БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Наказ Міністерства фінансів № 635 вiд 27.06.2013 Про затвердження Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України

Реклама

Додатково: Скачайте "Довідник бухгалтера"

Відповідно до статті 6 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, що додаються.

2. У пункті 2.28 розділу ІІ Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433, слова «, а також сума авансового внеску з податку на прибуток у випадках, передбачених законодавством» замінити словами «у рахунок наступних платежів».

3. У рядках 13 і 14 графи 3 форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» Методичних рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 11 квітня 2013 № 476, слово та цифру «графа 3» замінити відповідно словами та цифрами «графи 3 і 4».

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) після затвердження цього наказу забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А. І.

В. о. Міністра А. МЯРКОВСЬКИЙ

Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства

I. Загальні положення

II. Формування облікової політики

III. Зміна облікової політики

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rpmf063503 Финансовая отчетность / rpmf063504 Фінансова звітність підприємства

rpmf063503 Бухгалтерский учет / rpmf063504 Бухгалтерський облік

rpmf063513 Учетная политика / rpmf063514 Облікова політика

rpmf063505 Баланс предприятия (Форма №1) / rpmf063506 Баланс підприємства (Форма №1)

rpmf063513 Отчет о финансовых результатах / rpmf063514 Звіт про фінансові результати

rpmf063515 Отчет о движении денежных средств / rpmf063516 Звіт про рух грошових коштів

rpmf063517 Отчет о собственном капитале / rpmf063518 Звіт про власний капітал

rpmf063519 Отчет субъекта малого предпринимательства / rpmf063520 Фінансовий звіт малого підприємства

rpmf063521 Примечания к финансовой отчетности / rpmf063522 Примітки до фінансової звітності

rpmf063505 Бухгалтерские проводки / rpmf063506 Бухгалтерські проводки

rpmf063515 Приказ об учетной политике / rpmf063516 Наказ про облікову політику

rpmf063519 План счетов бухгалтерского учета / rpmf063520 План рахунків бухгалтерського обліку

rpmf063501 Учет основных средств / rpmf063502 Облік основних засобів