БУХУЧЕТ: ФОРУМ НАЛОГИ УЧЕТ РАБОТНИКИ РАСЧЕТЫ

Приклади протоколу річних Загальних зборів акціонерів

Тема: Виплата дивідендів (Выплата дивидендов).

Додатково: Приклади оформлення інших документів для виплати дивідендів

01) Приклад протоколу річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО».

02) Протокол Загальних Зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства Новокраматорський машинобудівний завод - дивіться за адресою http://www.nkmz.com/fileadmin/services/actioners/protokol1_osa_2016.pdf

03) ПРОТОКОЛ чергових річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РЕЗОНАНС» - дивіться за адресою http://www.ekka.com.ua/wp-content/uploads/Resonance_jsc_20130215.pdf.

04) ПРОТОКОЛ Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фармак» - дивіться за адресою https://farmak.ua/ckeditor_assets/attachments/141/protokol_22_zagalnyh_zboriv_akcioneriv_pat_farmak.pdf

Важные и популярные страницы / Важливі та популярні сторінки:

rp040003 Финансовая отчетность / rp040004 Фінансова звітність підприємства

rp040003 Бухгалтерский учет / rp040004 Бухгалтерський облік

rp040013 Учетная политика / rp040014 Облікова політика

rp040005 Баланс предприятия (Форма №1) / rp040006 Баланс підприємства (Форма №1)

rp040013 Отчет о финансовых результатах / rp040014 Звіт про фінансові результати

rp040015 Отчет о движении денежных средств / rp040016 Звіт про рух грошових коштів

rp040017 Отчет о собственном капитале / rp040018 Звіт про власний капітал

rp040019 Отчет субъекта малого предпринимательства / rp040020 Фінансовий звіт малого підприємства

rp040021 Примечания к финансовой отчетности / rp040022 Примітки до фінансової звітності

rp040005 Бухгалтерские проводки / rp040006 Бухгалтерскі проводки

rp040015 Приказ об учетной политике / rp040016 Наказ про облікову політику

rp040019 План счетов бухгалтерского учета / rp040020 План рахунків бухгалтерського обліку

rp040001 Учет основных средств / rp040002 Облік основних засобів