БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад протоколу засідання наклядової ради акціонерного товариства стосовно виплати дивідендів

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Цей приклад протоколу був розміщений у загальному доступі за адресою http://www.mzu.com.ua/shareholders/29.07.16_(ua).pdf .

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040203 Финансовая отчетность / rp040204 Фінансова звітність підприємства

rp040203 Бухгалтерский учет / rp040204 Бухгалтерський облік

rp040213 Учетная политика / rp040214 Облікова політика

rp040205 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040206 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040213 Отчет о финансовых результатах / rp040214 Звіт про фінансові результати

rp040215 Отчет о движении денежных средств / rp040216 Звіт про рух грошових коштів

rp040217 Отчет о собственном капитале / rp040218 Звіт про власний капітал

rp040219 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040220 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040221 Примечания к финансовой отчетности / rp040222 Примітки до фінансової звітності

rp040205 Бухгалтерские проводки / rp040206 Бухгалтерскі проводки

rp040215 Приказ об учетной политике / rp040216 Наказ про облікову політику

rp040219 План счетов бухгалтерского учета / rp040220 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040201 Учет основных средств / rp040202 Облік основних засобів