БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Заповнення платіжних доручень на сплату податків, ЄСВ, зборів, платежів

Реклама

Cплата за кожним видом платежу та за кожним видом сплати має оформлятися платником податку окремим документом на переказ.

Порядок заповнення платіжних доручень та приклади заповнення (зокрема, поля «Призначення платежу») наведені у Наказі Мінфіну №666 від 24.07.2015.

Заповніть реквізити для сплати податків та дотримуйтесь правил заповнення поля "Призначення платежу" платіжного доручення згідно Наказу №666.

Поле «Призначення платежу» у більшості випадків повинно заповнюватися так:

*;101;99999999;текст призначення в довільній формі;;;

де

* - обов'язковий символ

; - обов'язковий символ

101 – код виду сплати відповідно до Наказу 666 (у прикладі – для добровільної сплати)

99999999 – код платника (ЄДРПОУ для юридичної особи, І.П.Н. для фізичної).

Приклади заповнення:

01) приклад сплати єдиного внеску (з листа податківців)

02) приклад сплати єдиного внеску (з Наказу №666),

03) сплата ПДВ (трохи відрізняється від рекомендованого прикладу у Наказі №666, але це тому, що електронне адміністрування ПДВ введено пізніше, ніж Наказ №666),

04) приклад сплати податку на прибуток за відокремлений підрозділ (з Наказу №666).

Нагадаю про такі правила:

1) При заповненні полів не допускаються пропуски (пробіли) між словами та службовими знаками (згідно п. 2 Порядку). Пробіли застосовуються тільки у полі "текст призначення в довільній формі". Тобто між окремими символами ";", або між "101;" та "99999999;" не ставте пробіли.

2) Використайте всі шість символів ";". Це важливо для автоматичного розпізнання ваших платежів. Хоча в загальному випадку між останніми трьома символами ";;;" нічого не написано, в деяких випадках там може вказуватись службова інформація (між конкретними ";"). Ось ПОВНИЙ опис кожного поля платіжки>>> (від першого символу "*" до останнього ";" ).

3) Перевірте свій код ЄДРПОУ або ІПН для фіз. особи (будьте обережні з цим реквізитом !!! >>>).

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh017703 Финансовая отчетность / buh017704 Фінансова звітність підприємства

buh017703 Бухгалтерский учет / buh017704 Бухгалтерський облік

buh017713 Учетная политика / buh017714 Облікова політика

buh017705 Баланс предприятия (Форма №1) / buh017706 Баланс підприємства (Форма №1)

buh017713 Отчет о финансовых результатах / buh017714 Звіт про фінансові результати

buh017715 Отчет о движении денежных средств / buh017716 Звіт про рух грошових коштів

buh017717 Отчет о собственном капитале / buh017718 Звіт про власний капітал

buh017719 Отчет субъекта малого предпринимательства / buh017720 Фінансовий звіт малого підприємства

buh017721 Примечания к финансовой отчетности / buh017722 Примітки до фінансової звітності

buh017707 Годовой отчет / buh017708 Річний звіт

buh017709 Квартальный отчет / buh017710 Квартальний звіт

buh017705 Бухгалтерские проводки / buh017706 Бухгалтерські проводки

buh017715 Приказ об учетной политике / buh017716 Наказ про облікову політику

buh017711 Электронная отчетность / buh017712 Електронна звітність

buh017719 План счетов бухгалтерского учета / buh017720 План рахунків бухгалтерського обліку

buh017701 Учет основных средств / buh017702 Облік основних засобів

buh017723 Должностная инструкция бухгалтера / buh017724 Посадова інструкція бухгалтера

buh017761 Календарь бухгалтера / buh017762 Календар бухгалтера.