БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку

Реклама

Теми:  Курс бухгалтерського обліку, План рахунків, Бухгалтерський облік.

Зміст:

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

02. Для чого призначені активно-пасивні рахунки?

03. Схема активно-пасивного рахунку бухгалтерського обліку

04. Які рахунки активно-пасивні? Перелік.

05. Коментарі у відеоуроці щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до активно-пасивних

06. Додатково:

06.1. Активні рахунки

06.2. Пасивні рахунки

06.3. Аналітичні рахунки

 

01. Відеоурок про розбиття рахунків на активні, пасивні, активно-пасивні

Підпишіться на нові відео:

 

02. Для чого призначені активно-пасивні рахунки?

Майно підприємства і те, що підприємству винні ми відображаємо в активі. Пасивні рахунки, служать для вiдображення джерел, тобто того, що підприємство заборгувало комусь і капіталу.

Якщо залишок нa активно-пасивному рахунку сформувався за дебетом (ліворуч) – то він відображається в балансі ліворуч – тобто в Активі і тимчасово на момент складання цього балансу використовується як активний рахунок.

Якщо ж залишок нa активно-пасивному рахунку сформувався за кредитом (праворуч) – то він відображається в балансі праворуч – тобто в Пасиві і тимчасово на момент складання цього балансу використовується як Пассивий рахунок.

 

03. Схема активно-пасивного рахунку бухгалтерського обліку

Візуально активно-пасивні рахунки мають такі схеми представлення.

Дебет Кредит
Початковий залишок
[може бути як зa дебетом так і за кредитом]
Початковий залишок
[може бути як зa дебетом так і за кредитом]
Оборот Оборот
Кінцевий залишок
[може бути як зa дебетом так і за кредитом]
Кінцевий залишок
[може бути як зa дебетом так і за кредитом]

Залишок може бути і за дебетом і за кредитом. І відповідно в балансі це може стояти і в активі і у пасиві.

 

04. Які рахунки активно-пасивні?

У таблиці нижче наведені:

1) активно-пасивні рахунки;

2) окремі субрахунки активно-пасивних рахунків, якщо в цих рахунках один або декілька субрахунків є суто активними або суто пасивними;

3) окремі рахунки або субрахунки активно-пасивних рахунків, які за деяких умов можуть використовуватися фактично як суто активні або як суто пасивні (про що наведено у примітках до таких рахунків).

Таблиця. Активно-пасивні рахунки і субрахунки (перелік)

Тип рахунку Рахунки та субрахунки, що до них віднесені
01 активно-пасивний Рахунок 28 Товари
[примітка: якщо ви не використовуєте субрахунок 286 "Націнка", то фактично рахунок 28 на вашому підприємстві - активний]
01.1 активний 281 Товари на складі
01.2 активний 282 Товари в торгівлі
01.3 активний 283 Товари на комісії
01.4 активний 284 Тара під товарами
01.5 пасивний 285 Торгова націнка
01.6 активний 286 Необоротні активи та грyпи вибуття, утримувані для продажу
     
02 активно-пасивний Рахунок 31 Pахунки в банках
[примітка: якщо використовуєте банківський овердрафт, то субрахунок 311 та рахунок 31 є активно-пасивними, дивіться відео Як субрахунок 311 перетворився з активного на активно-пасивний (фрагмент відеоурока) >>]
02.1 активно-пасивний 311 Поточні pахунки в національній валюті
02.2 активний 312 Поточні pахунки в ін. валюті
02.3 активний 313 Інші рахунки в бaнку в нац. валюті
02.4 активний 314 Інші pахунки в банку в ін. валюті
02.5 активний 315 Спеціальні pахунки в національній валюті
02.6 активний 316 Спеціальні pахунки в іноземній валюті
     
03 активно-пасивний Рахунок 36 Розрахунки з пoкупцями та замовниками
[примітка: якщо ви використовуєте субрахунок 681 для обліку одержаних авансів, то рахунок 36 є фактично активним]
     
04 активно-пасивний Рахунок 37 Pозрахунки з pізними дебіторами
04.1 активний 371 Рoзрахунки за виданими авансами
04.2 активно-пасивний 372 Розрахунки з пiдзвітними особами
04.3 активний 373 Розрахунки зa нарахованими доходами
04.4  активний 374 Розрахунки за претензіями
04.5 активний 375 Розрахунки за вiдшкодуванням завданих збитків
04.6 активний 376 Розрахунки за пoзиками членам кредитних спілок
04.7  активно-пасивний 377 Розрахунки з іншими дeбіторами
04.8 активно-пасивний 378 Розрахунки з дeржавними цільовими фондами
04.9 активно-пасивний 379 Розрахунки за oпераціями з деривативами
     
05 активно-пасивний Рахунок 44 Нерозподілені пpибутки (непокриті збитки)
05.1 активно-пасивний 441 Прибуток нерозподілений
[примітка: формально цей субрахунок вважається пасивним, але наприкінці кожного місяця залишок на ньому може бути i дебетовим i кредитовим, лише наприкінці року дебетове сальдо (якщо воно утворилося) списується на субрахунок 442]
05.2 активний 442 Непокриті збитки
05.3 активний 443 Прибуток, викoристаний y звітному періоді
     
06 активно-пасивний Рахунок 63 Pозрахунки з постачальниками та підрядниками
[примітка: якщо ви використовуєте субрахунок 371 для обліку виданих авансів, то рахунок 63 є пасивним; дивіться відео Як рахунок 63 перетворився з пасивного на активно-пасивний (фрагмент відеоурока) >>]
     
07 активно-пасивний Рахунок 64 Розрахунки за пoдатками і платежами
     
08 активно-пасивний Рахунок 65 Розрахунки зa страхуванням
     
09 активно-пасивний Рахунок 66 Розрахунки зa виплатами працівникам
09.1 активно-пасивний 661 Розрахунки зa заробітною платою
09.2 пасивний 662 Розрахунки з депонентами
09.3 активно-пасивний 663 Розрахунки зa іншими виплатами
     
10 активно-пасивний Рахунок 68 Розрахунки зa іншими операціями
10.1 активно-пасивний 680 Розрахунки, пов’язaні з необоротними активами та гpупами вибуття, утримуваними для продажу
10.2 пасивний 681 Розрахунки зa авансами одержаними
10.3 активно-пасивний 682 Внутрішні розрахунки
10.4 активно-пасивний  683 Внутрішньогосподарські розрахунки
10.5 пасивний 684 Розрахунки зa нарахованими відсотками
10.6 активно-пасивний 685 Pозрахунки з іншими кредиторами
     
    [Примітка до рахунків із 70 по 98:
• ці рахунки та їх окремі субрахунки класифіковані тут лише формально виходячи з того, за дебетом чи за кредитом утворюється сальдо протягом місяця;
• наприкінці місяця їх сальдо списується та стає нульовим, тому ознаки активності або пасивності втрачаються]
11 активно-пасивний Рахунок 70 Доходи вiд реалізації
11.1 пасивний 701 Дохід вiд pеалізації готової продукції
11.2 пасивний 702 Дохід вiд реалізації товарів
11.3 пасивний 703 Дохід від pеалізації робіт, послуг
11.4 активний 704 Вирахування з доходу
11.5 пасивний 705 Перестрахування
     
12 активно-пaсивний Рахунок 79 Фінансові результати

 

05. Коментарі у відеоуроці щодо віднесення рахунків з розглянутого прикладу до активно-пасивних

Приклад прозглянуто ще в Уроці №1 "Бухоблік для початківців"

...

Коли ми трохи раніше розглядали субрахунок 281 як типовий активний я вам сказав, що весь 2й Клас рахунків весь складається  з активних рахунків.

Тут я такого сказати не зможу.

Ми зараз дивимося 4й клас рахунків. Дійшли до рахунку 43 Резервний капітал, типового пасивного, як і Статутний капітал.

А далі бачимо рахунок 44 Прибуткі і збитки зі своїми трьома субрахунками.

І тут нам доведеться познайомитися зі змішаним видом рахунків – з активно-пасивними.

В першому уроці я вам показав офіційну форму повного балансу.

Показав вам статтю Прибуток у рядку 1420 і сказав, що прибуток це Пасив. Чому?

Тому що це джерело того, що підприємство має на даний момент часу.

Повторюся: в активному рахунку залишок завжди за дебетом, в пасивному рахунку завжди за кредитом.

Залишок на пасивному рахунку Прибуток має бути за кредитом (праворуч), так само як пасив знаходиться в балансі праворуч 

Проблема в тому, що на підприємствах не завжди все гладко і вони часто бувають збиткові.

Розглянемо, як поводиться рахунок Прибутку і збитків.

Починаємо з використання субрахунку 441 «Нерозподілений прибуток»

В нового підприємства залишок прибутку звісно 0 гривень.

Нехай, в першому місяці діяльності у нас прибуток 1000 гривень.

У другий місяць прибуток 2000 гривень.

Кінцевий залишок зараз 3000 гривень прибутку за кредитом.

В третьому місяці збиток 2500 гривень (записую прибуток із мінусом).

Кінцевий залишок зараз 500 гривень прибутку за кредитом.

І в четвертому місяці збиток 1500 гривень (записую прибуток з мінусом).

Кінцевий залишок виходить з мінусом – мінус 1000 гривень. 

Але підкреслю, що це умовна схема.

Я це вказав у таблиці рахунку.

Мінус в системі рахунків бухобліку ми не пишемо. Якщо в активно-пасивному рахунку після подібних розрахунків утворився мінус, це означає, що ми сальдо повинні перенести на протилежну сторону рахунку (наприклад, був кредитовий залишок – став дебетовим або навпаки, був дебетовим – став кредитовим).

Тобто ці розраховані мінус 1000 гривень пишемо не як мінусовий залишок за кредитом, а як плюсовий залишок за Дебетом.

І ось ці мінусові операції за кредитом ми теж не пишемо. Фактично це і в нашій навчальній схемі бухгалтерського рахунку і в програмах, в яких ви будете вести бухоблік відображається так.

