БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад Протоколу (рішення) загальних зборів засновників (учасників)

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гадюкінськ Інтернешнл»

Протокол (рішення) загальних зборів засновників (учасників) № 15

28.02.2017 р. м. Одеса

Присутні учасники на зборах:

Міліонерченко М. О. (паспорт KK 123456, виданий ХХ.ХХ.ХХХХ, ІПН 1234567891, що мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Середня, б. 165), який володіє часткою в розмірі 25 % статутного капіталу;

Міліардерченко О. М. (паспорт KK 654321, виданий ХХ.ХХ.ХХХХ, ІПН 2345678901, що мешкає за адресою: м. Одеса, вул. Михайлівська, б. 113), який володіє часткою в розмірі 50 % статутного капіталу;

ТОВ «Запах грошей» (код ЄДРПОУ 123456789, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Транспортна, 165) в особі директора Протокольченко Л. В., яке володіє часткою в розмірі 25 % статутного капіталу.

Запрошений:

Обліковченко Ю. М., головний бухгалтер ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл».

На загальний зборах учасників ТОВ присутні всі учасники, що володіють у сукупності 100 % статутного капіталу відповідно до Статуту, а тому збори є правомочними та можуть бути проведені для вирішення питань порядку денного, що стосуються діяльності товариства.


Порядок денний:

1. Розгляд результатів діяльності ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл» за 2016 рік.

2. Розподіл частини прибутку для виплати дивідендів.


Доповідали:

1. Обліковченко Ю. М. повідомив, що за результатами діяльності у 2018 році ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл» отримало прибуток у сумі 250000 грн. Крім того, за результатами роботи минулих років сума нерозподіленого прибутку становить 120000 грн.

2. Міліардерченко О. М. запропонував направити на виплату дивідендів 210000 грн.


Вирішили:

1. Направити на виплату дивідендів учасникам частину чистого прибутку ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл» у сумі 210000 грн.

2. Розподілити суму дивідендів між учасниками пропорційно до їх часток у статутному капіталі ТОВ «Гадюкінськ Інтернешнл», а саме:

Міліонерченко М. О. – 52500 грн. (25 %);

Міліардерченко О. М. – 105000 грн. (50 %);

ТОВ «Запах грошей» – 52500 грн. (25 %).

3. Здійснити виплату дивідендів у період із 01.03.17 р. до 30.04.17 р. грошовими коштами.


Голосували:

«за» – одноголосно, «проти» – відсутні. Рішення прийнято.


Підписи учасників зборів.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp039803 Финансовая отчетность / rp039804 Фінансова звітність підприємства

rp039803 Бухгалтерский учет / rp039804 Бухгалтерський облік

rp039813 Учетная политика / rp039814 Облікова політика

rp039805 Баланс предприятия (Форма №1) / rp039806 Баланс підприємства (Форма №1)

rp039813 Отчет о финансовых результатах / rp039814 Звіт про фінансові результати

rp039815 Отчет о движении денежных средств / rp039816 Звіт про рух грошових коштів

rp039817 Отчет о собственном капитале / rp039818 Звіт про власний капітал

rp039819 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp039820 Фінансовий звіт малого підприємства

rp039821 Примечания к финансовой отчетности / rp039822 Примітки до фінансової звітності

rp039805 Бухгалтерские проводки / rp039806 Бухгалтерскі проводки

rp039815 Приказ об учетной политике / rp039816 Наказ про облікову політику

rp039819 План счетов бухгалтерского учета / rp039820 План рахунків бухгалтерського обліку

rp039801 Учет основных средств / rp039802 Облік основних засобів