БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Самовчитель бухгалтерського обліку "з нуля"

Реклама

Автор: Ошурков С.

Можете пройти з нуля самовчитель бухгалтерського обліку онлайн для початківців безкоштовно.

01 Почнемо самовчитель бухгалтерського обліку із того, що розберемося з нуля, як працює бухоблік

Перегляньте Урок №1:

В першому відео самовчителя використовуються:

01) План рахунків бухобліку,

02) Емулятор подвійного запису

Додаток до Уроку №1 самовчителя:

1) Що таке Активи простими словами? >>

2) Що таке Пасиви, Доходи, Витрати, Фінансовий результат простими словами >>

 

02 Як вивчати бухгалтерський облік? Урок №2: перегляд відео>>

 

03 Активні, пасивні, активно-пасивні pахунки бухгалтерського обліку, Урок №3: дивіться відео >>

Таблиці зі списками рахунків / субрахунків кожного типу (додатково до самовчителя) наведені та трьох сторінках: Таблиця 1 -  Активні рахунки, Таблиця 2 - Пасивні рахунки, Таблиця 3 - Активно-пасивні рахунки.

 

04 Аналітичні та синтетичні рахунки, Урок №4: перегляньте відео >>

Додаток до цієї теми самовчителя - таблиця з поширеними принципами розділення всіх рахунків / субрахунків:

Аналітичні рахунки, аналітичний облік.

 

05 Оборотно-сальдові відомості

Цей урок самовчителя разбитий на дві частини:

• Оборотно-сальдова відомість, перша частина Уроку №5, перегляд відео >>

• Оборотно-сальдові вiдомості по аналітичних рахунках, друга частина Уроку №5, перегляд відео >>

 

06 Структура балансу, склад активів і пасивів

Шостий урок самовчителя розділений на дві частини:

• Структура балансу, перша частина Уроку №6, дивіться відео >>

• Сюрпризи структури реального балансу, заповнення окремих рядків. Чому активні рахунки зустрічаються в пасиві і пасивні рахунки зустрічаються в активі? Друга частина Уроку №6, дивіться відео >>

 

07 Структура плaну рахунків, Урок №7: перегляньте відео >>

Принципи розбиття плану рахунків на окремі класи, призначення і використання у звітності цих класів.

 

08 Облік купівлі / продажу товарів

Восьмий урок складається з трьох відео:

01) Основи обліку купівлі / продажу товарів, перша частина уроку №8, перегляд відео >>

02) Купівля / продаж товарів платником ПДВ, друга частина уроку №8, перегляд відео >> [+ складаємо баланс підприємства після купівлі та продажу]

03) Аналітичний облік купівлі / продажу товарів, третя частина уроку, перегляд відео >> (трохи практики у програмі ведення бухобліку)

09 Розгляд усіх методів оцінки вибуття запасів, Урок №9, дивіться відео >>

Ця тема - загальна для усіх запасів.

 

10 Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ)

Десятий урок складається з двох відео:

• облік ТЗВ прямим методом, перша частина уроку №10, перегляньте відео >>

• облік ТЗВ на субрахунку за середнім відсотком, друга частина уроку №10, перегляньте відео >>

 

11 Витрати на доставку наших товарів покупцям, Урок №11, перегляд відео >>

Ситуація протилежна розглянутій y попередньому уроці.

 

12 Облік витрат на збут, дивіться відео >> [12-й урок]

Попередня тема - лише окремий випадок витрат на збут.

 

13 Облік адміністративних витрат, Урок №13, перегляньте відео >>

Цей вид витрат стосується всіх працюючих підприємств.

 

14 Про облік витрат майбутніх періодів, перегляд відео >> [14-й урок]

Це перша тема, коли витрати відносяться на фінрезультат підприємства протягом декількох місяців / років.

 

15 Облік нематеріальних активів, дивіться відео >> [Урок №15]

 

16 Облік основних засобів, перегляньте відео >> [Урок №16]

 

Далі буде ...

Підписуйтесь на нові відео:

Важливі сторінки теми "Самовчитель бухгалтерського обліку":

SamovchitelBukhobliku04 Фінансова звітність підприємства / SamovchitelBukhobliku03 Финансовая отчетность

SamovchitelBukhobliku05 Бухгалтерський облік / SamovchitelBukhobliku06 Бухгалтерский учет

SamovchitelBukhobliku14 Облікова політика / SamovchitelBukhobliku13 Учетная политика

SamovchitelBukhobliku06 Баланс підприємства (Форма №1) / SamovchitelBukhobliku05 Баланс предприятия (Форма №1)

SamovchitelBukhobliku14 Звіт про фінансові результати / SamovchitelBukhobliku13 Отчет о финансовых результатах

SamovchitelBukhobliku18 Звіт про власний капітал / SamovchitelBukhobliku17 Отчет о собственном капитале

SamovchitelBukhobliku30 Фінансовий звіт малого підприємства / SamovchitelBukhobliku31 Отчет субъекта малого предпринимательства

SamovchitelBukhobliku28 Спрощений фінансовий звіт / SamovchitelBukhobliku27 Упрощенный финансовый отчет

SamovchitelBukhobliku22 Примітки до фінансової звітності / SamovchitelBukhobliku21 Примечания к финансовой отчетности

SamovchitelBukhobliku06 Бухгалтерські проводки / SamovchitelBukhobliku05 Бухгалтерские проводки

SamovchitelBukhobliku16 Наказ про облікову політику / SamovchitelBukhobliku15 Приказ об учетной политике

SamovchitelBukhobliku20 План рахунків бухгалтерського обліку / SamovchitelBukhobliku19 План счетов бухгалтерского учета

SamovchitelBukhobliku02 Облік основних засобів / SamovchitelBukhobliku01 Учет основных средств

SamovchitelBukhobliku24 Посадова інструкція бухгалтера / SamovchitelBukhobliku23 Должностная инструкция бухгалтера

SamovchitelBukhobliku62 Календар бухгалтера / SamovchitelBukhobliku61 Календарь бухгалтера

SamovchitelBukhobliku08 Облік зарплати / SamovchitelBukhobliku07 Учет зарплаты

SamovchitelBukhobliku10 Облік лікарняних / SamovchitelBukhobliku09 Учет больничных

SamovchitelBukhobliku26 Облік податку на прибуток / SamovchitelBukhobliku25 Учет налога на прибыль

SamovchitelBukhobliku12 Акт звірки / SamovchitelBukhobliku11 Акт сверки

SamovchitelBukhobliku44 Бухгалтерська довідка / SamovchitelBukhobliku45 Бухгалтерская справка