БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклад наказу щодо виконання рішення про нарахування і виплату дивідендів

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

ТОВ "Гадюкінськ Інтернешнл"

Наказ № 28

Щодо виконання рішення про нарахування і виплату дивідендів

03 березня 2017 р


У звязку з розподілом прибутку за 12 місяців 2016 року, згідно з протоколом Загальних зборів учасників ТОВ "Гадюкінськ Інтернешнл" від 28 лютого 2017 року,


Наказую:

Головному бухгалтеру Обліковченко Ю. М. забезпечити виконання рішення Загальних зборів учасників що відображеуно в протоколі №15 від 28.02.2017 року, щодо нарахування та виплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства за 2016 рік у сумі 210000 гривень.

Срок виконання виплати — 26 березня 2017 року.Копія протоколу № 15 від 28.02.2017 року додається.


Директор _________ Міліонерченко М. О


З Наказом ознайомлений: ____________

________________ 2017 р.

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040103 Финансовая отчетность / rp040104 Фінансова звітність підприємства

rp040103 Бухгалтерский учет / rp040104 Бухгалтерський облік

rp040113 Учетная политика / rp040114 Облікова політика

rp040105 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040106 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040113 Отчет о финансовых результатах / rp040114 Звіт про фінансові результати

rp040115 Отчет о движении денежных средств / rp040116 Звіт про рух грошових коштів

rp040117 Отчет о собственном капитале / rp040118 Звіт про власний капітал

rp040119 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040120 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040121 Примечания к финансовой отчетности / rp040122 Примітки до фінансової звітності

rp040105 Бухгалтерские проводки / rp040106 Бухгалтерскі проводки

rp040115 Приказ об учетной политике / rp040116 Наказ про облікову політику

rp040119 План счетов бухгалтерского учета / rp040120 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040101 Учет основных средств / rp040102 Облік основних засобів