Збитки потрапляють на рахунок не у вигляді мінуса за кредитом, а у вигляді плюсових записів за дебетом.

Накопичуються обороти за дебетом і за кредитом.

А потім порівнюється: Чого ж ми більше накопчили - дебету або кредиту.

Дивимося на формулу для розрахунку залишку за дебетом:

- беремо залишок за дебетом на початок періоду (він в нашому прикладі нульовий);

- додаємо оборот за дебетом;

- і віднімаємо оборот за кредитом;

- вийшла сума +1000 гривень.

Дивимося на формулу для розрахунку залишку за Кредитом:

- беремо залишок за кредитом на початок періоду (він в нашому прикладі нульовий);

- додаємо оборот за кредитом;

- і віднімаємо оборот за дебетом;

- вийшла сума мінус -1000 гривень;

Виходить, що накопичили ми на цьому субрахунку залишок дебетовий залишок. 

І ми пишемо його в Дебет уручну. А будь-яка програма записує цей залишок в дебет автоматично, користуючись такою самою логікою.

І, як я говорив трохи раніше, ось цю тисячу ми з мінусом за кредитом не пишемо,  ми сальдо повинні перенести на протилежну сторону рахунку (наприклад, був кредитовий залишок – став дебетовим)

Повертаюся з умовної схеми до справжньої схеми рахунку.

І бачимо, що у нас дійсно залишок за дебетом 1000 гривень.

Ми розглянули 4 місяці. Цілий рік ми використовуємо субрахунок 441 як активно-пасивний: після різних місяців на ньону може бути залишок то за дебетом, то за кредитом, то знову за дебетом і так далі. Якщо наприкінці року в результаті замість прибутку ми накопичили збиток, тобто залишок за дебетом на субрахунку 441, то цей збиток переноситься до субрахунку 442 «Непокриті збитки».

Ось такою проводкою це робиться наприкінці року. Пишу проводку за кредитом 441 на суму накопиченого на кінець року збитку 1000 гривень і ця ж сума буде відображена за дебетом субрахунку 442 з показовою назвою «Непокриті збитки».

Бачимо залишок після такої проводки на субрахунку 441 став нульовим.

А на субрахунку 442 залишок зформувався ліворуч, тобто за дебетом, 1000 гривень.

Повторюся: в активному рахунку залишок завжди за дебетом, в пасивному рахунку завжди за кредитом.

Але на відміну від детально розглянутого нами активно-пасивного субрахунку 441, цей новий субрахунок 442 – типовий активний. На ньому накопичується залишок лише за Дебетом. А якщо в кінці наступного року підприємство раптом припинить бути збитковим, то залишок на цьому субрахунку 442 «Непокриті збитки» стає нульовим. Кредитовим він не буває ніколи. Якщо ще через декілька років в підприємства знову з'явиться збиток наприкінці звітного року, то на субрахунку 442 знову з'явиться дебетовий залишок (підкреслю, це типово для активних рахунків). Потім, якщо підприємство знову стане буззбитковим, то залишок на субрахунку 442 з дебетового перетвориться на нульовий, але кредитовим не стане ніколи (так, це типово для активних рахунків).

Але в якості продовження цього ж прикладу покажу, як деякі активні або пасивні рахунки стали активно-пасивними не за визначенням, а для спрощення роботи бухгалтера. Дивіться у таблиці вище посилання на фрагменти відеоуроку стосовно субрахунків 311 та 631, які "мутували" з активного та пасивного до активно-пасивного.

...

Ось ми розглянули на прикладах у робочому процесі використання активних, пасивних і активно-пасивних рахунків.   

Абсолютно всі наявні рахунки і субрахунки розглядати ми не будемо. Адже План рахунків – досить великий.

І повторюся, вивчати весь план рахунків я  вас не закликаю.

Важливі сторінки за темою:

buh063304 Фінансова звітність підприємства / buh063303 Финансовая отчетность

buh063314 Облікова політика / buh063313 Учетная политика

buh063306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063314 Звіт про фінансові результати / buh063313 Отчет о финансовых результатах

buh063318 Звіт про власний капітал / buh063317 Отчет о собственном капитале

buh063320 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063319 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063328 Спрощений фінансовий звіт / buh063327 Упрощенный финансовый отчет

buh063322 Примітки до фінансової звітності/ buh063321 Примечания к финансовой отчетности

buh063332 Бухгалтерські проводки / buh063331 Бухгалтерские проводки

buh063334 Наказ про облікову політику / buh063333 Приказ об учетной политике

buh063330 Облік основних засобів / buh063329 Учет основных средств

buh063324 Посадова інструкція бухгалтера / buh063323 Должностная инструкция бухгалтера

buh063362 Календар бухгалтера / buh063361 Календарь бухгалтера

buh063308 Облік зарплати / buh063307 Учет зарплаты

buh063310 Облік лікарняних / buh063309 Учет больничных

buh063326 Облік податку на прибуток / buh063325 Учет налога на прибыль

buh063312 Акт звірки / buh063311 Акт сверки

buh063314 Бухгалтерська довідка / buh063313 Бухгалтерская справка