БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Урок 8, частина 2. Купівля / продаж товарів платником ПДВ + складання балансу за результатами проводок умовного прикладу

Реклама

Тема: Курс бухгалтерського обліку для початківців >>

У відео використовуються:

1) Емулятор подвійного запису,
2) ПСБО 9 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99#Text
3) План рахунків бухгалтерського обліку,
4) Фінансовий звіт малого підприємства
5) Заповнення фінансової звітності малого підприємства
6) Закон про бухоблік - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text
7) рахунки - Рахунок 28, Рахунок 31, Рахунок 36, Рахунок 44, Рахунок 63, Рахунок 64, Рахунок 70, Рахунок 79, Рахунок 90.

Підпишіться на нові відео:

Продовження: частина 3 уроку 8 >>

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh066304 Фінансова звітність підприємства / buh066303 Финансовая отчетность

buh066304 Бухгалтерський облік / buh066303 Бухгалтерский учет

buh066314 Облікова політика / buh066313 Учетная политика

buh066306 Баланс підприємства (Форма №1) / buh066305 Баланс предприятия (Форма №1)

buh066314 Звіт про фінансові результати / buh066313 Отчет о финансовых результатах

buh066316 Звіт про рух грошових коштів / buh066315 Отчет о движении денежных средств

buh066318 Звіт про власний капітал / buh066317 Отчет о собственном капитале

buh066328 Спрощений фінансовий звіт / buh066327 Упрощенный финансовый отчет

buh066322 Примітки до фінансової звітності / buh066321 Примечания к финансовой отчетности

buh066306 Бухгалтерські проводки / buh066305 Бухгалтерские проводки

buh066316 Наказ про облікову політику / buh066315 Приказ об учетной политике

buh066302 Облік основних засобів / buh066301 Учет основных средств

buh066324 Посадова інструкція бухгалтера / buh066323 Должностная инструкция бухгалтера

buh066362 Календар бухгалтера / buh066361 Календарь бухгалтера

buh066308 Облік зарплати / buh066307 Учет зарплаты

buh066310 Облік лікарняних / buh066309 Учет больничных

buh066326 Облік податку на прибуток / buh066325 Учет налога на прибыль

buh066312 Акт звірки / buh066311 Акт сверки

buh066314 Бухгалтерська довідка / buh066313 Бухгалтерская справка

buh066358 Основи бухгалтерського обліку / buh066357 Основы бухгалтерского учета

buh066359 Дебет і кредит рахунку / buh066360 Дебет и кредит счета.

buh066352 Бухгалтерський облік для початківців / buh066351 Бухгалтерский учет для начинающих

buh066361 Подвійний запис / buh066362 Двойная запись.

buh066354 Курси бухгалтерів онлайн безкоштовно / buh066353 Курсы бухгалтера онлайн бесплатно

buh066363 Оборотно-сальдова відомість / buh066364 Оборотно-сальдовая ведомость

buh066356 Самовчитель бухгалтерського обліку / buh066355 Самоучитель по бухгалтерскому учету

buh066365 Курс бухгалтерського обліку / buh066366 Курс бухгалтерского учета.