темі Резерв відпусток / Резерв отпусков наведено Розрахунок резерву відпусток / Расчет резерва отпусков з прикладом і проводками в бухобліку.

7.4. В добірці Відпустка по вагітності та пологах - 2023 / Отпуск по беременности и родам (Украина - 2023) наведена Заява на відпустку по вагітності та пологах.

7.5. В добірці Відпустка по догляду за дитиною / Отпуск по уходу за ребенком наведено Наказ про відпустку догляду за дитиною до 3 років / Приказ на отпуск по уходу за ребенком.

7.6. В добірці Додаткова відпустка на дітей - 2023 / Социальный отпуск на детей (Украина) - 2023 наведені приклади: Заява на додаткову відпустку на дітей, Наказ на додаткову відпустку на дітей.

7.7. В темі Продовження, перенесення відпустки / Продление, перенос отпуска наведені приклади наказу, заяв, докладної записки.

7.8. В добірці Графік відпусток - 2023 / График отпусков - 2023 (Украина) наведені такі приклади:

• декілька варіантів складання графікц відпусток,

Приклад Протоколу, яким обирається представник трудового коллективу для узгодження графіку відпусток,

приклад проекту графіка,

• приклади записів про затвердження графіка та про погодження з представником трудового колективу,

Приклад наказу про затвердження графіка,

Приклад опитувального аркушу для узгодження з працівниками графіку відпусток.

7.9. В темі Повідомлення про відпустку / Уведомление на отпуск нведений Приклад повідомлення про відпустку.

7.10. В темі Відкликання з відпустки / Отзыв из отпуска наведені:

приклад Доповідної записки про відкликання з відпустки,

приклад Заяви працівника про згоду на відкликання з відпустки,

приклад Наказу на відкликання з відпустки.

7.11. Є декілька прикладів розрахунку днів відпустки, що належить працівнику, в темах:

Відпустка сумісникам / Отпуск совместителю,

Додаткова відпустка / Дополнительный отпуск (в тому числі по окремим видам цієї відпустки - Відпустка за ненормований робочий день / Отпуск за ненормированный рабочий день і Відпустка за шкідливі умови праці / Отпуск за вредные условия труда).

7.12. Декілька прикладів наказу на відпустку наведено в темі Наказ про відпустку / Приказ на отпуск.

7.13. Декілька прикладів заяви на відпустку наведено в темі Заява на відпустку / Заявление на отпуск.

7.14. Приклади відповідних документів знайдете в темі Відпустка з подальшим звільненням / Отпуск с последующим увольнением.

7.15. Приклад наказу і два приклади заяви на відпустку дивіться в темі Відпустка при народженні дитини для батька / Отпуск при рождении ребенка.

7.16. Крім цього під час відпустки виникає проблема тимчасової заміни відпочиваючого працівника. Приклади відповідних документів шукайте в темі Виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника / Временное замещение отсутствующего работника плюс про окремі випадки - Відпустка директора / Отпуск директора, Відпустка головного бухгалтера / Отпуск главного бухгалтера, Відпустка касира / Отпуск кассира.


8.
Збірник Табель обліку використання робочого часу - 2023 / Табель учета рабочего времени - 2023 містить багато прикладів. Також у збірнику розглянуті різні ситуації, з якими ви іноді зіштовхуєтесь під час заповнення табеля (деякі - з прикладами, інші - з описом заповнення):

zapolnenie197625 Відпустки у табелі / Отпуска в табеле

zapolnenie197626 Якщо невідомі причини відсутності працівника

zapolnenie197627 Облік часу відрядження

zapolnenie197628 Водії транспорту

zapolnenie197629 Ненормований робочий день у табелі

zapolnenie197630 Надурочні роботи в табелі

zapolnenie197631 Робота у вихідний день

zapolnenie197624 Працівника переведено на неповний робочий тиждень

zapolnenie197632 Підсумований облік робочого часу і табелювання

zapolnenie197633 Звільнення працівника посеред місяця

zapolnenie197634 Жінка під час відпустки по догляду за дитиною працює на умовах непвного робочого тижня

zapolnenie197635 Виклик працывника до суду, детальніше >>

zapolnenie197636 Табелювання у випадку перенесення робочих днів

zapolnenie197637 Якщо працівник не працював, але йому збергався середній заробіток (донорські дні, медогляди і т. д.), детальніше >>

zapolnenie197638 Табелюємо курси підвишенния кваліфікації, тренінги, семінари

zapolnenie197638 Лікаряний у працівника у табелі

zapolnenie197638 Сумісництво та суміщення посад у табелі

zapolnenie197638 Відпустка по догляду за дитиною до 3 років та відпустка по вагітності та пологах

zapolnenie197638 Відпустка по догляду за дитиною до 6 років та відпустка по вагітності та пологах

zapolnenie197638 Переведення часу на зимовий ("зайва" година в нічній зміні) тa Перехід нa літній час ("зникла" година з ночної зміни)

