Найчастіші питання / відповіді...
 

Бухоблік і податки в Україні

Нижче наведені основні теми і блоки інформації сайта.

01

Нові сторінки та оновлення:

1) Зразок Наказу про призначення уповноваженої особи (для лікарняних, декретних)

2) Рішення про призначення страхової виплати (для лікарняних, декретних) страхувальником або уповноваженою особою

3) Зміни до Порядку подання фінансової звітності з 2023

4) Зміни у лікарняних і декретних з 2023 року

02

Бухоблік на підприємстві, статистична звітність.

Довідкова та аналітична інформація:

організація бухобліку / организация бухучета,
рахунки бухгалтерського обліку / счета бухгалтерского учета,
облікова політика / учетная политика предприятия,
фінансова звітність / финансовая отчетность,
бухгалтерські проводки /бухгалтерские проводки,
усі стандарти буобліку,
нормативні акти з бухобліку,
про вимоги до бухгалтера та організації бухгалтерскої служби,
про відповідальність бухгалтерів,
про передання справ під час зміни бухгалтера,
бухгалтерська довідка / бухгалтерская справка,
виправлення помилок в обліку / исправление ошибок в учете,
акт звірки / акт сверки,
новачкам: Курс бухгалтерського обліку / Курс бухгалтерского учета

Бухоблік oкремих операцій та їх оформлення:

01) Облік основних засобів - 2023 / Учет основных средств - 2023,

02) Облік товарів / Учет товаров,

03) Облік нематеріальних активів / Учет нематериальных активов (НМА),

04) Облік МШП і малоцінних необоротних активів,

05) Облік зарплати / Учет зарплаты,

06) Облік податків / Учет налогов,

07) Облік грошових коштів, депозитів, кредитів,

08) Облік відпускних / Учет отпускных,

09) Облік лікарняних / Учет больничных,

10) Адміністративні витрати / Административные расходы,

11) Витрати на збут / Расходы на сбыт,

12) Витрати майбутніх періодів / Расходы будущих периодов,

13) Транспортно-заготовительные расходы / Транспортно-заготівельні витрати,

14) Резерв відпусток / Резерв отпусков,

15) Облік ПДВ / Учет НДС,

16) Інші теми обліку матеріалів і товарів,

07) Інші теми обліку розрахунків з українськими контрагентами,

08) Інші теми обліку та оформлення розрахунків із працівниками,

19) Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта,

20) Облік біологічних активів,

21) Автомобіль на підприємстві,

22) Дивіденди,

23) Облік у неприбуткових організаціях / Учет в неприбыльных организациях,

24) Будівництво,

25) Облік страхування.

Теми з основ бухобліку: Подвійний запис / Двойная запись, Дебет і кредит рахунку / Дебет и кредит счета, Оборотно-сальдова відомість / Оборотно-сальдовая ведомость, Активні рахунки / Активные счета, Пасивні рахунки / Пассивные счета, Активно-пасивні рахунки / Активно-пассивные счета, Аналітичні рахунки / Аналитические счета, Основи бухгалтерського обліку / Основы бухгалтерского учета.

Про окремі фінансові звіти: Баланс підприємства (Форма №1) / Баланс предприятия (форма №1), Фінансова звітність малого підприємства / Финансовая отчетность малого предприятия, Фінансова звітність мікропідприємства / Финансовая отчетность микропредприятия, Звіт про фінансові результати / Отчет о финансовых результатах, Звіт про рух грошових коштів / Отчет о движении денежных средств, Звіт про власний капітал / Отчет о собственном капитале, Примітки до фінансової звітності / Примечания к финансовой отчетности.

03

Податки. Довідкова та аналітична інформація про податки:

Податок на прибуток / Налог на прибыль,
ПДВ / НДС,
ЄСВ / ЕСВ.
ПДФО / НДФЛ.
Військовий збір / Военный сбор,
Єдиний податок / Единый налог,
Податок на нерухоме майно / Налог на недвижимость.
Податок на землю / Плата за землю.

Окремі теми розкриті у збірниках:

Податкова накладна / Налоговая накладная,
Коригування до податкової накладної / Корректировка к налоговой накладной.
Декларація платника єдиного податку / Декларация по единому налогу,
Декларація про доходи фізичних осіб - 2022 (2023) / Декларация о доходах - 2022, Украина (2023),
Декларація з ПДВ / Декларация по НДС,
Об'єднана звітність ПДФО та ЄСВ - 2023 / Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ
Декларація з податку на прибуток / Декларация по налогу на прибыль,
Форма 20-ОПП (бланк - 2023, зразок заповнення ...).

