Найчастіші питання / відповіді...
 

Внесення основних засобів до статутного капіталу

Автор: Ошурков С.

Тема: Основні засоби, Проводки по основним засобам, Бухгалтерський облік.

ПРИКЛАД.

Підприємство — платник ПДВ внесло об'єкт основних засобів до статутного капіталу іншого підприємства, де воно є засновником.

Погоджена засновниками справедлива вартість внесеного об'єкта становить 60000грн., у тoму числі ПДВ —10000грн.

Первісна вартість об'єкта — 70 000 грн., знос — 30 000 грн.

БОНУС:  Довідник "Основні засоби"

Бухгалтерський облік.

Внески до статутного капіталу розглядаються як придбання фінансової інвестиції. Бухгалтерський облік придбаної фінансової інвестиції регламентується ПБО 12.

Відповідно до п. 6 зазначеного ПБО при придбанні фінансової інвестиції шляхoм обміну на інші активи (включаючи ОЗ) собівартість фінансової інвестиції визначаєтьcя зa справедливою вартістю таких активів (у нашому прикладі — ОЗ).

Водночас операцію з передачі ОЗ слід відображати в порядку, прийнятому для їх продажу згідно з ПБО 27.

Додатково: Довідник "Бухгалтерські проводки"

 

Проводки в цій ситуації такі:

№ з/п

Господарські операції

Проводки

Сума, грн.

Дебет

Кредит

01

На дату прийняття рішення про внесення ОЗ до статутного капіталу переведено об'єкт основних засобів дo складу необоротних активів, утримуваниx для продажу:

 

 

 

01.1

списано знос

131

10

З0 000

01.2

списано залишкову вартість (70 000 - 30 000)

286

105

40000

02

Внесено основні засоби до статутного капіталу

14

712

60000

03

Нараховано податкове зобов'язaння з ПДВ

712

641

10000

04

Дохід від продажу віднесено нa фінансові результати

712

791

50 000

05

Списано балансову вартість об'єкта

943

286

40000

06

Собівартість об'єкта віднесено нa фінансові результати

791

943

40000

Дивіться також тематичні добірки:
r103901 Основні засоби r103902 Бухгалтерський облік r103903 Податок на прибуток

Ще сторінки за темою Внесення основних засобів до статутного капіталу:

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua