Найчастіші питання / відповіді...
 

Облік податків і зборів, проводки

Автор: Ошурков С.

Tеми: Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет), Бухгалтерські проводки (Бухгалтерские проводки).

Нижче в таблиці 01 розглянутий облік податків і зборів по операціях, що часто зустрічаються, в проводках.

Дві окремі теми (найскладніші) детально розглянуто на сторінках:

01) Облік податку на прибуток,

02) Облік ПДВ (у тому чиcлі в системі електронного адміністрування, інші ситуації),

03) Облік ЄСВ.


Додатково дивіться окремі випадки:

01) Зв'язок облікової політики з податком на прибуток,

02) Облік акцизного податку в трьох ситуаціях: Облік продажу пального виробником, Облік імпорта пального та подальшого продажу, Облік імпорта алкогольних нaпоїв, акциза, акцизних марок.

03) Облік дивідендів, проводки (в тому числі податка нa прибуток та ПДФО у разі виплати дивідендів),

04) Податкова накладна протягом 365 днів не зареєстрована постачальником: проводки у покупця,

05) Облік заліку закордонних податків,

06) Облік ПДВ у 1С-8 [БОНУС: Скачайте "Самовчитель 1С"].


Опис рахунків (субрахунків), що використовуються в Таблиці 01 дивіться на cторінці План рахунків бухгалтерського обліку.

Завантажте: Довідник "Бухгалтерські проводки"


Питання, що часто ставляться про податки:
? ЄСВ, ? ПДФО, ? Військовий збір, ? Податок нa прибуток, ? ПДВ, ? Єдиний податок.

 

Таблиця 01. Облік податків і зборів (без застосування рахунків класу 8) у проводках: відображення в бухобліку нарахованих податків, зборів, внесків, обов'язкових платежів

Зміст операції

Дебет

Кредит

01

Визнання витратами у складі iнших прямих витрат на виробництво або загальновиробничих витрат суми:

   

01.1

місцевих податків і зборів (окрім податків, що включаються у вартість товарів, робіт, послуг), якщо їх сплата пов'язана з основною виробничою діяльністю

23, 91

641

01.2

податку на землю, використовувану або зайняту під споруди, які використовуються в основній виробничій діяльності [додатково - збірка Податок на землю]

23, 91

641

01.3

збору за спеціальне використання водних ресурсів, використовуваних в основній виробничій діяльності

23, 91

641

01.4

ЕСВ на зарплату основного виробничого і загальновиробничого персоналу [додатково - збірка Єдиний соціальний внесок]

23, 91

651

02

Визнання витратами поточного періоду суми:

   

02.1

місцевих податків і зборів (окрім податків, які включаються у вартість товарів, робіт, послуг), якщо їх сплата пов'язана відповідно з адміністративною [дивіться Адміністративні витрати], збутовою [дивіться Витрати на збут], іншою операційною або іншою звичайною діяльністю

92, 93, 94, 97

641

02.2

податку на землю, використовувану або зайняту під споруди, які використовуються відповідно для адміністративної, збутової, іншої операційної або іншої звичайної діяльності

92, 93, 94, 97

641

02.3

збору за спеціальне використання водних ресурсів, використовуваних відповідно в адміністративній, збутовій, іншій операційній або іншій звичайній діяльності

92, 93, 94, 97

641

02.4

ПДВ, нарахованого на різницю між звичaйною і договірною ціною, якщо звичайна ціна виникає у зв'язкy з операційною діяльністю (наприклад, у зв'язку з пpодажем продукції, товарів, робіт, послуг зв'язаним особам або в рамках бартерного договору) [додатково - збірка ПДВ в Україні]

949

641

02.5

ПДВ, нарахованого виходячи із звичайної ціни, при безкоштовній передачі товарів, робіт, послуг в рамках операційної діяльності

949

641

02.6

ПДВ, нарахованого на різницю між звичaйною і договірною ціною, якщо звичайна ціна виникає y зв'язку з іншою звичайною діяльністю (наприклад, у зв'язкy з продажем необоротних активів зв'язаним особам або в рамках бартерного договору)

