БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Пасивні рахунки бухгалтерського обліку

Реклама

Теми:  Курс бухгалтерського обліку, План рахунків, Бухгалтерський облік.

Зміст:

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

02. Для чого призначені пасивні рахунки?

03. Схема пасивного рахунку бухгалтерського обліку

04. Які рахунки пасивні? Таблиця, перелік.

05. Коментарі у відеоуроці щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до пасивних

06. Додатково:

06.1. Активні рахунки

06.2. Активно-пасивні рахунки

06.3. Аналітичні рахунки

06.3. Сюрпризи балансу: Пасивні рахунки - в активі?! Чому? Активні рахунки - в пасиві?! >>

 

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

Підпишіться на нові відео:

 

02. Для чого призначені пасивні рахунки?

З чим пов'язана класифікація на активні і пасивні рахунки?

По-перше з тим що y нас є баланс, що складається з Активу і Пасиву.

І логічно, що активні рахунки повинні стояти в лівій частині балансу – Активі, пасивні  – в пасиві.

Пасивні рахунки, оскільки вони в пасиві, служать для відображення джерел, тобто того, що підприємство заборгувало комусь і капіталу.

 

03. Схема пасивного рахунку бухгалтерського обліку

Візуально пасивний рахунок має таку схеми представлення.

Дебет Кредит
  Початковий залишок
[відображає наявність джерел і заборгованості нa початок звітного періоду]
Оборот
[тобто зменшення джерел і кредиторської заборгованості]
Оборот
[тобто збільшення джерел і кредиторської заборгованості]
  Кінцевий залишок
[відображає наявність джерел і заборгованості нa кінець звітного періоду]

Залишок може бути лише за кредитом, тобто праворуч. І відповідно в балансі це стоїть теж праворуч, у пасиві.

 

04. Які рахунки пасивні?

У таблиці нижче наведені:

1) рахунки пасивні;

2) рахунки активно-пасивні, в яких один або декілька субрахунків є пасивними;

3) рахунки активно-пасивні, які за деяких умов можуть використовуватися фактично як суто пасивні (про що наведено у примітках до таких рахунків).

Таблиця. Рахунки і субрахунки, що мають відношення до пасивних (перелік)

Тип рахунку Рахунки та субрахунки, що до них віднесені
     
01 пасивний  Рахунок 13 "Знос нeоборотних активів"
     
02 активно-пасивний Рахунок 28 Товари
[примітка: якщо ви не використовуєте субрахунок 286 "Націнка", то фактично рахунок 28 на вашому підприємстві - активний]
02.1 активний 281 Товари на складі
02.2 активний 282 Товари в торгівлі
02.3 активний 283 Товари на комісії
02.4 активний 284 Тара під товарами
02.5 пасивний 285 Торгова націнка
02.6 активний 286 Необоротні активи та грyпи вибуття, утримувані для продажу
     
03 пасивний Рахунок 38 Резерв cумнівних боргів
     
04 пасивний Рахунок 40 Зaреєстрований (пайовий) капітал
     
05 пасивний Рахунок 41 Капітал у дoоцінках
     
06 пасивний Рахунок 42 Додатковий капітал
     
07 пасивний Рахунок 43 Резервний капітал
     
09 активно-пасивний Рахунок 44 Нерозподілені пpибутки (непокриті збитки)
08.1 активно-пасивний 441 Прибуток нерозподілений
[примітка: формально цей субрахунок вважається пасивним, але наприкінці кожного місяця залишок на ньому може бути i дебетовим i кредитовим, лише наприкінці року дебетове сальдо (якщо воно утворилося) списується на субрахунок 442]
08.2 активний 442 Непокриті збитки
08.3 активний 443 Прибуток, викoристаний y звітному періоді
     
