БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад заяви акціонера про виплату дивідендів на банківський рахунок

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Цей приклад заяви був розміщений у загальному доступі за адресою http://www.mzu.com.ua/shareholders/29.07.16_(ua).pdf .

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040403 Финансовая отчетность / rp040404 Фінансова звітність підприємства

rp040403 Бухгалтерский учет / rp040404 Бухгалтерський облік

rp040413 Учетная политика / rp040414 Облікова політика

rp040405 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040406 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040413 Отчет о финансовых результатах / rp040414 Звіт про фінансові результати

rp040415 Отчет о движении денежных средств / rp040416 Звіт про рух грошових коштів

rp040417 Отчет о собственном капитале / rp040418 Звіт про власний капітал

rp040419 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040420 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040421 Примечания к финансовой отчетности / rp040422 Примітки до фінансової звітності

rp040405 Бухгалтерские проводки / rp040406 Бухгалтерскі проводки

rp040415 Приказ об учетной политике / rp040416 Наказ про облікову політику

rp040419 План счетов бухгалтерского учета / rp040420 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040401 Учет основных средств / rp040402 Облік основних засобів