Найчастіші питання / відповіді...
 

Бухоблік і податки в Україні

Нижче наведені основні теми і блоки інформації сайта.

01

Нові сторінки і оновлення:


1) Електронні лікарняні: епічний початок

2) Зміни в розрахунку відпускних, компенсації, зарплати у відрядженні та подібних виплат з 04.09.2021

3) Форма №20-ОПП

4) Відпустка при народженні дитини / Отпуск при рождении ребенка

5) ФОП на єдиному податку та подання Форми №20-ОПП

Опубліковано у соцмережах:

02

Бухоблік на підприємстві, статистична звітність.

Довідкова та аналітична інформація:

організація бухобліку / организация бухучета,
рахунки бухгалтерського обліку / счета бухгалтерского учета,
облікова політика / учетная политика предприятия,
фінансова звітність / финансовая отчетность,
бухгалтерські проводки /бухгалтерские проводки,
усі стандарти буобліку,
нормативні акти з бухобліку,
про вимоги до бухгалтера та організації бухгалтерскої служби,
про відповідальність бухгалтерів,
про передання справ під час зміни бухгалтера,
бухгалтерська довідка / бухгалтерская справка,
виправлення помилок в обліку / исправление ошибок в учете,
акт звірки / акт сверки,
новачкам: Курс бухгалтерського обліку / Курс бухгалтерского учета

Бухоблік oкремих операцій та їх оформлення:

01) Облік основних засобів / Учет основных средств,

02) Облік товарів / Учет товаров,

03) Облік нематеріальних активів (НМА) / Учет нематериальных активов (НМА),

04) Облік МШП і малоцінних необоротних активів,

05) Облік зарплати / Учет зарплаты,

06) Облік податків / Учет налогов,

07) Облік грошових коштів, депозитів, кредитів,

08) Облік відпускних / Учет отпускных,

09) Облік лікарняних / Учет больничных,

10) Адміністративні витрати / Административные расходы,

11) Витрати на збут / Расходы на сбыт,

12) Витрати майбутніх періодів / Расходы будущих периодов,

13) Транспортно-заготовительные расходы / Транспортно-заготівельні витрати,

14) Резерв відпусток / Резерв отпусков,

15) Облік ПДВ / Учет НДС,

16) Інші теми обліку матеріалів і товарів,

07) Інші теми обліку розрахунків з українськими контрагентами,

08) Інші теми обліку та оформлення розрахунків із працівниками,

19) Розрахунки з нерезидентами, ЗЕД, валюта,

20) Облік біологічних активів,

21) Автомобіль на підприємстві,

22) Дивіденди,

23) Облік у неприбуткових організаціях / Учет в неприбыльных организациях,

24) Будівництво,

25) Облік страхування.

Теми з основ бухобліку: Подвійний запис / Двойная запись, Дебет і кредит рахунку / Дебет и кредит счета, Оборотно-сальдова відомість / Оборотно-сальдовая ведомость, Активні рахунки / Активные счета, Пасивні рахунки / Пассивные счета, Активно-пасивні рахунки / Активно-пассивные счета, Аналітичні рахунки / Аналитические счета, Основи бухгалтерського обліку / Основы бухгалтерского учета.

Про окремі фінансові звіти: Баланс підприємства (Форма №1) / Баланс предприятия (форма №1), Фінансова звітність малого підприємства / Финансовая отчетность малого предприятия, Фінансова звітність мікропідприємства / Финансовая отчетность микропредприятия, Звіт про фінансові результати / Отчет о финансовых результатах, Звіт про рух грошових коштів / Отчет о движении денежных средств, Звіт про власний капітал / Отчет о собственном капитале, Примітки до фінансової звітності / Примечания к финансовой отчетности.

03

Податки. Довідкова та аналітична інформація про податки:

Податок на прибуток / Налог на прибыль,
ПДВ / НДС,
ЄСВ / ЕСВ.
ПДФО / НДФЛ.
Військовий збір / Военный сбор,
Єдиний податок / Единый налог,
Податок на нерухоме майно / Налог на недвижимость.
Податок на землю / Плата за землю.

Окремі теми розкриті у збірниках:

Податкова накладна / Налоговая накладная,
Коригування до податкової накладної / Корректировка к налоговой накладной.
Декларація платника єдиного податку / Декларация по единому налогу,
Декларація про доходи / Декларация о доходах,
Декларація з ПДВ / Декларация по НДС,
Об'єднана звітність з ПДФО та ЄСВ / Объединенная отчетность по НДФЛ и ЕСВ
Декларація з податку на прибуток / Декларация по налогу на прибыль,
Форма №20-ОПП.

Довідкова інформація: Ставка єдиного податку - 2021 / Ставка единого налога - 2021, Податкова соціальна пільга - 2021 / Налоговая социальная льгота - 2021, Неоподатковуваний мінімум - 2021 / Необлагаемый минимум - 2021.

 

04

Відносини з персоналом: кадри, зарплата, праця, гарантії, компенсації... Довідкова та аналітична інформація.

Тематичні збірники та аналітика:

Розрахунок відпускних / Расчет отпускных,
Індексація зарплати / Индексация зарплаты,
Табель обліку робочого часу / Табель учета рабочего времени,
Компенсація за невикористану відпустку / Компенсация за неиспользованный отпуск,
Підсумований облік робочого часу / Суммированный учет рабочего времени,
Штатний розпис / Штатное расписание,
Лікарняні / Больничные,
Зарплата у відрядженні / Зарплата в командировке,
Допомога по вагітності та пологах / Пособие по беременности и родам,
Відпустка по догляду за дитиною / Отпуск по уходу за ребенком,
Додаткова відпустка на дітей / Дополнительный отпуск на детей,
Відпустка по вагітності та пологах / Отпуск по беременности и родам.
Правила внутрішнього трудового розпорядку / Правила внутреннего трудового распорядка.
Змінний графік роботи / Сменный график работы.
Графік відпусток / График отпусков.
Трудовий договір / Трудовой договор.
Цивільно-правовий договір / Гражданско-правовой договор.
Щорічна відпустка / Ежегодный отпуск.
Додаткова відпустка / Дополнительный отпуск.
Навчальна відпустка / Учебный отпуск.
Відпустка без збереження заробітної плати / Отпуск за свой счет.
Класифікатор професій (2021, чинний) / Классификатор профессий (Украина, 2021 год).
Повідомлення про прийняття працівника на роботу / Уведомление о приеме на работу.
Випробувальний термін / Испытательный срок.
Особова картка працівника / Личная карточка работника.
Вихідна допомога / Выходное пособие.
Розрахунково-платіжна відомість / Расчетно-платежная ведомость.
Прийняття на роботу сумісника / Прием на работу совместителя.
Наказ про прийняття на роботу / Приказ о приеме на работу.
Заява про прийняття на роботу / Заявление о приеме на работу.
Звільнення за власним бажанням / Увольнение по собственному желанию.
Звільнення за угодою сторін / Увольнение по соглашению сторон.
Наказ про відпустку / Приказ на отпуск.
Робота в нічний час / Работа в ночное время.


Довідкова інформація та інструменти:
Норми робочого часу - 2021 / Нормы рабочего времени - 2021, Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2022 рік, таблиця / Нормы продолжительности рабочего времени на 2022 год, Виробничий календар - 2021 / Производственный календарь - 2021, Виробничий календар - 2022 / Производственный календарь - 2022, Новогодние праздники - 2022 в Украине, Мінімальна заробітна плата - 2021 / Минимальная зарплата - 2021, Прожитковий мінімум - 2021 / Прожиточный минимум - 2021, Розрахунок відпускних - 2021, Калькулятор / Расчет отпускных - 2021 (Украина), Калькулятор, Розрахунок лікарняних - 2021, калькулятор / Расчет больничных - 2021 (Украина), Калькулятор, Розрахунок декретних - 2021, калькулятор онлайн / Калькулятор декретных - 2021, Украина.

05

Питання що часто ставляться

 

06

Відео на бухгалтерські теми

 

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...
 
 
 

© 2021 Бухоблік - buhoblik.org.ua