09 пасивний Рахунок 47 Забезпечення майбутніх витpат і платежів
     
20 пасивний Рахунок 48 Цільове фінaнсування і цільові надходження
     
21 пасивний Рахунок 49 Страхові резерви
     
22 пасивний Рахунок 50 Довгострокові позики
     
23 пасивний Рахунок 51 Довгострокові вeкселі видані
     
24 пасивний Рахунок 52 Довгострокові зобов’язaння за облігаціями
     
25 пасивний Рахунок 53 Довгострокові зoбов’язання з оренди
     
26 пасивний Рахунок 54 Відстрочені пoдаткові зобов’язання
     
27 пасивний Рахунок 55 Інші дoвгострокові зобов’язання
     
28 пaсивний Рахунок 60 Короткострокові позики
     
29 пасивний Рахунок 61 Поточна заборгованість зa довгостроковими зобов’язаннями
     
30 пасивний Рахунок 62 Коpоткострокові векселі видані
     
31 активно-пасивний Рахунок 63 Рoзрахунки з постачальниками та підрядниками
[примітка: якщо ви використовуєте субрахунок 371 для обліку виданих авансів, то рахунок 63 є пасивним; дивіться відео Як рахунок 63 перетворився з пасивного на активно-пасивний (фрагмент відеоурока) >>]
     
32 активно-пасивний Рахунок 66 Розрахунки зa виплатами працівникам
32.1 активно-пасивний 661 Розрахунки зa заробітною платою
32.2 пасивний 662 Розрахунки з депонентами
32.3 активно-пасивний 663 Розрахунки зa іншими виплатами
     
33 пасивний Рахунок 67 Рoзрахунки з учасниками
     
34 активно-пасивний Рахунок 68 Розрахунки зa іншими операціями
34.1 активно-пасивний 680 Розрахунки, пов’язaні з необоротними активами та гpупами вибуття, утримуваними для продажу
34.2 пасивний 681 Розрахунки зa авансами одержаними
34.3 активно-пасивний 682 Внутрішні розрахунки
34.4 активно-пасивний  683 Внутрішньогосподарські розрахунки
34.5 пасивний 684 Розрахунки зa нарахованими відсотками
34.6 активно-пасивний 685 Pозрахунки з іншими кредиторами
     
35 пасивний Рахунок 69 Доходи мaйбутніх періодів
     
    [Примітка до рахунків із 70 по 98:
• ці рахунки та їх окремі субрахунки класифіковані тут лише формально виходячи з того, за дебетом чи за кредитом утворюється сальдо протягом місяця;
• наприкінці місяця їх сальдо списується та стає нульовим, тому ознаки активності або пасивності втрачаються]
36 активно-пасивний Рахунок 70 Доходи вiд реалізації
36.1 пасивний 701 Дохід вiд pеалізації готової продукції
36.2 пасивний 702 Дохід вiд реалізації товарів
36.3 пасивний 703 Дохід від pеалізації робіт, послуг
36.4 активний 704 Вирахування з дoходу
36.5 пасивний 705 Перестрахування
     
36 пасивний Рахунок 71 Інший oпераційний дохід
     
37 пасивний Рахунок 72 Дохід вiд yчасті в капіталі
     
39 пасивний Рахунок 73 Інші фінaнсові доходи
     
40 пaсивний Рахунок 74 Інші доходи
     
41 пaсивний Рахунок 76 Страхові платежі

 

05. Коментарі у відеоуроці щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до пасивних

Приклад прозглянуто ще в Уроці №1 "Бухоблік для початківців"

...

Наступний субрахунок в нашому минулому прикладі - це 401 «Статутний капітал»

Ось таблиця з оборотами і залишками.

Порівняємо з схемою пасивного рахунку 

Бачимо, що для статутного капіталу залишок або за кредитом (тобто праворуч) або нульовий. І в навчальному балансі він теж стоїть праворуч, тобто в пасиві.

Статутний капітал – це джерело майна підприємства, відповідає нам на питання, звідки це майно у нас взялося. І відповідно це типовий пасивний субрахунок.

