БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад повідомлення про порядок виплати нарахованих дивідендів за простими акціями

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Цей приклад повідомлення був розміщений у загальному доступі за адресою http://www.mzu.com.ua/shareholders/29.07.16_(ua).pdf .

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040303 Финансовая отчетность / rp040304 Фінансова звітність підприємства

rp040303 Бухгалтерский учет / rp040304 Бухгалтерський облік

rp040313 Учетная политика / rp040314 Облікова політика

rp040305 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040306 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040313 Отчет о финансовых результатах / rp040314 Звіт про фінансові результати

rp040315 Отчет о движении денежных средств / rp040316 Звіт про рух грошових коштів

rp040317 Отчет о собственном капитале / rp040318 Звіт про власний капітал

rp040319 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040320 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040321 Примечания к финансовой отчетности / rp040322 Примітки до фінансової звітності

rp040305 Бухгалтерские проводки / rp040306 Бухгалтерскі проводки

rp040315 Приказ об учетной политике / rp040316 Наказ про облікову політику

rp040319 План счетов бухгалтерского учета / rp040320 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040301 Учет основных средств / rp040302 Облік основних засобів