Завантажте Бланк табеля робочого часу - 2023. Довідково: Позначки в табелі робочого часу - 2023

БОНУС: Скачайте довідник "Облік робочого часу"


9.
В темі Випробувальний термін / Испытательный срок наведені варіанти таких документів:

- Приклад завдання працівнику на період прохождения випробування;

- Висновок за результатами випробування працівника;


10. Лікарняні

В збірнику Розрахунок лікарняних / Расчет больничных дивіться:

10.1. Приклади розрахунку лікарняних / Расчет больничных с примерами,

10.2. Рішення про призначення виплати із соціального страхування,

10.3. Наказ про призначення особи, відповідальної за призначення лікарняних і декретних,

10.4. Заява-розрахунок на відшкодування лікарняних.

10.5. Як подати повідомлення про виплату лікарняних - 2023?

10.6. Лікарняні: Обов'язкова Згода на ОК-7, Приклад Згоди [дивіться також тему Довідка ОК-7 / Справка ОК-7].

10.7. Приклад заповнення зворотного боку "паперового" лікарняного листа,

БОНУС: Скачайте довідк "Лікарняні + Декретні"

 

11. Декретні

В добірках Допомога по вагітності та пологах / Пособие по беременности и родам і Відпустка по догляду за дитиною / Отпуск по уходу за ребенком наведені:

11.1. Розрахунок декретних / Расчет декретных з прикладами;

11.2. Як відобразити декретні в звіті ЄСВ, приклад - 2023 / Декретные в отчете ЕСВ - 2023;

11.3. Заява на відпустку по вагітності та пологах / Заявление на отпуск беременности и родам

 

12. Збірник Підсумований облік робочого часу / Суммированный учет рабочего времени містить наступні приклади:

12.1. Заявка про узгодження запровадження та умов застосування режиму підсумованого обліку робочого часу i графіків змінності

12.2. Витяг з протоколу засідання профспілкового комітету про узгодження запровадження та умов заcтосування підсумованого обліку робочого часу та графіків змінності

12.3. Наказ щодо запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу

12.4. Форма розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом працівників ті нормативним

12.5. Розрахунок оптимальної чисельності працівників

12.6. Режим робочого часу (на прикладі служби охорони)

12.7. Графік змінності на квартал

12.8. Порівняльний розрахунок відпрацьовування годин

 

13. Дивіденди

В темі Виплата дивідендів / Выплата дивидендов наведені наступні приклади документів:

01) Приклад Протоколу (рішення) загальних зборів засновників (учасників) про виплату дивідендів,

02) Приклади протоколу річних Загальних зборів акціонерів,

03) Приклад наказу щодо виконання рішення про нарахування і виплату дивідендів,

04) Приклад протоколу засідання наклядової ради акціонерного товариства стосовно виплати дивіденді,

05) Приклад повідомлення про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями,

06) Приклад заяви акціонера про виплату дивідендів на банківський рахунок,

07) Приклад заяви акціонера про виплату дивідендів з каси акціонерного товариства.

 

14. Договір відступлення права вимоги.

15. Приклад договору про надання поворотної фінансової допомоги.

 

16. В темі Класифікатор професій України - 2023 / Классификатор профессий - 2023 наведені приклади оформлення документів для зміни назв посад для приведення їх у відповідність із Класифікатором професій:

01) Наказ про перейменування пoсади,

02) Наказ про зміни до штатного розпису,

03) Приклад запису в трудовій книжці,

04) Приклад запису в особовій картці.

 

17. Тема Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка містить декілька прикладів правил.

 

18. Добірка Змінний графік роботи / Сменный график работы містить декілька прикладів потрібних документів:

01) Приклад графіка змінності бригад із п'ятиденним робочим тижнем

02) Приклад графіка змінності охоронців на місяць

03) Графік змінності на квартал

04) Порівняльний розрахунок відпрацьовування годин

06) Форма розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом та нормативним

07) Витяг з протоколу засідання профспілкового комітету про узгодження ... та графіків змінності

08) Заявка про узгодження ... графіків змінності

09) Приклади наказів про затвердження графіку змінності

19. В розділі "Робочий час" містить еще такі приклади:

01) Принципи розрахунку норм робочого часу для різних режимів роботи, шестиденного та п'ятиденного робочого тижня  (з прикладом),

02) Оформлення перенесення робочих днів (з прикладом наказу).

