Найчастіші питання / відповіді...
 

Основні нормативні акти з бухгалтерського обліку

На окремій сторінці дивіться Положення (стандарти) бухгалтерського обліку >>.


Закон України №996 вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні",  Офіційна редакція >>

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності, Офіційна редакція >>

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну № 88 від 24.05.95, - Офіційна редакція >>


Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635, читати >>

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, Наказ Мінфіну N186 від 19.04.2001,  Офіційна редакція >>

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433, читати >> 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 року № ­­476, читати >>

Примітки дo річної фінансової звітності - Нaказ Міністерства фінансів України № 302 вiд 29.11.2000, Офіційна редакція >>

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879Офіційна редакція. >>


Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України 01.07.1997 №141Офіційна редакція >>

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, Наказ Мінфіну від 30 вересня 2003 року № 561, читати >>

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327, читати >>


Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2Читати >> 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2006 р. № 1315, Офіційна редакція >>


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2010 № 1300, Офіційна редакція >>


Наказ МінФіну  № 1537
вiд 01.12.2011 Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Офіційна редакція >>


Наказ МінСоцПолітики №336 від 29 грудня 2004 року Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Текст наказу >>


Рішення № 769 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 25.04.2013 Пpо затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Офіційна редакція >>


Розпорядження № 1590 вiд 13.07.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, Офіційна редакція >>


Постанова КМУ № 59 вiд 26 січня 2011 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, Офіцiйна редакція >>


Наказ № 3/02-15 вiд 16.02.2015 Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Офіційна редакція >>


Наказ Мінфіну № 1213 вiд 19.12.2006 Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій, Офіційна редакція >>


Наказ Мінфіну №291
від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.


Наказ МФУ від 11 серпня 1994 року № 69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Наказ Мінфіну № 356 вiд 29.12.2000 Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, Офіційна редакція >>


Податковий кодекс України >>


Дивіться також сторінку Нормативні акти з обліку основних засобів (з тематичної добірки Основні засоби / Основные средства).

Важливі сторінки:

r265401 Податкова накладна / r265402 Налоговая накладная,

r265403 Неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 2023 / r265404 Необлагаемый минимум, Украина 2023 году,

r265405 Єдиний податок / r265406 Единый налог,

r265407 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r265408 ЕСВ (единый социальный взнос),

r265409 План рахунків підприємства - 2023 / r265410 План счетов, Украина - 2023, скачать,

r265411 Бухгалтерський облік / r265412 Бухгалтерский учет,

r265415 Компенсація за невикористану відпустку / r265416 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r265417 Фінансова звітність підприємства / r265418 Финансовая отчетность предприятия,

r265419 Баланс підприємства / r265420 Баланс предприятия,

r265421 Штатний розпис бюджетної установи - 2023 / r265422 Штатное расписание - 2023,

r265413 Калькулятор відпускних - 2023 онлайн / r265414 Калькулятор отпускных онлайн - 2023, Украина,

r265423 Калькулятор індексації - 2023 / r265424 Калькулятор индексации зарплаты в Украине - 2023,

r265423 Індексація зарплати - 2023 / r265424 Индексация заработной платы - 2023,

r265425 Розрахунок лікарняних / r265426 Расчет больничного,

r265427 Выдпускны - 2023 / r265428 Расчет отпускных,

r265429 Лікарняні (лікарняний лист) / r265430 Больничные (больничный лист),

r265431 Довідник професій - 2023 / r265432 Классификатор профессий (Украина, 2023) онлайн,

r265433 Відпустка по догляду за дитиною / r265434 Отпуск по уходу за ребенком,

r265435 Допомога по вагітності та пологах / r265436 Пособие по беременности и родам,

r265437 Додаткова відпустка на дітей - 2023 рік / r265438 Социальный отпуск на детей (Украина) - 2023,

r265439 ФОП, декретна відпустка - 2023 / r265440 Декрет - 2023, Украина,

r265441 Табель обліку робочого часу - 2023, зразок / r265442 Рабочий табель - 2023 / r265442 Табель обліку робочого часу - 2023, бланк скачати,

r265443 Нарахування відпускних / r265444 Начисление отпускных,

r265445 Декларація про доходи / r265446 Декларация о доходах,

r265447 Графік відпусток на 2023 рік, зразок / r265448 График отпусков на 2023 год,

r265459 Трудовий договір, приклад / r265450 Трудовой договор, пример,

r265451 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r265452 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r265453 Єдиний податок - 3 група / r265454 Единый налог - 3 группа,

r265455 Єдиний податок - 2 група / r265456 Единый налог - 2 группа,

r265457 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r265458 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r265473 Наказ про відпустку, приклад / r265474 Приказ на отпуск, пример,

r265475 Заява на відпустку, приклад / r265476 Заявление на отпуск, пример,

r265477 Особова картка працівника, приклад / r265478 Личная карточка работника, пример,

r265479 Декларація платника єдиного податку / r265480 Декларация плательщика единого налога,

r265481 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r265482 Правила внутреннего трудового распорядка,

r265483 20 опп, бланк - 2023 скачать, r265484 ЄСВ ФОП,

r265459 Календар 23 рік / r265460 Календари - 2023,

r265461 Баланс робочого часу на 2023 рік / r265462 Норма продолжительности рабочего времени 2023, Украина,

r265463 Календар кадровика - 2023 / r265464 Скачать производственный календарь на 2023 год, Украина,

r265465 Календар вихідних та святкових днів - 2023 / r265466 Выходные дни в 2023, Украина,

r265467 Календар на 2023 / r265468 Календарь на 2023 год, Украина,

r265469 Розмір мінімальної заробітної плати - 2023 / r265470 Минимальная зарплата в Украине - 2023, таблица / r265471 Мінімальна зарплата в Україні - 2023,

r265471 Мінімальній прожитковий мінімум - 2023 / r265472 Прожиточный минимум (Украина) - 2023,

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua