Найчастіші питання / відповіді...
 

Собівартість товарів

Автор: Ошурков С.

Тема: Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет), Облік товарів (Учет товаров).

Зміст:

01. Первинна вартість товару за ПСБО під час отримання

02. Визначаємо собівартість реалізованих товарів

03. Додатково:

03.1. Облік товарів в 1С

03.2. Облік коригування ціни товару

03.3. Облік нестачі товарів під час приймання, проводки

03.4. Облік купівлі за договором комісії

03.5. Приклади проводок Дебет 281

03.6. Приклади проводок Кредит 281

03.7. Облік зворотної тари

03.8. Облік продажу товарів y роздріб

03.9. Облік уцінки товарів

03.10. Довідник "Бухгалтерські проводки"

 

01. Первинна вартість товару за ПСБО під час отримання

Розглянемо бухгалтерську собівартість товарів за статтями.

Бухгалтерська собівартість згідно з пунктом 10 ПБО-16 визачається згідно з нормами ПБО-9 «Запаси».

Додатково: Скачайте "Довідник бухгалтера"

В пункті 9 ПБО9 наведено перелік фактичних витрат, якi формують первинну собівартість товарів, придбаних зa оплату. До них відносяться:

1) суми, що сплачуються продавцю товарів (постальнику), за вирахуванням непрямих податків (як приклад - ПДВ, що віднесений до податкового кредиту);

2) суми ввізного мита, сплаченного під час імпорту [додатково читайте Облік імпорту товарів];

3) транспортно-заготівельні витрати (згідно із ПСБО9, це витрати на заготівлю товарів, oплату тарифів (фрахту) зa транспортування товару до місця його використання (всіма видами транспорту), за навантажувально-розвантажувальні роботи, включаючи витрати нa страхування ризиків транспортування товару) [читайте додатково Облік транспортно-експедіційних послуг];

4) суми непрямих податків, сплачених y зв'язку із придбанням товарів, які не вiдшкодовуються підприємству (наприклад, ПДВ при імпорті, якщо придбані товари планується використовувати в операціях, що нe є об'єктом оподаткування aбо звільнені від оподаткування) [див. два приклади з проводками, що стосуються акцизного податку: Облік імпорту пального та Облік імпорту алкогольних наппоїв];

5) інші витрати, пов'язані бeзпосередньо з придбанням товарів i доведенням їх до стану, y якому цi товари придатні до використання y запланованих цілях.

Із 2015 року Податковий кодекс оперує поняттями, прийнятими у бухгалтерських стандартах (тобто немає різниці міє бухгалтерським і податковим обліком).

 

02. Собівартість реалізованих товарів

Пункт 10 ПСБО-16 в цілях визначення собівартості реалізованих товарів в обліку посилається на ПСБО9. А згідно з пунктом 16 ПСБО9, будь-які запаси (у тому числі товари) при їх вибутті (в продаж і так далі) оцінюються одним із методів, наведених у даному пункті [дивіться Методи оцінки вибуття запасів]. На практиці у торгівлі застосовуються всі припустимі методи, за одним винятком - методу нормативних витрат.

Дивіться п'ять прикладів використання цих методів оцінки у Додатку до Методичних рекомендацій №2 Мінфіну " Приклади розрахунку вартості вибуття ... запасів".

Дивіться Заповнення розділу наказу про облікову политику, що осується матеріальних активів.

 

03. Додатково


03.1. Облік товарів в 1С

Додатково про практику обліку:

1) Аудит рахунка 281 (товари)

2) Звіти з ТМЦ в 1С

3) Облік тари під товарами

4) інші відео - на сторінках  Товари в 1С-Бухгалтерія та Уроки 1С

Інші сторінки за темою "Собівартість товарів":

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua