БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад Протоколу загальних зборів членів трудового колективу з обранням представника для узгодження графіка відпусток

Реклама

Тема: Графік відпусток (График отпусков).

Ще 130 (!!!) прикладів документів і розрахунків - у buh019277 Довіднику "Відпустки" >>>

Приклад Протоколу загальних зборів членів трудового колективу з обранням представника для узгодження графіка відпусток:

ПРОТОКОЛ
загальних зборів членів трудового колективу

Товариство з обмеженою відповідальністю "_____________"

м. ____________

«___» ________________ 2021 р.

Кількість працюючих (членів трудового колективу) _________ осіб.

У відрядженні, відпустці, на лікарняному – ____осіб.

Присутні на Зборах ____ осіб.

Присутні на Зборах запропонували обрати Головою цих Зборів _______________(ПІБ, посада), секретарем Зборів – ____________(ПІБ, посада).

УХВАЛИЛИ: обрати Головою Зборів _______________(ПІБ, посада), секретарем Зборів – ____________(ПІБ, посада).

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – _____осіб; «ПРОТИ» ________осіб, «УТРИМАЛИСЯ» ______ осіб.

Рішення прийнято.

ВИСТУПИВ: Голова Зборів ___________________ – запропонував затвердити Порядок денний зборів, який складається з одного питання, а саме: «Про обрання представника трудового колективу ТОВ "________".

УХВАЛИЛИ: Порядок денний затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – _____осіб; «ПРОТИ» ________осіб, «УТРИМАЛИСЯ» ______ осіб.

Рішення прийнято.

Порядок денний:

Про обрання представника трудового колективу ТОВ "____________".

СЛУХАЛИ: Голову Зборів _______________ – на виконання вимог Кодексу законів України про працю, Законів України «Про відпустки» та «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та з метою представництва інтересів працівників перед роботодавцем у ТОВ "_______________", що належать до повноважень профспілкових організацій, пропоную обрати ____________ (прізвище, ініціали)______________ (посада) представником трудового колективу ТОВ "_______________" та доручити йому представництво інтересів наших працівників перед керівництвом ТОВ "_______________" з правом підпису від імені трудового колективу підприємства документів, необхідність укладання яких, передбачена чинним законодавством України.

Інших пропозицій не надійшло.

УХВАЛИЛИ: обрати ____________ (прізвище, ініціали)______________ (посада) представником трудового колективу ТОВ "_______________" та доручити йому представництво інтересів наших працівників перед керівництвом ТОВ "_______________" з правом підпису від імені трудового колективу підприємтва документів, необхідність укладання яких, передбачена чинним законодавством України.

ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» – _____осіб; «ПРОТИ» ________осіб, «УТРИМАЛИСЯ» ______ осіб.

Рішення прийнято.

Голова Зборів ______________ / ______________ /

Секретар Зборів ______________ / ______________ /

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh019201 Расчет отпускных / buh019202 Розрахунок відпускних.

buh019203 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh019204 Компенсація за невикористану відпустку.

buh019205 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh019206 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh019207 Пример расчета отпускных / buh019208 Приклад розрахунку відпускних.

buh019211 Выплата отпускных / buh019212 Виплата відпускних.

buh019231 Резерв отпусков / buh019232 Резерв відпусток.

buh019233 Учет отпускных / buh019234 Облік відпускних.

buh019237 Отпуск по уходу за ребенком / buh019238 Відпустка по догляду за дитиною.

buh019239 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh019240 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh019283 Ежегодный отпуск / buh019284 Щорічна відпустка.

buh019285 Учебный отпуск / buh019286 Навчальна відпустка.

buh019287 Отпуск за свой счет / buh019288 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh019265 Приказ на отпуск / buh019266 Наказ про відпустку .

buh019267 Заявление на отпуск / buh019268 Заява на відпустку.

buh019241 Индексация зарплаты / buh019242 Індексація зарплати.

buh019243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh019244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh019245 Штатное расписание / buh019246 Штатний розпис.

buh019263 Табель учета рабочего времени / buh019264 Табель обліку робочого часу.