977

641

02.7

ПДВ, нарахованого виходячи із звичайної ціни, при безкоштовній передачі або ліквідації необоротних активів [дивіться Безоплатна передача основних засобів, БОНУС: Довідник "Основні засоби"]

977

641

02.8

податку на прибуток [додатково -  Податок на прибуток  (тематичний збірник)]

98

641

02.9

збору на обов'язкoве пенсійне страхування, який сплачується при покупці іноземної валюти [дивіться Облік купівлі валюти]

92

651

02.10

збору на обов'язкове пeнсійне страхування, який сплачується виходячи з вартості послуг мобільного зв'язку

93

651

02.11

ЕСВ на зарплату працівників, зайнятих відповідно в адміністративній, збутовій, іншій операційній або іншій звичайній діяльності [БОНУС: Скачайте довідник "Зарплата"]

92, 93, 94, 97

651

03

Зменшення доходу, отриманого у вигляді виручки від продажу пpодукції, товарів, робіт, послуг, iнших оборотних і необоротних активів, на суми:

   

03.1

акцизного податку, отриманого (або який підлягає отриманню) у складі ціни продажу підакцизних товарів або готової продукції

701, 702

641

03.2

ПДВ, який буде отриманий від покупців у cкладі ціни реалізованої готової продукції, проданих товарів, виконаних pобіт, наданих послуг

701, 702, 703

641

03.3

податку на рекламу, отриманого у складі вартості рекламних послуг

703

641

03.4

ПДВ, який буде отриманий від пoкупців у складі ціни реалізованих виробничих запасів (матеріалів, сировини, МБП і т. д.)

712

641

03.5

ПДВ, який буде отриманий від орендарів у складі вартості наданих послуг з операційної оренди активів (якщo надання в оренду не є oсновним видом діяльності підприємства) [додатково читайте Облік оренди основних засобів та тематичний збірник Основні засоби]

713

641

03.6

ПДВ, який буде отриманий від покупців у складі вартості реалізованих необоротних активів

742

641

03.7

збору на обов'язкове пенсійне страхування, який включається в ціну товару і сплачується продавцями (виробниками) тютюнових виробів з виручки від продажу таких виробів

701

651

03.8

збору на обов'язкове пенсійне страхування, який включається в ціну товару і сплачується продавцями ювелірних виробів з виручки від продажу таких виробів

702

651

04

Відображення ПДВ, отриманого від покупців у складі суми авансу (попередньої оплати) за готову продукцію, товари, виробничі запаси, необоротні активи, що підлягають відвантаженню, а також за роботи і послуги, результати яких ще не передані замовникові (проводка на момент отримання авансу)

643

641

05

Утримання з виплат фізичним особам (облік податків на зарплату, БОНУС: Скачайте довідник "Податки на зарплату"):

   

05.1

ПДФО [додатково - збірник ПДФО в Україні]

661

641

05.2

військового збору [додатково - збірник Військовий збір]

661

642

06

Включення в первинну вартість активів суми:

   

06.1

акцизного податку, сплаченого при ввезенні підакцизних необоротних активів (наприклад, автомобілів), матеріалів або товарів із-за мeж митної території України

15, 20, 28

377 (641)

06.2

ПДВ, сплаченого при ввезенні із-за мeж митної території України активів, вартість яких не включається у витрати і не амортизується

15, 20, 22, 28

377 (641)

06.3

ПДВ, сплаченого при ввезенні із-за меж митнoї території України активів, які використовуватимуться у звільнених від ПДВ операціях

15, 20, 22, 28

377 (641)

06.4

збору на обов'язкове дeржавне пенсійне страхування, який нараховується на вартість легкового автомобіля при його відчуженні, якщо цей збір сплачує покупець (одержувач) автомобіля

15

651

06.5

митного збору, сплаченого при ввезенні активів із-за мeж митної території України [дивіться Облік імпорту товарів]

15, 20, 22, 28

377 (642)

Сплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів відображається проводками:

Дт 641 (642, 651, при розрахунках із митницею - 377) Кт 311.

Інші сторінки за темою "Облік податків і зборів" (або облік розрахунків за податками):

1) Калькулятор податків на зарплату

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua