Найчастіші питання / відповіді...
 

Наказ Міністерства статистики України від 29.12.95 №352 "Про затвердження типових форм первинного обліку "

Тема: Основні засоби (Основные средства в Украине), Документальне оформлення основних засобів (Документальное оформление основных средств), Бухгалтерський облік (Бухгалтерский учет).

[втратив чинність 17.09.2021, підстава - Наказ Державної служби статистики №238 від 17.09.2021]

На виконання заходів по реалізації Державної програми переходу України на міжнародну систему обліку і статистики наказую:


1. Затвердити типові форми первинної облікової документації з обліку основних засобів і ввести їх у дію з 1 січня 1996 року:

• ОЗ-1 “Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-1, приклад заповнення ОЗ-1]

• ОЗ-2 “Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” [дивіться: бланк ОЗ-2, приклад заповнення ОЗ-2]

• ОЗ-3 “Акт списання основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-3, приклад заповнення ОЗ-3]

• ОЗ-4 “Акт на списання автотранспортних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-4, приклад заповнення ОЗ-4, БОНУС: Довідник "Автомобіль на підприємстві"]

• ОЗ-5 “Акт № про установку, пуск та демонтаж будівельної машини” [дивіться: бланк ОЗ-5, приклад заповнення ОЗ-5]

• ОЗ-6 “Інвентарна картка обліку основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-6, приклад заповнення ОЗ-6 для пооб'єктного обліку, приклад заповнення ОЗ-6 для групового обліку]

• ОЗ-7 “Опис інвентарних карток по обліку основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-7, приклад заповнення ОЗ-7]

• ОЗ-8 “Картка обліку руху основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-8]

• ОЗ-9 “Інвентарний список основних засобів” [дивіться: бланк ОЗ-9]

• ОЗ-14 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для промислових підприємств) [дивіться: бланк ОЗ-14]

• ОЗ-15 “Розрахунок амортизації основних засобів” (для будівельних організацій) [дивіться: бланк ОЗ-15]

• ОЗ-16 “Розрахунок амортизації по автотранспорту” [дивіться: бланк ОЗ-16]


2. Управлінню статистичних стандартів, класифікацій та реєстрів (Чекменьов А. О.) у місячний термін надіслати Держкомстату Автономної Республіки Крим, обласним, Київському і Севастопольському міському управлінням статистики, підприємствам “Бланковидаву”, міністерствам, відомствам, державним комітетам, корпораціям, концернам, іншим об’єднанням підприємств зразки затверджених форм первинної облікової документації.


3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


Заступник Міністра О. Осауленко

БОНУС: Довідник "Основні засоби" 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерством статистики України

від 29 грудня 1995 р. № 352


Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № ОЗ-1)

Застосовується для оформлення зарахування до складу основних засобів окремих об’єктів, для обліку вводу їх в експлуатацію, за винятком тих випадків, коли введення об’єктів в дію повинно у відповідності з існуючим законодавством оформлятися в особливому порядку, для оформлення внутрішнього переміщення основних засобів із одного цеху (відділу, дільниці) в інший, для оформлення передачі основних засобів зі складу (із запасу) в експлуатацію, а також для виключення із складу основних засобів при передачі іншому підприємству (організації).

При оформленні приймання основних засобів акт (накладна) складається в одному примірнику на кожний окремий об’єкт приймальною комісією, призначеною розпорядженням (наказом) керівника підприємства (організації). Складання загального акта, що оформляє приймання декількох об’єктів основних засобів, допускається лише при обліку господарського інвентаря, інструменту, обладнання і т. п., якщо ці об’єкти однотипні, мають однакову вартість та прийняті в одному календарному місяці. Акт (накладна), після його оформлення, з прикладеною технічною документацією, що відноситься до даного об’єкта, передається до бухгалтерії підприємства, підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими.

При оформленні внутрішнього переміщення основних засобів акт (накладна) виписується у двох примірниках працівником відділу (цеху) – здавальника. Перший примірник з розпискою одержувача та здавальника передається до бухгалтерії, а другий – відділу (цеху) – здавальнику.

При безоплатній передачі основних засобів іншому підприємству акт складається у двох примірниках (для підприємства, що здає та приймає основні засоби).

При передачі основних засобів іншому підприємству за плату акт складається у трьох примірниках: перші два у підприємства, що здає (де перший примірник додається до звіту, а другий – до повідомлення на передачу та для акцепта), третій примірник передається особі, що приймає основні засоби.


Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів (форма № ОЗ-2)

Форма застосовується для оформлення приймання-здачі основних засобів із ремонту, реконструкції та модернізації.

Акт, підписаний працівником цеху (відділу), що уповноважений на приймання основних засобів, та представником цеху (підприємства), який виконував ремонт, реконструкцію та модернізацію, здають до бухгалтерії підприємства (організації). Акт підписується головним бухгалтером та затверджується керівником підприємства, організації чи особами, на те уповноваженими. До технічного паспорта відповідного об’єкта основних засобів повинні бути внесені необхідні зміни до характеристики об’єкта, пов’язані із капітальним ремонтом, реконструкцією та модернізацією.

Якщо ремонт, реконструкцію або модернізацію виконує стороннє підприємство, акт складають у двох примірниках. Другий примірник передають підприємству, що виконує ремонт, реконструкцію, модернізацію.


