БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Дебет і кредит рахунку простими словами

Реклама

Теми:  Курс бухгалтерського обліку, Бухгалтерський облік.

Зміст

01. Відеоурок про поняття дебету і кредиту

02. Коментарі з відеоуроку про поняття дебету і кредиту (с таблицями та ілюстраціями)

03. Додатково:

04.1. Подвійний запис

04.2. Активні рахунки

04.3. Пасивні рахунки

04.4. Активно-пасивні рахунки

04.5. Аналітичні рахунки

04.6. Оборотно-сальдова відомість

04.7. Структура балансу

 

01. Відеоурок про поняття дебету і кредиту

Відео почнеться з відмітки часу 19:29 (це фрагмент із першого уроку курсу, що стосується саме понять дебету і кредиту).

Підпишіться на нові відео:

 

02. Коментарі з відеоуроку про поняття дебету і кредиту (с таблицями та ілюстраціями)

І настав час познайомитися ще з двома бухгалтерськими поняттями – Дебет і Кредит.

Визначення цих двох понять не варто вивчати.

Якщо ви раптом вирішите пошукати, то знайдете багато варіантів визначення цих двох понять. І побачите, що визначення в різних джерелах дещо відрізняються одне від одного.

А в деяких підручниках бухобліку ці визначення просто не надані, щоб не сіяти плутанину в головах учнів.

Я покажу звідки це пішло і в що у результаті вилилося. І чому, як не дивно, визначення Дебету і Кредиту в підручниках логічніше взагалі не давати.

Спершу варто заглянути у Вікипедію.

Знаходимо та читаємо

Дебет (від лат. debet — «(вiн) позичає», «він повинен»)

Кредит (від лат. credit — «(вiн) вірить», «(він) боргує»)

Схожі поняття використовувалися ще на зорі торгівлі. Дебет і кредит – це всього лише спроба людей формалізувати взаєморозрахунки (підкреслю – саме взаєморозрахунки) між купцями, цехами, цілими гільдіями, їх покупцями i так далі.

Чому я cказав саме про взаєморозрахунки? Дивимось на наш приклад.

Актив
Що у підприємства є і що йому винні (тобто Майно і Заборгованості)

Пасив
Звідки це все взялося (Джерела)

Борг засновника по внeску в статутній капітал – 0

Статутний капітал – 350000

Поточний банківський рахунок - 150000

Долг перед поставщиком - 100000

Товари 300000

 

Разом 450000

Разом 450000

Борг засновника по внeску в статутній капітал спочатку складав після першої ж операції 350 тисяч гривень. Що це? Дивимося на визначення дебету:

(від лат. dеbet — «(він) позичає», «він повинен»)

На момент створення підприємства, виник борг засновника по внeску в статутній капітал y сумі 350 тисяч гривень. Це, кажучи бухгалтерськими термінами, відображалося за Дебетом, варто відмітити – в нашому балансі відображалося ліворуч).

Статутний капітал.

Дивимось визначення кредиту:

Кредит (від лат. сredit — «(він) вірить», «(він) боргує»).

Засновник спочатку, y момент державної реєстрації підприємства, довірив підприємству розпоряджатися своїми коштами в сумі, яка пpописана в Статуті.

Це, кажучи бухгалтерськими термінами, відображалося за Кредитом, відмічу – відображалося в нашому балансі праворуч).

Поточний банківський рахунок. Після останньої господарської операції маємо залишок 150000 гривень. Відмічу, що це не гроші в нашому буденному розумінні, що лежать у гаманці. Це всього лише зобов'язання банку перед нашим підприємством виконати всі наші банківські операції в межах цих самих 150 тисяч гривень.

Дивимося на визначення дебету:

(від лат. debet — «(вiн) позичає», «він повинен»).

Банк нам винен 150000. Це Дебет. Знову відмічу –дебет в нашому балансі відображається ліворуч.

До речі, в бухгалтерії банку все навпаки: наші 150 тисяч– це кредит, а не дебет. За визначенням Кредиту:

Кредит (від лат. сredit — «(він) вірить», «(він) боргує»).

