БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку. Урок №3

Реклама

У відео використовуються:

1) емулятор подвійного запису - https://www.buhoblik.org.ua/kalkulyator/provodki.html,

2) Заповнення балансу (за кожним рядком),

3) План рахунків бухгалтерського обліку.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh062642 Подвійний запис / buh062641 Двойная запись

buh062644 Дебет і кредит рахунку / buh062643 Дебет и кредит счета

buh062646 Оборотно-сальдова відомість / buh062645 Оборотно-сальдовая ведомость

buh062648 Активні рахунки / buh062647 Активные счета

buh062650 Пасивні рахунки / buh062649 Пассивные счета

buh062652 Активно-пасивні рахунки / buh062651 Активно-пассивные счета

buh062654 Аналітичні рахунки / buh062653 Аналитические счета

buh062604 Фінансова звітність підприємства / buh062603 Финансовая отчетность

buh062604 Бухгалтерський облік / buh062603 Бухгалтерский учет

buh062614 Облікова політика / buh062613 Учетная политика

buh062606 Баланс підприємства (Форма №1) / buh062605 Баланс предприятия (Форма №1)

buh062614 Звіт про фінансові результати / buh062613 Отчет о финансовых результатах

buh062618 Звіт про власний капітал / buh062617 Отчет о собственном капитале

buh062620 Фінансовий звіт малого підприємства / buh062619 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh062628 Спрощений фінансовий звіт / buh062627 Упрощенный финансовый отчет

buh062622 Примітки до фінансової звітності / buh062621 Примечания к финансовой отчетности

buh062606 Бухгалтерські проводки / buh062605 Бухгалтерские проводки

buh062616 Наказ про облікову політику / buh062615 Приказ об учетной политике

buh062602 Облік основних засобів / buh062601 Учет основных средств

buh062624 Посадова інструкція бухгалтера / buh062623 Должностная инструкция бухгалтера

buh062662 Календар бухгалтера / buh062661 Календарь бухгалтера

buh062608 Облік зарплати / buh062607 Учет зарплаты

buh062610 Облік лікарняних / buh062609 Учет больничных

buh062626 Облік податку на прибуток / buh062625 Учет налога на прибыль

buh062612 Акт звірки / buh062611 Акт сверки

buh062614 Бухгалтерська довідка / buh062613 Бухгалтерская справка