Приклад наказу про запровадження режиму підсумованого обліку робочого часу

Тема: Підсумований облік робочого часу (Суммированный учет рабочего времени).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»

НАКАЗ

29.11.2007 

№ 140-ОД 

м. Запоріжжя  

Щодо запровадження режиму
підсумованого обліку
робочого часу

За умов необхідності безперервної охорони підсобного господарства підприємства, керуючись статтями 57, 58, 59, 61, 66 КЗпП України, Колективним договором на 2008 рік у частині тривалості облікового періоду, відповідно до пункту 13 Правил внутрішнього трудового розпорядку ВАТ «Запорізький елеватор» і за узгодженням із профспілковим комітетом

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити з 1 січня 2008 року режим підсумованого обліку робочого часу працівників служби охорони підсобного господарства підприємства (далі – служба охорони) з квартальним обліковим періодом.

1.1. Вважати для працівників служби охорони, не повністю зайнятих в обліковому періоді у зв'язку з пересуваннями по роботі (прийомом на роботу, звільненням з роботи, переведенням з однієї роботи на іншу), обліковим періодом відрізок календарного часу перебування працівника на підсумованому обліку робочого часу в службі охорони.

2. Визначати норму тривалості робочого часу за обліковий період за календарем п'ятиденного робочого тижня (лист Міністерства праці та соціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2008 рік» від 18 вересня 2007 року № 6884/0/14-07/13). При неповному робочому місяці з норми тривалості робочого часу вираховується час (у перерахуванні на робочі години) відпусток, неявок з тимчасової непрацездатності та інших неявок з дозволу адміністрації.

3. Головному бухгалтерові Соловйовій В. М. для визначення права працівників на компенсацію за переробіток годин (надурочну роботу) у п'ятиденний строк після закінчення облікового періоду забезпечити проведення розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом і нормативним.

3.1. Затвердити форму розрахунку різниці між фактично відпрацьованим часом і нормативним (додаток 1).

4. Затвердити розрахунок оптимальної чисельності працівників служби охорони на 2008 рік, переведених на режим підсумованого обліку робочого часу (додаток 2).

4.1. Головному економістові Голуб Т. П. до 5 грудня 2007 року підготувати зміни до штатного розкладу підприємства з обліком затвердженої оптимальної чисельності працівників служби охорони на 2008 рік.

5. Затвердити режим робочого часу працівників служби охорони, їхні графіки змінності на I квартал 2008 року й порівняльний розрахунок відпрацьовування ними годин за календарем п'ятиденного робочого тижня (додаток 3, таблиці 1, 2, 3).

5.1. У зв'язку з віддаленістю об'єкта охорони від населеного пункту, як виняток, встановити тривалість робочої зміни працівників служби охорони – 24 год.

5.2. У зв'язку з тим, що охорона здійснюється одним постом і перерви для відпочинку й харчування встановити неможливо, надати можливість прийому їжі на посту протягом робочого часу.

6. Інспекторові з кадрів Сидоренко В. К.:

6.1. Ознайомити працівників служби охорони під розпис із графіками змінності не пізніше, ніж за місяць до запровадження графіків.

6.2. Забезпечити протягом 2008 року добір та прийом на роботу тимчасових працівників для підміни працівників служби охорони на час використання ними додаткових вихідних днів і у зв'язку з невиходами на роботу (відпустками, хворобою тощо).

6.3. Оформляти щомісяця в п'ятиденний строк після закінчення місяця наказами по підприємству надання додаткових днів відпочинку з метою своєчасної компенсації працівникам служби охорони за перероблений робочий час порівняно із графіками змінності.

6.4. Подавати протягом 2008 року не пізніше, ніж за 45 днів до початку кварталу, мені на затвердження режими робочого часу й помісячні графіки змінності на наступний квартал.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на головного економіста Голуб Т. П.

Підстави: доповідна записка головного економіста Голуб Т. П. № 04-6/14 від 23.11.2007;

виписка з протоколу засідання профспілкового комітету № 15 від 26.11.2007.

Голова правління
ВАТ «Запорізький елеватор» 

 
Козак 

 
Д. І. Козак 

З наказом ознайомлені: 

 

Безь 

В. І. Безь 

 

Лось 

С. І. Лось 

 

Шиян 

І. С. Шиян 

 

Сень 

В. Г. Сень 


До справи № ________
(посада, підпис, ініціал(и) і прізвище виконавця)
(дата)

Додатково: Штатний розпис, Правила внутрішнього трудового розпорядку, Графік змінності.

↓ Скачайте довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua