БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Формування подвійного запису онлайн

Реклама

Використовуйте тут лише такі номери субрахунків (наприклад, 104, 131...), або рахунків що не поділені на субрахунки (наприклад, 23, 92...), які містить План рахунків. Скористайтеся швидким пошуком рахунків / субрахунків >>.

Додайте декілька операцій та побачите їх відображення в бухобліку за принципом подвійного запису:

Зміст операції Дебет Кредит Сума


Введені операції:

Зміст операції Дт Кт Сума

Подвійний запис за кожним субрахунком (або рахунком, що не має субрахунків):

Важливі сторінки / Важные страницы:

CalcProvodki04 Фінансова звітність підприємства / CalcProvodki03 Финансовая отчетность

CalcProvodki02 Бухгалтерський облік / CalcProvodki01 Бухгалтерский учет

CalcProvodki14 Облікова політика / CalcProvodki13 Учетная политика

CalcProvodki06 Баланс підприємства (Форма №1) / CalcProvodki05 Баланс предприятия (Форма №1)

CalcProvodki14 Звіт про фінансові результати / CalcProvodki13 Отчет о финансовых результатах

CalcProvodki16 Звіт про рух грошових кошті / CalcProvodki15 Отчет о движении денежных средств

CalcProvodki18 Звіт про власний капітал / CalcProvodki17 Отчет о собственном капитале

CalcProvodki20 Фінансовий звіт малого підприємства / CalcProvodki19 Отчет субъекта малого предпринимательства

CalcProvodki28 Спрощений фінансовий звіт / CalcProvodki27 Упрощенный финансовый отчет

CalcProvodki22 Примітки до фінансової звітності/ CalcProvodki21 Примечания к финансовой отчетности

CalcProvodki32 Бухгалтерські проводки / CalcProvodki31 Бухгалтерские проводки

CalcProvodki34 Наказ про облікову політику / CalcProvodki33 Приказ об учетной политике

CalcProvodki30 Облік основних засобів / CalcProvodki29 Учет основных средств

CalcProvodki24 Посадова інструкція бухгалтера / CalcProvodki23 Должностная инструкция бухгалтера

CalcProvodki62 Календар бухгалтера / CalcProvodki61 Календарь бухгалтера

CalcProvodki08 Облік зарплати / CalcProvodki07 Учет зарплаты

CalcProvodki10 Облік лікарняних / CalcProvodki09 Учет больничных

CalcProvodki26 Облік податку на прибуток / CalcProvodki25 Учет налога на прибыль

CalcProvodki12 Акт звірки / CalcProvodki11 Акт сверки

CalcProvodki14 Бухгалтерська довідка / CalcProvodki13 Бухгалтерская справка