БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад графіку змінності охоронників підприємства на місяць

Реклама

Теми: buh012217 Змінний графік роботи / buh012218 Сменный график работы, buh012219 Графік змінності / buh012220 График сменности.

Охоронник

Числа місяця

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Разом

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Жук А. В.

8

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

В

В

8

8

176

8

8

8

В

В

8

8

8

8

8

В

В

8

8

8

Гусь К. К.

15

О

О

15

В

В

15

О

О

15

В

В

24

О

О

168

15

О

О

24

В

В

15

О

О

15

В

В

15

О

О

Працелюбченко І. І.

О

15

О

О

24

В

В

15

О

О

15

В

В

15

О

177

О

15

В

В

24

О

О

15

О

О

24

В

В

15

О

Охоронченко М. К.

О

О

15

В

В

24

О

О

15

О

О

24

В

В

15

177

О

О

15

В

В

15

О

О

15

В

В

24

О

О

15

Умовні позначення:

8, 15, 24 — тривалість зміни;

В — день щотижневого відпочинку (вихідний або святковий день);

О — день міжзмінного відпочинку.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

buh012201 Табель учета рабочего времени / buh012202 Табель обліку робочого часу.

buh012203 Суммированный учет рабочего времени / buh012204 Підсумований облік робочого часу.

buh012205 Штатное расписание / buh012206 Штатний розпис.

buh012241 Индексация зарплаты / buh012242 Індексація зарплати.

buh012243 Декретный отпуск по беременности и родам / buh012244 Декретна відпустка по вагітності та пологах.

buh012257 Уведомление о приеме на работу / buh012258 Повідомлення про прийняття на роботу.

buh012221 Классификатор профессий (Украина) / buh012222 Класифікатор професій (Україна).

buh012209 Расчет отпускных / buh012210 Розрахунок відпускних.

buh012211 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh012212 Компенсація за невикористану відпустку.

buh012215 Расчет больничного / buh012216 Розрахунок лікарняних.

buh012217 Правила внутреннего трудового распорядка / buh012218 Правила внутрішнього трудового розпорядку.

buh012281 График отпусков / buh012281 Графік відпусток.