Тобто підприємство тимчасово довірило банку гроші. І на даний момент сума боргу банку перед нашим підприємством - 150 тисяч гривень.

Борг перед постачальником – 100000 після останньої господарської операції.

Дивимось визначенням Кредиту:

Кредит (від лат. сredit — «(він) вірить», «(він) боргує»).

Постачальник довірив нашому підприємству свої кошти. Спочатку це були коштии в розмірі 300 тисяч гривень. Після часткової оплати постачальникові залишився борг 100 тисяч гривень.

І це за визначенням кредит. Знову відмічу – в нашому балансі кредит відображається праворуч.

Остання нерозглянута стаття балансу - Товар на суму 300 000 гривень. І ось тут, як ні дивися на визначення Дебету і Кредиту, нічого не клеїться. Товар нам- нічого не винен і товар нам нічого не довірив.

Що ж робити? Система зруйнувалася?

Як бачите бухгалтерський облік дещо ширше, ніж древніі поняття про взаєморозрахунки між купцями.

Але поняття Дебет і Кредит прижилися. Що ж їх об'єднує?

Відкрию те, що я говоривив за останні пару хвилин у вигляді тексту.

дебет і кредит

Яку систему ми можемо відстежити, окрім латинських визначень Дебету і Кредиту? Адже в банальному випадку з Товаром ці визначення нам ніяк не допомагають.

Дивіться: все що стосується дебету відображається ліворуч, все за кредитом відображається праворуч.

На цьому принципі все бухгалтери і зупинилися. Дебет – це візуально ліва частина рахунку. Kредит – права частина рахунку.

І дивіться, у Вікипедії теж написаний цей банальний принцип замість якогось формального і незрозумілого визначення:

• «Дебет — ліва сторона бухгалтерського рахунку»

• «Кредит — права сторона бухгалтерського рахунку»

Отже замість заучування якогось визначення, просто запам'ятайте: Дебет - ліворуч, Кредит – праворуч.

Після ознайомлення з поняттями Дебету і Кредиту нам доведеться дещо іншими словами переписати принцип подвійного запису:

Було:

Подвійний запис - це спoсіб відображення кожної події

одразу за двома статтями,

щоб зберігалася рівність Активу і Пасиву.

Стало:

Подвійний запис - це спoсіб відображення кожної події

одразу за двома рахунками (за дебетом oдного рахунку i за кредитом іншого),

щоб зберігалася рівність Активу і Пасиву.

Відображення за дебетом одного рахунку i зa кредитом іншого рахунку бухгалтери називають Проводкою або Проведенням.

[як в процесі ведення обліку реально беруть участь Дебет і Кредит розібрано в цьому ж відео (дивіться попередній пункт) і потрібні фрагменти транскрибовані на сторінці Подвійний запис]

Важливі сторінки / Важные страницы:

buh065504 Фінансова звітність підприємства / buh065503 Финансовая отчетность

buh065514 Облікова політика / buh065513 Учетная политика

buh065514 Звіт про фінансові результати / buh065513 Отчет о финансовых результатах

buh065518 Звіт про власний капітал / buh065517 Отчет о собственном капитале

buh065520 Фінансовий звіт малого підприємства / buh065519 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh065528 Спрощений фінансовий звіт / buh065527 Упрощенный финансовый отчет

buh065522 Примітки до фінансової звітності/ buh065521 Примечания к финансовой отчетности

buh065532 Бухгалтерські проводки / buh065531 Бухгалтерские проводки

buh065534 Наказ про облікову політику / buh065533 Приказ об учетной политике

buh065530 Облік основних засобів / buh065529 Учет основных средств

buh065524 Посадова інструкція бухгалтера / buh065523 Должностная инструкция бухгалтера

buh065562 Календар бухгалтера / buh065561 Календарь бухгалтера

buh065508 Облік зарплати / buh065507 Учет зарплаты

buh065510 Облік лікарняних / buh065509 Учет больничных

buh065526 Облік податку на прибуток / buh065525 Учет налога на прибыль

buh065512 Акт звірки / buh065511 Акт сверки

buh065514 Бухгалтерська довідка / buh065513 Бухгалтерская справка