Часто задаваемые вопросы...
 

Основні нормативні акти з бухгалтерського обліку

На окремій сторінці дивіться Положення (стандарти) бухгалтерського обліку >>.


Закон України №996 вiд 16.07.1999р "Про бухгалтерський облік тa фінансову звітність в Україні",  Офіційна редакція...

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. №419 Про затвердження Порядку подання фінансової звітності, Офіційна редакція...

Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, наказ Мінфіну № 88 від 24.05.95, - Офіційна редакція...


Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства, Наказ Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 р. № 635, читать >>>

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку, Наказ Мінфіну N186 від 19.04.2001,  Офіційна редакція...

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 28 березня 2013 року № 433, читати >>> 

Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності, Наказ Міністерства фінансів України 11.04.2013 року № ­­476, читати >>>

Примітки дo річної фінансової звітності - Нaказ Міністерства фінансів України № 302 вiд 29.11.2000, Офіційна редакція...

Положення про інвентаризацію активів та зобов'язань, Наказ Міністерства фінансів України 02.09.2014 № 879Офіційна редакція...


Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, Наказ Міністерства фінансів України 01.07.1997 №141Офіційна редакція...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, Наказ Мінфіну від 30 вересня 2003 року № 561, читати >>>

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, Наказ Міністерства фінансів України 16.11.2009 № 1327, читати >>>


Методичні рекомендації
з бухгалтерського обліку запасів, Наказ Міністерства фінансів України 10.01.2007 № 2Читати >>> 

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, Наказ Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2006 р. № 1315, Офіційна редакція...


Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат, Наказ Міністерства фінансів України
01.11.2010 № 1300, Офіційна редакція...


Наказ МінФіну  № 1537
вiд 01.12.2011 Про затвердження Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, Офіційна редакція...


Наказ МінСоцПолітики №336 від 29 грудня 2004 року Про затвердження Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, Текст наказу...


Рішення № 769 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вiд 25.04.2013 Пpо затвердження Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, Офіційна редакція...


Розпорядження № 1590 вiд 13.07.2004 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, Офіційна редакція...


Постанова КМУ № 59 вiд 26 січня 2011 Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, Офіцiйна редакція...


Наказ № 3/02-15 вiд 16.02.2015 Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Про порядок оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну № 1213 вiд 19.12.2006 Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій, Офіційна редакція...


Наказ Мінфіну №291
від 30.11.1999 Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування.


Наказ МФУ від 11 серпня 1994 року № 69 Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків


Наказ Мінфіну № 356 вiд 29.12.2000 Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, Офіційна редакція...


Податковий кодекс України > > >


Дивіться також сторінку Нормативні акти з обліку основних засобів (з тематичної добірки Основні засоби/Основные средства).

Важливі сторінки:

r265401 Податкова накладна / r265402 Налоговая накладная,

r265403 Неоподатковуваний мінімум / r265404 Необлагаемый минимум,

r265405 Єдиний податок / r265406 Единый налог,

r265407 ЄСВ (єдиний соціальний внесок) / r265408 ЕСВ (единый социальный взнос),

r265409 План рахунків бухгалтерського обліку / r265410 План счетов бухгалтерского учета,

r265411 Бухгалтерський облік / r265412 Бухгалтерский учет,

r265415 Компенсація за невикористану відпустку / r265416 Компенсация за неиспользованный отпуск,

r265417 Фінансова звітність підприємства / r265418 Финансовая отчетность предприятия,

r265419 Баланс підприємства / r265420 Баланс предприятия,

r265421 Штатний розпис / r265422 Штатное расписание,

r265423 Індексація зарплати / r265424 Индексация зарплаты,

r265425 Розрахунок лікарняних / r265426 Расчет больничного,

r265427 Розрахунок відпускних / r265428 Расчет отпускных,

r265429 Лікарняні (лікарняний лист) / r265430 Больничные (больничный лист),

r265431 Класифікатор професій / r265432 Классификатор профессий,

r265433 Відпустка по догляду за дитиною / r265434 Отпуск по уходу за ребенком,

r265435 Допомога по вагітності та пологах / r265436 Пособие по беременности и родам,

r265437 Відпустка на дітей / r265438 Отпуск на детей,

r265439 Декретна відпустка по вагітності та пологах / r265440 Декретный отпуск по беременности и родам,

r265441 Табель обліку робочого часу / r265442 Табель учета рабочего времени,

r265443 Нарахування відпускних / r265444 Начисление отпускных,

r265445 Декларація про доходи / r265446 Декларация о доходах,

r265447 Графік відпусток, приклад / r265448 График отпусков, пример,

r265459 Трудовий договір, приклад / r265450 Трудовой договор, пример,

r265451 Цивільно-правовий договір (договір ЦПХ) / r265452 Договор ГПХ (гражданско-правовой договор),

r265453 Єдиний податок - 3 група / r265454 Единый налог - 3 группа,

r265455 Єдиний податок - 2 група / r265456 Единый налог - 2 группа,

r265457 Об'єднана звітність з ЄСВ і ПДФО / r265458 Объединенная отчетность по ЕСВ и НДФЛ,

r265473 Наказ про відпустку, приклад / r265474 Приказ на отпуск, пример,

r265475 Заява на відпустку, приклад / r265476 Заявление на отпуск, пример,

r265477 Особова картка працівника, приклад / r265478 Личная карточка работника, пример,

r265479 Декларація платника єдиного податку / r265480 Декларация плательщика единого налога,

r265481 Правила внутрішнього трудового розпорядку / r265482 Правила внутреннего трудового распорядка,

r265483 Форма №20-ОПП, r265484 ЄСВ ФОП,

r265459 Календар - 2022 / r265460 Календарь - 2022,

r265461 Норма тривалості робочого часу - 2022 / r265462 Норма продолжительности рабочего времени - 2022,

r265463 Виробничий календар - 2022 / r265464 Производственный календарь - 2022,

r265465 Вихідні дні - 2022 / r265466 Выходные дни - 2022,

r265467 Календар на 2022 рік / r265468 Календарь на 2022 год,

r265469 Мінімальна заробітна плата - 2022 / r265470 Минимальная зарплата - 2022,

r265471 Прожитковий мінімум на 2022 рік / r265472 Прожиточный минимум на 2022 год,

↓ Скачайте бесплатные справочники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Часто задаваемые вопросы...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2021 Бухучет buhoblik.org.ua