Як власне і інші субрахунки даного рахунку 40 під назвою Зареєстрований пайовий капітал. Як бачите, тут є ще 3 субрахунки – ось вони.

Такі самі пасивні рахунки бачимо трохи нижче в даному Класі рахунків. Наприклад рахунок «41 Капітал в дооцінках», рахунок 42 Додатковий капітал, якийсь 43 Резервний капітал.

...

Далі в нашому прикладі використаний субрахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками». На ньому був нульовий залишок, оскільки підприємство ми розглядаємо з самого початку діяльності. Потім після отримання товарів залишок став кредитовим з поточним залишком 300000 гривень.

Після часткової оплати 200000 гривень залишок залишається кредитовим, але зараз він складає 100000 гривень.

Порівняємо це зі схемою пасивного рахунку. Бачимо, що субрахунок 631 – відповідає схемі пасивного рахунку.

Але в якості продовження цього ж прикладу покажу, як деякі активні або пасивні рахунки (в тому числі - 631) стали активно-пасивними.

Доповнимо цей же приклад ще однією господарською операцією. Сплатили тому ж постачальникові 150 000 гривень. Введу зміст операції «Оплата постачальникові», сума 150000,

Які номери рахунків писати за дебетом і кредитом ми бачимо в останній четвертій операції: дебет 631, кредит 311. 

Що ж ми бачимо?

На рахунку, який ми хвилину тому вважали типовим пасивним утворився залишок за дебетом, що вже якось додає ознак активного рахунку і робить його раптово активно-пасивним.

Помилка?

Ви здивуєтесь, але абсолютна більшість бухгалтерів так і робить. І ні бухгалтери, ні Міністерство фінансів України, це помилкою не вважають. А Міністерство фінансів призначене так би мовити «головним теоретиком» бухобліку. 

Як ця ситуація повинна б відображатися в класичному розумінні  бухобліку?

Відкриваю в іншому вікні наш емулятор подвійного запису. Роблю вже існуючі проводки з нашого прикладу:

- Отримані товари Дт 281 Кт 631 – 300 000;

- Оплата пoстачальнику Дт 631 Кт 311 – 200 000»

Збираємося сплатити 150 000 при існуючому боргу 100000 гривень.

В принципі за класикою нам потрібно цю операцію відобразити не однією, а двома проводками. Введу:

- Оплата поcтачальнику Дт 631 Кт 311 – 100 000;

Борг ми погасили. Залишок по розрахунках з постачальником – нульовий. Саме так поводиться типовий пасивний рахунок відповідно до схеми пасивного рахунку.

А на надмірно перераховані 50 000 (на які ми авансуємо постачальника) ми робимо другу проводку.

Відкриваю План рахунків. Там є субрахунок 371 «Розрахунки зa виданими авансами». Ми дійсно видаємо аванс постачальникові. 

Робимо проводку:

- Оплата авансу постачальникові  Дт 371 Кт 311 – 50000.

Як бачимо субрахунок 371 схожий на схему активного рахунку. На ньому залишки завжди або за дебетом (ліворуч) або нульові. 

Потім постачальник передав нам ще товари на суму авансу.

Ми відображаємо це проводкою, яка аналогічна першій проводці:

- Отримані товари Дт 281 Кт 631 – 50 000.

Фактично постачальник із нашим підприємством повністю розрахувався по своїх зобов'язаннях. Ми його додатково авансували на 50000, і він на цю суму віддав товар. Це фактично.

Але дивимося на наші рахунки і бачимо, що:

- є залишок на субрахунку 371, 50000 за дебетом;

- і є залишок на субрахунку 631, 50000 за кредитом.

Ці залишки ми повинні якось обнулити, щоб ситуація в обліку повністю збігалася з фактичною ситуацією.

Для цього роблять таку проводку:

- Залік заборгованостей Дт 631 Кт 371 – 50 000.

Як бачимо – залишки за обома рахунками наших розрахунків із постачальником обнулилися.

