БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Доповідна записка про відкликання з відпустки

Реклама

Тема: Відкликання з відпустки (Отзыв из отпуска).

Приклад доповідної записки про відкликання з відпустки працівника наведено нижче.

ТОВ "Зламані надії"

Цех №2

Директору

Суперкрутову О. О.

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

№ 66 від 15 червня 2021 р.

Про відкликання з щорічної відпустки

У результаті аварії 15 червня 2021 року пошкоджено обладнання, що використовується у виробничому процесі.

Для негайного усунення наслідків аварії та запобігання простою підприємства необхідно залучити до роботи механіка Мельничука М. М., відкликавши його з щорічної відпустки з 16 червня 2021 року.


Начальник цеху №2 _______________ Цеховченко І. П.

Популярные и важные страницы / Популярні та важливі сторінки:

buh020301 Расчет отпускных / buh020302 Розрахунок відпускних.

buh020303 Компенсация за неиспользованный отпуск / buh020304 Компенсація за невикористану відпустку.

buh020305 Расчет компенсации за неиспользованный отпуск / buh020306 Розрахунок компенсації зa невикористану відпустку.

buh020307 Пример расчета отпускных / buh020308 Приклад розрахунку відпускних.

buh020311 Выплата отпускных / buh020312 Виплата відпускних.

buh020331 Резерв отпусков / buh020332 Резерв відпусток.

buh020333 Учет отпускных / buh020334 Облік відпускних.

buh020337 Отпуск по уходу за ребенком / buh020338 Відпустка по догляду за дитиною.

buh020339 Дополнительный социальный отпуск на детей / buh020340 Додаткова соціальна відпустка на дітей.

buh020341 Индексация зарплаты / buh020342 Індексація зарплати.

buh020343 Декретный отпуск / buh020344 Декретна відпустка.

buh020383 Ежегодный отпуск / buh020384 Щорічна відпустка.

buh020385 Учебный отпуск / buh020386 Навчальна відпустка.

buh020387 Отпуск за свой счет / buh020388 Відпустка без збереження заробітної плати.

buh020365 Приказ на отпуск / buh020366 Наказ про відпустку .

buh020367 Заявление на отпуск / buh020368 Заява на відпустку.

buh020345 Штатное расписание / buh020346 Штатний розпис.

buh020363 Табель учета рабочего времени / buh020364 Табель обліку робочого часу.

buh020381 График отпусков / buh020382 Графік відпусток.