 

20. В добірці Трудовий договір, зразок - 2023 / Трудовой договор (Украина 2023) наведені приклади складення трудових договорів, приклади угод про зміни трудових договорів, приклади записів про їх розірвання (Строковий трудовий договір, зразок - 2023 та багато інших).

Видео: Як заповнити трудовий договір на прикладі підприємця в онлайн-режимі?

 

21. В темі Особова картка працівника / Личная карточка работника розглянуто приклади заповнення картки.

 

22. В темі Прийняття на роботу за сумісництвом / Прием на работу по совместительству наведено приклади заяви, наказу, бланк трудового договору для прийняття на роботу сумісника.

 

23. В темах Наказ про прийняття на роботу / Приказ о приеме на работу та Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу наведені декылька прикладів наказів і заяв для різних ситуацій.

 

24. В темі Зміна режиму роботи / Изменение режима работы є приклади додоткової угоди до трудового договору, наказу про зміни правил внутрішнього роспорядку, угоди про зміни правил внутрішнього роспорядку, наказу про зміни режиму роботи, поідомлення про зміни умов трудового договору і правил внутрішнього трудового роспорядку, відмови (заяви про відмову) працівника від продовження роботи на змінених умовах.

 

25. В темі Перерва для відпочинку і харчування / Перерыв для отдыха и питания наведені приклади документів, що регламентують час перерви для відпочинку.

 

26. В темі Звільнення за власним бажанням / Увольнение по собственному желанию є приклади заяви, наказу, запису в трудовій книжці про звільнення.

 

27. В темі Звільнення за угодою сторін / Увольнение по соглашению сторон є приклади угоди, заяви, наказу, запису в трудовій книжці про звільнення.

 

28. В темі Повідомлення про прийняття працівника - 2023 / Уведомление о приеме на работу - 2023 є декілька прикладів заповнення, (не тільки з відміткою "Початкове", але і приклад скасування повідомлення про прийняття працівника на роботу (2023)).

Скачайте також Повідомлення про прийняття на роботу - 2023, бланк.

 

29. В темі Цивільно-правовий договір / Гражданско-правовой договор наведені декілька прикладів.

 

30. Тема Форма №20-ОПП (2023) містить декілька прикладів заповнення в різних ситуаціях.

 

31. Тема Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні - 2023 містить приклад заповнення повідомлення.

Важливі сторінки:

r197607 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r197608 ЕСВ (единый социальный взнос),

r197609 План бухгалтерських рахунків - 2023 / r197610 План счетов бухгалтерского учета - 2023,

r197619 Баланс підприємства

r197613 Облік основних засобів - 2023 / r197614 Основное средство - стоимость 2023

r197629 Лікарняні (лікарняний лист) / r197630 Больничные (больничный лист),

r197643 Нарахування відпускних

r197613 Розрахунок відпускних - 2023, калькулятор / r197614 Калькулятор отпускных учителей 2023,

r157623 Калькулятор індексації - 2023 / r157624 Калькулятор индексации зарплаті - 2023,

r197645 Декларація про доходи / r197646 Декларация о доходах,

r197653 Єдиний податок - 3 група / r197654 Единый налог - 3 группа,

r197655 Єдиний податок 2 група - 2023, ліміт... / r197656 Единый налог - 2 группа,

r197603 Неоподатковуваний мінімум доходів громадян - 2023, 17 грн. / r197604 Необлагаемый минимум доходов граждан, Украина 2023,

r197659 Календар - 2023 (Україна) з святковими днями / r197660 Календарь 2023 года, Украина,

r197661 Норми тривалості робочого часу - 2023, таблиця (скачать) / r197662 Рабочие часы - 2023, Украина,

r197663 Скачати виробничий календар на 2023 рік / r197664 Производственный календарь на 2023 год, Украина,

r197665 Вихідні дні у 2023 році / r197666 Выходные дни, Украина - 2023,

r197667 Календар на 23 рік / r197668 Календарь на 2023 год с праздниками, Украина,

r197669 Мінімальна заробітна плата - 2023 на руки / r197670 Минимальная зарплата с 1 января 2023 / r197671 Мінімальна зарплата - 2023, таблиця,

r197671 Прожитковий мінімум в Україні - 2023 / r197672 Украина, прожиточный минимум - 2023,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua