Найчастіші питання / відповіді...
 

Комісія для документальної перевірки та приймання-передавання справ при зміні бухгалтера

Тема: Зміна головного бухгалтера (Смена главного бухгалтера), Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет).

Створювати комісію не обов'язково. Але якщо ви з якихось міркувань вирішили її створити, читайте нижче про її створення та функціонування.

Після того, як визначилися з новою кандидатурою на посаду головного бухгалтера слід видати наказ директора підприємства про комісію з приймання-передавання справ (дивіться Приклад наказу про створення комісії при зміні головного бухгалтера).

У наказі, зокрема, треба обумовити:

01) порядок і строки проведення документальної перевірки;

02) особу, яка приймає справи;

03) склад комісії (за необхідності), що бере участь у документальній перевірці та прийманні-переданні справ (до неї повинні входити передавальна, приймаюча сторони й керівник підприємства, за потреби можуть залучатися й інші працівники, а також незалежні експерти й аудитори);

04) процедуру передавання справ (за необхідності).

Комісія береться за документальну перевірку. Як правило, така перевірка — вибіркова, оскільки її потрібно здійснити в стислі терміни — до припинення трудових відносин із колишнім бухгалтером. Під час перевірки передусім слід зосередитися на документах (за останні три роки), пов'язаних зі сплатою податків, із дотриманням касової та розрахункової дисципліни, тобто на тих ділянках роботи, помилки на яких надалі можуть спричинити найсерйозніші штрафні санкції [читайте додатково Виправлення помилок в обліку та звітності]. Тому достатню увагу потрібно приділити наявності податкових накладних, документів, що підтверджують податкові витрати, розрахункам амортизації, ведення касової книги (якщо її ведення здійснювалося головним бухгалтером) тощо.

За бажанням, у рамках документальної перевірки можна провести інвентаризацію дебіторської та кредиторської заборгованості, перевірити стан розрахунків із контрагентами й виконання договірних зобов'язань.

Окрім первинних документів, слід уважно перевірити наявність, комплектність, дійсність:

01) податкової, фінансової та статистичної звітності;

02) головної книги, оборотно-сальдової відомості, облікових регістрів;

03) внутрішніх документів організаційного характеру: наказу про облікову політику, графіка документообігу, колдоговору, трудових договорів положень про оплату праці та про відрядження тощо;

04) правовстановлюючих документів;

05) дозвільних та інших подібних документів (ліцензій, торгових патентів);

06) документів по роботі з контролюючими органами (актів звірок, повідомлень-рішень, запитів);

07) документів по роботі з контрагентами (актів звірок розрахунків, договорів);

08) інвентаризаційних описів;

09) документів, пов'язаних із обігом готівки та застосуванням РРО (касової книги, книги обліку розрахункових операцій), тощо.


Якщо буде виявлено нестачу документів, комісія повинна встановити причини її виникнення. Водночас потрібно зажадати від головного бухгалтера скласти пояснювальну записку, у якій він має викласти причини нестачі.

У разі пропажі чи знищення документів керівник підприємства зобов'язаний письмово повідомити про це правоохоронні органи, а також включити представників слідчих органів (якщо необхідно, то й пожежного нагляду) до складу комісії для встановлення переліку відсутніх документів і розслідування причин їх пропажі чи знищення (п. 6.10 Положення № 88).

По завершенню перевірки складають акт приймання-передання справ. У ньому зазначають:

01) наявність і кількість первинних документів (папок із документами), регістрів, звітності тощо;

02) відсутні документи й причини їх нестачі;

03) неправильно заповнені документи чи документи, заповнені не повністю;

04) виявлення факту прострочених (недіючих) дозвільних документів, договорів;

05) строки проведення останніх перевірок контролюючими органами;

06) відомості про передане програмне забезпечення (для роботи з банком, складання звітності, ведення обліку тощо);

07) факт перевірки на правильність і працездатність програмного забезпечення, ключів, паролів до нього;

08) факт передання чекової книжки, ключів від сейфа, бланків суворої звітності тощо;

09) суму переданої готівки.

Підписаний усіма членами комісії акт оформлюють у трьох примірниках. Один примірник надають головбуху, який передає справи, другий — тому, що приймає, третій залишають на підприємстві.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua