Найчастіші питання / відповіді...
 

Акт перевірки Держпраці

Тема: Перевірки Держпраці ( Проверки инспекции по труду).

Форма акта затверджена Наказом Міністерства соціальної політики № 1338 від 18.08.2017 [>> відкрити текст наказу >>] Про затвердження Порядку проведення перевірок посадовими особами Державної інспекції України з питань праці та її територіальних органів.

Згідно Закону № 877-V від 05.04.2007 [>> відкрити текст >>] Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, акт повинен містити такі відомості:

01) дату складення акта;

02) тип заходу (плановий або позаплановий);

03) форма заходу (перевірка, ревізія, обстеження, огляд тощо);

04) предмет державного нагляду (контролю);

05) найменування органу державного нагляду (контролю), а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка здійснила захід;

06) найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких здійснювався захід.


Посадова особа органу державного нагляду (контролю) зазначає в акті стан виконання вимог законодавства суб'єктом господарювання, а в разі невиконання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідну вимогу законодавства.

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовими особами органу державного нагляду (контролю), які здійснювали захід, та суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою, якщо інше не передбачено законом.

Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом, він підписує акт із зауваженнями.

Зауваження суб'єкта господарювання щодо здійснення державного нагляду (контролю) є невід'ємною частиною акта органу державного нагляду (контролю).

У разі відмови суб'єкта господарювання підписати акт посадова особа органу державного нагляду (контролю) вносить до такого акта відповідний запис.

Один примірник акта вручається керівнику чи уповноваженій особі суб'єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу, фізичній особі - підприємцю або уповноваженій ним особі в останній день заходу державного нагляду (контролю), а другий зберігається в органі державного нагляду (контролю).

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua