БУХОБЛІК: ПОДАТКИ ОБЛІК ПРАЦІВНИКИ РОЗРАХУНКИ

Структура плану рахунків. Урок 7

Реклама

Протягом відео використовуються сторінки:

План рахунків бухгалтерського обліку,

Курс бухгалтерського обліку для початківців.

Підпишіться на нові відео:

Дивіться нові відео на BuhOblik →

Важливі та популярні сторінки / Важные и популярные страницы:

buh063742 Подвійний запис / buh063741 Двойная запись

buh063744 Дебет і кредит рахунку / buh063743 Дебет и кредит счета

buh063746 Оборотно-сальдова відомість / buh063745 Оборотно-сальдовая ведомость

buh063748 Активні рахунки / buh063747 Активные счета

buh063750 Пасивні рахунки / buh063749 Пассивные счета

buh063752 Активно-пасивні рахунки / buh063751 Активно-пассивные счета

buh063754 Аналітичні рахунки / buh063753 Аналитические счета

buh063704 Фінансова звітність підприємства / buh063703 Финансовая отчетность

buh063704 Бухгалтерський облік / buh063703 Бухгалтерский учет

buh063714 Облікова політика / buh063713 Учетная политика

buh063706 Баланс підприємства (Форма №1) / buh063705 Баланс предприятия (Форма №1)

buh063714 Звіт про фінансові результати / buh063713 Отчет о финансовых результатах

buh063716 Звіт про рух грошових коштів / buh063715 Отчет о движении денежных средств

buh063718 Звіт про власний капітал / buh063717 Отчет о собственном капитале

buh063720 Фінансовий звіт малого підприємства / buh063719 Отчет субъекта малого предпринимательства

buh063728 Спрощений фінансовий звіт / buh063727 Упрощенный финансовый отчет

buh063722 Примітки до фінансової звітності / buh063721 Примечания к финансовой отчетности

buh063706 Бухгалтерські проводки / buh063705 Бухгалтерские проводки

buh063716 Наказ про облікову політику / buh063715 Приказ об учетной политике

buh063702 Облік основних засобів / buh063701 Учет основных средств

buh063724 Посадова інструкція бухгалтера / buh063723 Должностная инструкция бухгалтера

buh063762 Календар бухгалтера / buh063761 Календарь бухгалтера

buh063708 Облік зарплати / buh063707 Учет зарплаты

buh063710 Облік лікарняних / buh063709 Учет больничных

buh063726 Облік податку на прибуток / buh063725 Учет налога на прибыль

buh063712 Акт звірки / buh063711 Акт сверки

buh063714 Бухгалтерська довідка / buh063713 Бухгалтерская справка

buh063784 Структура балансу.