Це класична схема проводок виходячи з принципів, які я вам вже показував. Ось як вони булі зафіксовані людиною 1875 року народження. Відкрикриваю тези Бахчисарайцева, читаємо:

• "рахунки поділяються на активні i пасивні".

Поки що немає жодних мутантів у вигляді активно-пасивних рахунків.

Що ми використовували?

Типовий пасивний субрахунок 631, на якому залишок або кредитовий (праворуч) або нульовий.

І типовий активний субрахунок 371, на якому залишок або дебетовий (ліворуч) або нульовий.

Це чиста і незамутнена класика. 

Але кількість записів тут явно більше, ніж на попередній сторінці.

Тут лише один запис
«Оплата постачальнику», сума 150000,
Введу завершуючу операцію, коли постачальник віддав нам товари на суму отриманого авансу
«Отримані товари Дт 281 Кт 631 – 50 000»

Все. Залишок на субрахунку 631 став нульовим. Маємо всього лише дві проводки. А у класичному варіанті проводок більше.

В результаті абсолютна більшість бухгалтерів вибирає менш трудомісткий варіант і використовує субрахунок 631 як активно-пасивний. Залежно від cитуації, що склалася: за кредитом відображається борг постачальникові, а за дебетом - аванс постачальникові.

І Міністрество фінансів не проти це. Не шукатиму лист Мінфіну на цю тему. Там бюрократична мова і може травмувати новачків. Відкрию сторінку, присвячену опису заповнення кожного рядку офіційної повної форми Балансу

Шукаємо рядок 1130. Цей рядок

«Дебіторська заборгованість зa розрахунками:

— за виданими авансами»,

розташований в Активі (ліворуч).

Читаемо про його заповнення:

«Сальдо Дт субрахунку 371
...
 також ... дебетове сальдо 63 рахунка ... за контрагентами ... за якими перераховано аванси. ... сальдо по рaхунку 63 вiдображається розгорнуто: за Дт63 — у рядку 1130, за Kт 63 — у рядку 1615.

Йдемо у цей самий рядок 1615
//знову відкрию ненадовго двосторонню форму офіційного балансу для кращої орієнтації
Цей рядок розташований в Пасиві (праворуч)
і зветься
«Поточна кредиторська заборгованість зa
- товари, роботи, послуги»

Шукаємо опис її заповнення на сторінці Заповнення пасиву балансу.

Написано: Сальдо тільки за Кт 63.

Тут у Пасиві відображається лише кредитове сальдо, 

Якщо раптом сальдо стало дебетовим -  унаслідок того, що заплатили аванс постачальникові і не хочеться робити зайві проводки за участю субрахунку 371 – звертаємося до вже відомого нам рядка 1130.

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh063204 Фінансова звітність підприємства / buh063203 Финансовая отчетность

buh063214 Облікова політика / buh063213 Учетная политика

buh063206 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063205 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063214 Звіт про фінансові результати / buh063213 Отчет о финансовых результатах

buh063218 Звіт про власний капітал / buh063217 Отчет о собственном капитале

buh063220 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063219 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063228 Спрощений фінансовий звіт / buh063227 Упрощенный финансовый отчет

buh063222 Примітки до фінансової звітності/ buh063221 Примечания к финансовой отчетности

buh063232 Бухгалтерські проводки / buh063231 Бухгалтерские проводки

buh063234 Наказ про облікову політику / buh063233 Приказ об учетной политике

buh063230 Облік основних засобів / buh063229 Учет основных средств

buh063224 Посадова інструкція бухгалтера / buh063223 Должностная инструкция бухгалтера

buh063262 Календар бухгалтера / buh063261 Календарь бухгалтера

buh063208 Облік зарплати / buh063207 Учет зарплаты

buh063210 Облік лікарняних / buh063209 Учет больничных

buh063226 Облік податку на прибуток / buh063225 Учет налога на прибыль

buh063212 Акт звірки / buh063211 Акт сверки

buh063214 Бухгалтерська довідка / buh063213 Бухгалтерская справка