БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №11, Облік витрат на доставку товарів покупцям

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>, Витрати на збут / Расходы на сбыт.

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) План рахунків бухгалтерського обліку;
3) Рахунок 63;
4) Рахунок 93.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh068604 Фінансова звітність підприємства / buh068603 Финансовая отчетность

buh068604 Бухгалтерський облік / buh068603 Бухгалтерский учет

buh068614 Облікова політика / buh068613 Учетная политика

buh068606 Баланс підприємства (Форма №1) / buh068605 Баланс предприятия (Форма №1)

buh068614 Звіт про фінансові результати / buh068613 Отчет о финансовых результатах

buh068616 Звіт про рух грошових коштів / buh068615 Отчет о движении денежных средств

buh068618 Звіт про власний капітал / buh068617 Отчет о собственном капитале

buh068620 Фінансовий звіт малого підприємства / buh068619 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh068628 Спрощений фінансовий звіт / buh068627 Упрощенный финансовый отчет

buh068622 Примітки до фінансової звітності / buh068621 Примечания к финансовой отчетности

buh068606 Бухгалтерські проводки / buh068605 Бухгалтерские проводки

buh068616 Наказ про облікову політику / buh068615 Приказ об учетной политике

buh068620 План рахунків бухгалтерського обліку / buh068619 План счетов бухгалтерского учета

buh068602 Облік основних засобів / buh068601 Учет основных средств

buh068624 Посадова інструкція бухгалтера / buh068623 Должностная инструкция бухгалтера

buh068662 Календар бухгалтера / buh068661 Календарь бухгалтера

buh068608 Облік зарплати / buh068607 Учет зарплаты

buh068610 Облік лікарняних / buh068609 Учет больничных

buh068626 Облік податку на прибуток / buh068625 Учет налога на прибыль

buh068612 Акт звірки / buh068611 Акт сверки

buh068614 Бухгалтерська довідка / buh068613 Бухгалтерская справка

buh068658 Основи бухгалтерського обліку / buh068657 Основы бухгалтерского учета

buh068659 Дебет і кредит рахунку / buh068660 Дебет и кредит счета.

buh068652 Бухгалтерський облік для початківців / buh068651 Бухгалтерский учет для начинающих

buh068661 Подвійний запис / buh068662 Двойная запись.

buh068654 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh068653 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh068663 Оборотно-сальдова відомість / buh068664 Оборотно-сальдовая ведомость

buh068656 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh068655 Самоучитель по бухгалтерскому учету