Часто задаваемые вопросы...
 

Основні нормативні акти з біхгалтерського обліку

На окремій сторінці дивіться Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.


Закон України №996 вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні",  Офіційна редакція...

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності, Офіційна редакція...

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну № 88 від 24.05.95, - Офіційна редакція...


Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635, читать >>>

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, Наказ Мінфіну N186 від 19.04.2001,  Офіційна редакція...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433, читати >>> 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 року № ­­476, читати >>>

Примітки дo річної фінансової звітності - Нaказ Міністерства фінансів України № 302 вiд 29.11.2000, Офіційна редакція...

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879Офіційна редакція...


Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України 01.07.1997 №141Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, Наказ Мінфіну від 30 вересня 2003 року № 561, читати >>>

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327, читати >>>


Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2Читати >>> 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2006 р. № 1315, Офіційна редакція...


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2010 № 1300, Офіційна редакція...


Наказ МінФіну  № 1537
вiд 01.12.2011 Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Офіційна редакція...


Наказ МінСоцПолітики №336 від 29 грудня 2004 року Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Текст наказу...


Рішення № 769 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 25.04.2013 Пpо затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Офіційна редакція...


Розпорядження № 1590 вiд 13.07.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, Офіційна редакція...


Постанова КМУ № 59 вiд 26 січня 2011 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, Офіцiйна редакція...


Наказ № 3/02-15 вiд 16.02.2015 Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну № 1213 вiд 19.12.2006 Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну №291
від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.


Наказ МФУ від 11 серпня 1994 року № 69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Наказ Мінфіну № 356 вiд 29.12.2000 Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, Офіційна редакція...


Податковий кодекс України > > >


Дивіться також сторінку Нормативні акти з обліку основних засобів (з тематичної добірки Основні засоби/Основные средства).

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua