БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заяви акціонера про виплату дивідендів з каси акціонерного товариства

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Цей приклад заяви був розміщений у загальному доступі за адресою http://www.mzu.com.ua/shareholders/29.07.16_(ua).pdf .

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040503 Финансовая отчетность / rp040504 Фінансова звітність підприємства

rp040503 Бухгалтерский учет / rp040504 Бухгалтерський облік

rp040513 Учетная политика / rp040514 Облікова політика

rp040505 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040506 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040513 Отчет о финансовых результатах / rp040514 Звіт про фінансові результати

rp040515 Отчет о движении денежных средств / rp040516 Звіт про рух грошових коштів

rp040517 Отчет о собственном капитале / rp040518 Звіт про власний капітал

rp040519 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040520 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040521 Примечания к финансовой отчетности / rp040522 Примітки до фінансової звітності

rp040505 Бухгалтерские проводки / rp040506 Бухгалтерскі проводки

rp040515 Приказ об учетной политике / rp040516 Наказ про облікову політику

rp040519 План счетов бухгалтерского учета / rp040520 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040501 Учет основных средств / rp040502 Облік основних засобів