Довідкова інформація: Ставка єдиного податку - 2023 / Ставка единого налога - 2023Податкова соціальна пільга - 2023 / Налоговая социальная льгота - 2023, Неоподатковуваний мінімум - 2023 / Необлагаемый минимум - 2023.

 

04

Відносини з персоналом: кадри, зарплата, праця, гарантії, компенсації... Довідкова та аналітична інформація.

Тематичні збірники та аналітика:

Розрахунок відпускних - 2023, приклади / Расчет отпускных (Украина, 2023), примеры,
Індексація зарплати / Индексация зарплаты,
Табель обліку робочого часу - 2023 / Табель рабочего времени - 2023,
Компенсація за невикористану відпустку / Компенсация за неиспользованный отпуск,
Підсумований облік робочого часу / Суммированный учет рабочего времени,
Штатний розпис / Штатное расписание,
Лікарняні / Больничные,
Зарплата у відрядженні / Зарплата в командировке,
Допомога по вагітності та пологах / Пособие по беременности и родам,
Відпустка по догляду за дитиною / Отпуск по уходу за ребенком,
Додаткова соціальна відпустка на дітей - 2023 / Социальный отпуск на детей (Украина) - 2023,
Відпустка по вагітності та пологах - 2023 / Отпуск по беременности и родам - 2023.
Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка.
Змінний графік роботи / Сменный график работы.
Графік відпусток / График отпусков.
Трудовий договір - 2023 / Трудовой договор (Украина - 2023).
Цивільно-правовий договір / Гражданско-правовой договор.
Щорічна відпустка / Ежегодный отпуск.
Додаткова відпустка / Дополнительный отпуск.
Навчальна відпустка / Учебный отпуск.
Відпустка без збереження заробітної плати / Отпуск за свой счет.
Класифікатор професій (2023, чинний) / Классификатор профессий (Украина, 2023 год).
Повідомлення про прийняття працівника на роботу - 2023 / Уведомление о приеме на работу - 2023, Украина.
Випробувальний термін / Испытательный срок.
Особова картка працівника / Личная карточка работника.
Вихідна допомога / Выходное пособие.
Розрахунково-платіжна відомість / Расчетно-платежная ведомость.
Прийняття на роботу сумісника / Прием на работу совместителя.
Наказ про прийняття на роботу / Приказ о приеме на работу.
Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу.
Звільнення за власним бажанням / Увольнение по собственному желанию.
Звільнення за угодою сторін / Увольнение по соглашению сторон.
Наказ про відпустку / Приказ на отпуск.
Робота в нічний час / Работа в ночное время.


Довідкова інформація та інструменти:
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2023 рік, таблиця / Нормы продолжительности рабочего времени на 2023 годВиробничий календар - 2023 / Производственный календарь - 2023Мінімальна заробітна плата - 2023 / Минимальная зарплата - 2023Прожитковий мінімум - 2023 / Прожиточный минимум - 2023, Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2023 рік, таблиця / Нормы продолжительности рабочего времени на 2023 год, Розрахунок відпускних - 2023, Калькулятор / Расчет отпускных (Украина, 2023) - Калькулятор, Розрахунок лікарняних - 2023, калькулятор / Расчет больничных - 2023 (Украина), Калькулятор, Розрахунок декретних - 2023, калькулятор онлайн / Калькулятор декретных - 2023, Украина, Калькулятор індексації зарплати - 2023 / Калькулятор индексации зарплаты - 2023, Кількість днів для розрахунку відпускних - 2023, таблиця помісячно.

05

Окремі популярні приклади, актуальні питання, документи:

Наказ про облікову політику - 2023

  Наказ про затвердження штатного розпису - 2023

pdfShtatnRospUR73 Наказ про внесення змін до штатного розпису

pdfShtatnRospUR73 Відпускні в об'єднаній звітності

pdfShtatnRospUR73 Лікарняні в об'єднаній звітності

pdfShtatnRospUR73 Декретні в об'єднаній звітності

pdfShtatnRospUR73 Донарахування ЄСВ до мінімальної зарплати в "об'єднаній звітності"

pdfShtatnRospUR73 Табель обліку робочого часу, бланк Excel - 2023

pdfShtatnRospUR73 Умовні позначення в табелі обліку робочого часу - 2023

pdfShtatnRospUR73 Повідомлення про нараховані та виплачені суми при звільненні - 2023

pdfShtatnRospUR73 Повідомлення про виплату лікарняних - 2023

pdfShtatnRospUR73 Виправлення помилок в об'єднаній звітності, зразок - 2023

06

Питання що часто ставляться

 

07

Відео на бухгалтерські теми

 

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2023 Бухоблік - buhoblik.org.ua