БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок №12, Витрати на збут

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>, Витрати на збут / Расходы на сбыт.

У відео використовуються або згадуються:

1) Емулятор подвійного запису;
2) План рахунків бухгалтерського обліку;
3) Приклади проводок за рахунком 93;
4) Рахунок 93;
5) Урок №7 - Структура плану рахунків;
6) Урок №1 - Бухгалтерський облік для початківців з нуля.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh068704 Фінансова звітність підприємства / buh068703 Финансовая отчетность

buh068704 Бухгалтерський облік / buh068703 Бухгалтерский учет

buh068714 Облікова політика / buh068713 Учетная политика

buh068706 Баланс підприємства (Форма №1) / buh068705 Баланс предприятия (Форма №1)

buh068714 Звіт про фінансові результати / buh068713 Отчет о финансовых результатах

buh068716 Звіт про рух грошових коштів / buh068715 Отчет о движении денежных средств

buh068718 Звіт про власний капітал / buh068717 Отчет о собственном капитале

buh068720 Фінансовий звіт малого підприємства / buh068719 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh068728 Спрощений фінансовий звіт / buh068727 Упрощенный финансовый отчет

buh068722 Примітки до фінансової звітності / buh068721 Примечания к финансовой отчетности

buh068706 Бухгалтерські проводки / buh068705 Бухгалтерские проводки

buh068716 Наказ про облікову політику / buh068715 Приказ об учетной политике

buh068720 План рахунків бухгалтерського обліку / buh068719 План счетов бухгалтерского учета

buh068702 Облік основних засобів / buh068701 Учет основных средств

buh068724 Посадова інструкція бухгалтера / buh068723 Должностная инструкция бухгалтера

buh068762 Календар бухгалтера / buh068761 Календарь бухгалтера

buh068708 Облік зарплати / buh068707 Учет зарплаты

buh068710 Облік лікарняних / buh068709 Учет больничных

buh068726 Облік податку на прибуток / buh068725 Учет налога на прибыль

buh068712 Акт звірки / buh068711 Акт сверки

buh068714 Бухгалтерська довідка / buh068713 Бухгалтерская справка

buh068758 Основи бухгалтерського обліку / buh068757 Основы бухгалтерского учета

buh068759 Дебет і кредит рахунку / buh068760 Дебет и кредит счета.

buh068752 Бухгалтерський облік для початківців / buh068751 Бухгалтерский учет для начинающих

buh068761 Подвійний запис / buh068762 Двойная запись.

buh068754 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh068753 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh068763 Оборотно-сальдова відомість / buh068764 Оборотно-сальдовая ведомость

buh068756 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh068755 Самоучитель по бухгалтерскому учету