Акт на списання основних засобів (форма № ОЗ-3)

Форма застосовується для оформлення вибуття основних засобів (крім автотранспортних засобів) при повному або частковому їх списанні. Акт складається у двох примірниках комісією, призначеною керівником підприємства, будови, організації, затверджується керівником підприємства (організації) або особою, на те уповноваженою. Перший примірник акта передають до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад запчастин, що залишилися в результаті їх списання, а також матеріалів, металобрухту і т. п.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від зносу та розборки будинків, споруд, демонтажу обладнання і т. п., відображають в акті в розділі “Розрахунок результатів списання об’єктів”.


Акт на списання автотранспортних засобів (форма № ОЗ-4)

Застосовується для оформлення списання автомобіля вантажного чи легкового, причепа чи напівпричепа при їх ліквідації. Акт складається у двох примірниках та підписується комісією, що призначається керівником автогосподарства (підприємства) і затверджується керівником підприємства (організації) чи особою, на те уповноваженою. Перший примірник передається до бухгалтерії, другий залишається у особи, відповідальної за зберігання основних засобів, та є підставою для здачі на склад матеріальних цінностей та металобрухту, що залишився в результаті списання.

Витрати по списанню, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розборки автотранспортних засобів, відображають в розділі “Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)”.


Акт про установку, пуск та демонтаж будівельної машини (форма № ОЗ-5)

Застосовується в будівельно-монтажних організаціях для оформлення передачі, установки та пуску будівельних машин та наступного їх демонтажу і передачі машинопрокатній базі.

Акт складається у двох примірниках представником машинопрокатної бази та будівельної дільниці, що експлуатує будівельні машини та механізми.


Інвентарна картка обліку основних засобів (форма № ОЗ-6)

Застосовується для обліку всіх видів основних засобів, а також для групового обліку однотипних об’єктів основних засобів, що надійшли в експлуатацію в одному календарному місяці, та таких, що мають одне і те ж виробничо-господарське призначення, технічну характеристику та вартість.

Інвентарна картка ведеться в бухгалтерії на кожний об’єкт чи групу об’єктів. У випадку групового обліку картка заповнюється шляхом позиційних записів окремих об’єктів основних засобів.

Форма заповнюється в одному примірнику на основі “Акта (накладної) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1), технічної та іншої документації.

Підставою для відміток про вибуття об’єктів основних засобів при передачі їх іншому підприємству (організації), а також про переміщення всередині підприємства є “Акт (накладна) приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів” (форма № ОЗ-1); при списанні об’єкта основних засобів внаслідок старіння чи зносу – “Акт на списання основних засобів” (форма № ОЗ-3). Записи про закінчені роботи по добудові, дообладнанню, реконструкції та модернізації, ремонту об’єкта ведуться в картці на підставі “Акта приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів” (форма № ОЗ-2).

В розділі “Коротка індивідуальна характеристика об’єкта” записуються тільки основні якісні та кількісні показники основного об’єкта, а також найважливіші прибудови, пристосування та приналежності, що відносяться до нього, обмежуючись двома-трьома найбільш важливими для даного об’єкта якісними показниками, виключаючи дублювання даних, що є на підприємстві (організації), технічної документації на даний об’єкт.

Коротку індивідуальну характеристику у випадку групового обліку основних засобів дають не по кожному об’єкту окремо, а в цілому по всій групі об’єктів, що враховуються в інвентарній картці.

При значній зміні якісних та кількісних показників в характеристиці об’єкта в результаті реконструкції (модернізації), добудови та дообладнання попередню інвентарну картку у випадку неможливості відобразити в ній всі показники, що характеризують реконструйований (модернізований, дообладнаний (добудований)) об’єкт в цілому, замінюють новою. Стару інвентарну картку зберігають як довідковий документ.


Опис інвентарних карток по обліку основних засобів (форма № ОЗ-7)

Застосовується для реєстрації інвентарних карток обліку основних засобів. Опис складається в одному примірнику бухгалтерією в цілях контролю за зберіганням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп (видів) основних засобів.


Картка обліку руху основних засобів (форма № ОЗ-8)

Застосовується для обліку руху основних засобів по класифікаційних групах при ручній обробці облікової документації.

Заповнюється на основі даних інвентарних карток відповідних груп (видів) основних засобів та звіряється з даними синтетичного обліку основних засобів.

На основі підсумкових даних цих карток заповнюються звітні форми з руху основних засобів.


Інвентарний список основних засобів (форма № ОЗ-9)

Застосовується для пооб’єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) по матеріальновідповідальних особах.

Дані пооб’єктного обліку основних засобів за місцями їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні записам в інвентарних картках обліку основних засобів, що ведуться в бухгалтерії.


Розрахунок амортизації основних засобів (для промислових підприємств) (форма № ОЗ-14)

Застосовується промисловим підприємством для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.


Розрахунок амортизації основних засобів (для будівельних організацій) (форма № ОЗ-15)

Застосовується будівельними організаціями для визначення суми амортизації основних засобів, що належить до нарахування у звітному місяці.


Розрахунок амортизації по автотранспорту (форма № ОЗ-16)

Застосовується для визначення сум амортизації автотранспортних засобів, що належать до нарахування у звітному місяці.

↓ Скачайте безкоштовні довідники ↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Найчастіші питання...

Відео:

 
 
 
 
 
 

© 2022 Бухоблік - buhoblik.org.ua