БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ

Урок 8, частина 1. Купівля / продаж товарів. Основи

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису,
2) План рахунків бухгалтерського обліку,
3) Швидкий пошук рахунків,
4) рахунки - Рахунок 28, Рахунок 31, Рахунок 36, Рахунок 44, Рахунок 63, Рахунок 70, Рахунок 79, Рахунок 90.

Підпишіться на нові відео:

Продовження: частина 2 уроку 8 >>

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh066204 Фінансова звітність підприємства / buh066203 Финансовая отчетность

buh066204 Бухгалтерський облік / buh066203 Бухгалтерский учет

buh066214 Облікова політика / buh066213 Учетная политика

buh066206 Баланс підприємства (Форма №1) / buh066205 Баланс предприятия (Форма №1)

buh066214 Звіт про фінансові результати / buh066213 Отчет о финансовых результатах

buh066216 Звіт про рух грошових коштів / buh066215 Отчет о движении денежных средств

buh066218 Звіт про власний капітал / buh066217 Отчет о собственном капитале

buh066220 Фінансовий звіт малого підприємства / buh066219 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh066228 Спрощений фінансовий звіт / buh066227 Упрощенный финансовый отчет

buh066222 Примітки до фінансової звітності / buh066221 Примечания к финансовой отчетности

buh066206 Бухгалтерські проводки / buh066205 Бухгалтерские проводки

buh066216 Наказ про облікову політику / buh066215 Приказ об учетной политике

buh066220 План рахунків бухгалтерського обліку / buh066219 План счетов бухгалтерского учета

buh066202 Облік основних засобів / buh066201 Учет основных средств

buh066224 Посадова інструкція бухгалтера / buh066223 Должностная инструкция бухгалтера

buh066262 Календар бухгалтера / buh066261 Календарь бухгалтера

buh066208 Облік зарплати / buh066207 Учет зарплаты

buh066210 Облік лікарняних / buh066209 Учет больничных

buh066226 Облік податку на прибуток / buh066225 Учет налога на прибыль

buh066212 Акт звірки / buh066211 Акт сверки

buh066214 Бухгалтерська довідка / buh066213 Бухгалтерская справка

buh066258 Основи бухгалтерського обліку / buh066257 Основы бухгалтерского учета

buh066259 Дебет і кредит рахунку / buh066260 Дебет и кредит счета.

buh066252 Бухгалтерський облік для початківців / buh066251 Бухгалтерский учет для начинающих

buh066261 Подвійний запис / buh066262 Двойная запись.

buh066254 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh066253 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh066263 Оборотно-сальдова відомість / buh066264 Оборотно-сальдовая ведомость

buh066256 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh066255 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh066265 Курс бухгалтерського обліку / buh066266 Курс бухгалтерского учета.

buh066265 Облік товарів / buh066266 Учет товаров

buh066267 Облік реалізації товарів / buh066268 Учет продажи товаров